Menu
CHIP Speedtest

Connection Manager 2.03

29.11.2009 00:00 | Redakce Chip
Pokud se s notebookem pohybujete mezi více lokálními sítěmi a připojujete se k internetu na různých místech, ani chvilku neváhejte s manažerem síťových profilů.

Connection Manager 2.03Connection Manager 2.03

Plná verze programu z Chip DVD 12/09 pro správu síťových profilů, díky které se snadno a rychle připojíte k internetu doma, v práci nebo třeba v internetové kavárně či veřejné knihovně.

Connection Manager ocení zejména majitelé notebooků, kteří jej často a přitom pravidelně používají na různých místech a vždy chtějí být snadno a rychle připojeni k internetu nebo do lokální sítě. Program totiž umožňuje tvorbu a správu síťových profilů pro každé připojení, které pak automaticky aktivuje. Pomocí vytvořených síťových profilů se Connection Manager automaticky zajistí správné nastavení či získání IP adresy z DHCP serveru, připojení síťových disků a tiskáren a upraví další potřebná nastavení.

Na Chip DVD plnou verzi programu Connection Manager 2.03 bez časových nebo funkčních omezení.

  • Jazyk: anglicky
  • OS: Win XP/Vista (32b) běží pod W7
  • On-line registrace

Hlavní okno programu: Hlavní okno programu umožňuje rychlý přístup k jednotlivým síťovým profilům, jejich nastavení a informace o aktuálním připojení.
Hlavní okno programu:
Hlavní okno programu umožňuje rychlý přístup k jednotlivým síťovým profilům, jejich nastavení a informace o aktuálním připojení.

Vytvoření síťového profilu

Vytvoření nového profilu pomocí průvodce je velmi snadné a rychlé. První okno průvodce je pouze uvítací a tak ihned pokračujte kliknutím na tlačítko »Další«. V druhém okně zadejte název profilu (»Profile name«). Dále zde můžete vytvářenému profilu změnit ikonu (»Change icon…«) a přidat stručný popis (»Description«). Profil lze též zařadit do již existující skupiny síťových profilů (»Group«) nebo vytvořit skupinu novou (»Group« -> »New group…«). Pokračujte kliknutím na tlačítko »Další«.
Třetí okno průvodce slouží pro změnu/nastavení pracovní skupiny resp. domény. V případě potřeby vyberte jinou pracovní skupinu (doporučujeme pouze zkušeným uživatelům) a pokračujte kliknutím na tlačítko »Další«.

Ve čtvrtém kroku průvodce vybíráte připojení (resp. dostupné síťové adaptéry), které chcete pro vytvářený profil použít. Pomocí tlačítka »Add…« zobrazíte průvodce Windows pro vytvoření nového připojení. Tlačítkem »Configure« zobrazíte dialogové okno pro úpravu nastavení vybraného připojení. Kliknutím na tlačítko »Hide adapter« skryjete vybrané připojení (resp. síťový adaptér). Pomocí tlačítka »Rescan« pak znovu vyhledáte dostupná připojení (resp. síťové adaptéry). Vyberte požadované připojení, dle potřeby upravte jeho nastavení a pro pokračování klikněte na tlačítko »Další«. Obsah pátého okna průvodce již závisí na výběru připojení v předchozím kroku. V případě bezdrátového připojení se v tomto okně zobrazí dostupné bezdrátové sítě. Pokud je vybraná Wi-Fi síť šifrovaná, budete vyzváni k zadání síťového klíče (»Network key #«). Tlačítko »Refresh« slouží pro opětovné vyhledání dostupných bezdrátových sítí. Tlačítkem »Advanced…« zobrazíte dialogové okno pro podrobné nastavení vybrané Wi-Fi sítě. Zvolte některou z dostupných sítí, zadejte síťový klíč a pro pokračování opět klikněte na tlačítko »Další«.

Hlavní okno programu

Hlavní okno programu je jednoduché a přehledné. V horní části jsou tlačítka pro vyhledání a nastavení nejlepší dostupné pevné sítě (»LAN«), bezdrátové sítě (»Wi-Fi«) a pro zobrazení okna pro správu síťových profilů (»Profiles«).
Prostřední část obsahuje informace o aktuálním připojení: dobu připojení připojení (»Duration«), rychlost připojení (»Speed«), objem odeslaných (»Sent«) a přijatých dat (»Recieved«). Tlačítkem »Disconnect« aktivní síť trvale odpojíte a ani při jejím příštím zjištění nebude (automaticky) připojena. Ikona »Windows Firewall aktive/inactive« slouží pro rychlý přístup k nastavením zabezpečení připojení. Zároveň informuje o tom, zda je zapnut/vypnut Windows Firewall.
Ve spodní části okna najdete tlačítko »Setting « pro rychlý přístup k nastavením aktuálního připojení (položka »Current profile properties…« místní nabídky tlačítka), pro nastavení preferencí při vyhledávání síťových profilů a připojení (»Profile prefences…«), hlavním nastavením programu (»General settings…«), pro nastavení vyhledávání aktualizací (»Software Updates« -> »Settings...«), a pro okamžité vyhledání novější verze programu (»Software Updates« -> »Download Update…«). Tlačítkem »Help« otevřete okno s nápovědou k programu a tlačítko » Detect« slouží k zobrazení aktuálně dostupných bezdrátových sítí. Poslední tlačítko » Select« slouží pro rychlý přístup k jednotlivým síťovým profilům a pro vytvoření nového síťového profilu. Ten můžete vytvořit buď pomocí průvodce (»Select« -> »New profile…« -> »Using Wizard«) nebo prostřednictvím použitím dostupných připojení (»Select« -> »New profile…« -> »Using available connections«).

Průvodce vytvořením síťového profilu: Vytváříte-li síťový profil pro bezdrátové připojení, zobrazí se v pátém kroku průvodce aktuálně dostupné Wi-Fi sítě.
Průvodce vytvořením síťového profilu:
Vytváříte-li síťový profil pro bezdrátové připojení, zobrazí se v pátém kroku průvodce aktuálně dostupné Wi-Fi sítě.

Výběr výchozí tiskárny síťového profilu

Další okno průvodce slouží pro výběr tiskárny, která bude ve vytvářeném profilu používána jako výchozí. Z rozbalovacího seznamu »Default printer« vybíráte požadovanou tiskárnu ze se již nainstalovaných. Nastavení vybrané tiskárny pak můžete upravit prostřednictvím tlačítka »Configure…«. Pokud požadovaná tiskárna není v seznamu, přidejte ji kliknutím na tlačítko »Add a new printer«. Tím zobrazíte standardního systémového průvodce pro přidání nové tiskárny. Jakmile vyberete (resp. nastavíte) požadovanou výchozí tiskárnu, pokračujte kliknutím na tlačítko »Další«.

Nastavení e-mailového klienta a zabezpečení

Šesté okno umožňuje nastavení výchozího poštovního klienta (Hotmail, MS Outlook, MS Outlook Express nebo Windows Mail). Zvolit můžete již existující e-mailovou schránku nebo vybrat jiného dostupného klienta a nastavit parametry nové (resp. jiné) e-mailové schránky. Vyberte požadovanou schránku a pro pokračování klikněte na tlačítko »Další«.
V sedmém dialogovém okně nastavujete zabezpečení síťového profilu. Můžete zde určit, zda bude chráněno standardní firewallem operačního systému (»Use Windows Firewall to protect the connection«) nebo můžete využít jiný firewall, máte-li jej ve svém počítači nainstalován (»The connection is protected by another firewall…«). Vytváříte-li síťový profil pro připojení do firemní sítě, můžete zvýšit jeho zabezpečení prostřednictvím virtuální privátní sítě (»Virtual Private Network«). Zvolte firewall, v případě potřeby nastavte VPN a pokračujte kliknutím na tlačítko »Další«.

Výběr výchozí tiskárny: Při vytváření síťového profilu pomocí průvodce můžete též vybrat tiskárnu, která bude ve vytvářeném profilu používána jako výchozí.
Výběr výchozí tiskárny:
Při vytváření síťového profilu pomocí průvodce můžete též vybrat tiskárnu, která bude ve vytvářeném profilu používána jako výchozí.

Nastavení proxy serveru

Osmé dialogové okno slouží pro nastavení proxy serveru. Můžete zde nastavit konkrétní proxy server, využít automatické detekce nastavení proxy serveru nebo použít resp. vybrat skript pro automatickou konfiguraci proxy serveru. Vyberte jednu z možností a pro pokračování opět klikněte na tlačítko »Další«.
Předposlední dialogové okno obsahuje souhrnné informace o vytvářeném profilu. Zkontrolujte, zda jste vše nastavili podle vašich představ a poté opět klikněte na tlačítko »Další«. V posledním dialogovém okně zaškrtnutím políčka »Apply this profile now« zajistíte okamžité přepnutí na vytvořený síťový profil. Dialogové okno průvodce uzavřete kliknutím na tlačítko »Dokončit«.

Nastavení e-mailového klienta: Průvodce umožňuje i nastavení výchozího poštovního klienta a e-mailové schránky.
Nastavení e-mailového klienta:
Průvodce umožňuje i nastavení výchozího poštovního klienta a e-mailové schránky.

Připojení síťových disků

Velice užitečnou funkcí Avanquest Connection Manageru je možnost nastavení automatického připojení (tzv. mapování) síťových disků v každém profilu a to včetně podpory autentifikace (pokud je vyžadována) a vlastní výběr písmena disku, pod kterým se má vybraný síťový disk připojit. Ve firemní síti si tak pomocí profilů můžete nechat připojit automaticky jiné síťové jednotky než doma, kde máte do místní sítě zapojené pro změnu třeba NAS úložiště.
Pro nastavení připojení síťových disků klikněte v hlavním okně programu na tlačítko »Profiles«. Tím zobrazíte okno pro správu síťových profilů. Vyberte profil, u kterého chcete zajistit automatické připojování síťových disků, a klikněte na tlačítko »Properties«. V zobrazeném dialogovém okně přepněte na kartu »Share«. Na této kartě kliknutím na tlačítko »Configure« zobrazíte dialogové okno »Network Drive« pro správu připojených síťových prvků. Zde kliknutím na tlačítko »Add…« vyhledejte a připojte požadovaný síťový disk. Tlačítko »Modify…« slouží pro úpravu nastavení již připojeného síťového disku. Tlačítkem »Delete« vybraný disk odstraníte ze seznamu automaticky připojovaných disků, dále již nebude automaticky připojován při výběru daného síťového profilu. Tlačítkem »Test…« ověříte dostupnost vybraného síťového disku. Označíte-li zaškrtávací políčko »Delete all other moped drives«, budou při výběru síťového profilu odpojeny všechny připojené síťové disky, které nejsou uvedeny v seznamu vybraného profilu. Ponecháte-li označeno zaškrtávací políčko »Overwrite existing drives«, budou stávající připojené disky nahrazeny těmi, které jsou uvedeny v seznamu síťových disků vybraného profilu.

Připojení síťových disků: Užitečnou funkcí programu je možnost nastavení automatického připojení síťových disků v každém profilu a vlastní výběr písmena připojeného disku.
Připojení síťových disků:
Užitečnou funkcí programu je možnost nastavení automatického připojení síťových disků v každém profilu a vlastní výběr písmena připojeného disku.

Automatické spuštění aplikace a výběr připojení

Zajímavou funkcí programu je i možnost nastavení automatického spouštění programů po přepnutí na vybraný profil. Tuto možnost najdete u nastavení profilu na kartě »Internet settings« v části »Applications«. Na výběr zde máte internetový prohlížeč (Internet Explorer nebo Mozilla Firefox), poštovní klient (Hotmail, MS Outlook, MS Outlook Express nebo Windows Mail) anebo libovolnou aplikaci podle vašich požadavků.
Jestliže máte na jednom místě k dispozici více druhů připojení a nechcete ručně přepínat mezi profily, stačí nastavit preferované připojení resp. profil a program automaticky vybere ten „nejlepší“ právě dostupný. Jednoduše tak například při odpojení pevné sítě program automaticky rozpozná její nedostupnost a pokusí se vyhledat jiné připojení v bezdrátové síti. Jestliže najde odpovídající profil, budete během chvilky opět on-line.

Uveřejněno na Chip DVD 12/09.

Jan Jírovec

Zajímavosti ze světa IT v e-mailu

Stačí odeslat svoji e-mailovou adresu


Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů a užitím pro marketingové účely vydavatelství Burda International CZ s. r. o.

Předplatné / nákup chipu Digitální edice chipu Aktuální vydání