Menu
CHIP Speedtest

Genie Backup Manager Home 7.0

23.12.2009 00:00 | Redakce Chip
Automatické zálohování dat v počítači by mělo patřit k naprostým samozřejmostem, avšak stále jej řada uživatelů zanedbává a riskuje komplikace při havárii Windows.

Genie Backup Manager Home 7.0Genie Backup Manager Home 7.0

Zálohování důležitých dat v počítači by mělo patřit k naprostým samozřejmostem, řada uživatelů jej ovšem zanedbává. Speciálním aplikacím na automatické zálohování přitom stačí jen úvodní nastavení.

Plná verze programu Genie Backup Manager Home 7.0 z Chip DVD je zdatným pomocníkem při zálohování důležitých dat z počítače. S pomocí zálohovacího programu můžete přehrát jak uživatelská data, tak i kompletní obsah e-mailových klientů, registru Windows, uživatelská nastavení nebo třeba seznam oblíbených adres z Internet Exploreru do různých typů úložišť. Nabízí se ukládání záložních dat jak na externí a síťové disky, tak i na CD/DVD média, FTP servery a další úložiště. Průvodce nastavením pomůže jak s výběrem dat k zálohování i s nastavením automatického zálohování v opakovaných intervalech. Nechybí ani možnost ochrany záložních souborů heslem a šifrováním, stejně jako funkce pro snadnou obnovu všech nebo jen vybraných dat ze zálohy.

Na Chip DVD 1/10 najdete plnou starší verzi programu Genie Backup Manager Home 7.0 v ceně 600 Kč, která však již také bezproblémově funguje i ve Windows 7. Na podzim byla vypuštěna nová verze s bohatší nabídkou zálohovacích funkcí a přepracovaným uživatelským rozhraním. Hlavní inovací je ovšem systém nazvaný Genie Disaster Recovery, se kterým si můžete vytvořit záchranné DVD pro nastartován počítače a obnovu dat ze zálohy. V rámci této akce můžete využít speciální nabídku nákupu  plné verze Genie Backup Manager Home 8.0.

  • Jazyk: anglicky
  • OS: Win 2k/XP/Vista/7 (32b)
  • On-line registrace

Všechny funkce pohromadě: Kromě výchozího zobrazení s kompletní nabídkou funkcí má Genie Backup Manager i zjednodušený mód se základními nástroji.
Všechny funkce pohromadě:
Kromě výchozího zobrazení s kompletní nabídkou funkcí má Genie Backup Manager i zjednodušený mód se základními nástroji.

Genie Backup Manager startuje uvítacím oknem s nabídkou názorných návodů na zálohování a obnovu dat. Zobrazování uvítacího okna při každém spuštění programu deaktivujete zrušením volby v levém dolním rohu okna.

V hlavním okně programu Genie Backup Manager najdeme odkazy na dvě základní funkce aplikace – zálohování (»Backup«) a obnovu dat ze zálohy (»Restore«). Mimo to je k dispozici i přehled provedených zálohovacích úkolů (»Catalog«). Úpravu nastavených zálohovacích úkolů provedete pomocí funkce »Edit previous jobs«, k načasování pravidelného zálohování slouží »Schedule wizard«.

Nabízí se i přepnutí uživatelského rozhraní do zjednodušeného módu, kdy jsou zobrazeny pouze čtyři výše uvedené funkce. Použijte k tomu volbu »Switch to easy mode«.

Nastavujeme zálohování

Vytvoření zálohovacího úkolu začneme výběrem funkce »Backup«. V prvním kroku průvodce si zvolíme název a popis úlohy a případně i vytvoření zástupce pro rychlé spouštění zálohování na pracovní ploše (»Create quick backup shortcut on desktop«). Pokračujeme volbou umístění archívu se zálohou. Na výběr jsou lokální i síťové disky, CD/DVD, FTP servery a libovolná další úložiště, připojená typicky přes USB port počítače. Zároveň si můžete nastavit rozdělení záložního archívu na několik částí o zadané velikosti.

Velmi důležitý je další krok, kde vybíráme data k zálohování. Připraveny jsou tři karty nastavení. Na kartě se záložkou »My profile« je k dispozici seznam všech důležitých dat, která obsahuje uživatelský účet pod Windows. Jde například o obsah Outlooku (e-maily, kalendář, kontakty, úkoly), ikony na pracovní ploše, obsah registru a uživatelská nastavení Windows, obsah Internet Exploreru i systémových složek s dokumenty a multimediálními soubory.

Na kartě »My folders« je vypsána stromová struktura obsahu disků počítače, ze které si můžete zvolit libovolné složky k zálohování. S výběrem konkrétních souborů pomohou filtry, jejichž nastavení vyvoláte tlačítkem »File Filters«. Zde si zvolíte konkrétní typy souborů (dokumenty, obrázky, videa atd.), které budou do zálohování zahrnuty (»Include«) nebo naopak vynechány (»Exclude«). Pokud filtry nenastavíte, bude automaticky zálohován kompletní obsah vybraných složek. Nastavení filtrů lze uložit pro opakované použití pro různé zálohovací úkoly.

Třetí karta nastavení, se záložkou »My plugins«, vám pomůže se zálohováním obsahu a nastavení standardně používaných aplikací. Pomocí plug-in modulů si můžete vybrat například zálohování obsahu a nastavení internetového prohlížeče Opera, programu WinZip, přehrávače Real Player a mnoha dalších. Jestliže na seznamu nenajdete některou z aplikací, které používáte a chcete zálohovat, klikněte na odkaz »Download New Free Plugins«. Otevře se stránka s katalogem dalších modulů pro různé programy. Stáhnout a používat je můžete zdarma.

Posledním krokem průvodce je nastavení typu zálohování a dalších podrobností. Genie Backup Manager nabízí běžné a inkrementální zálohování nebo zrcadlení, kompresi obsahu záložního archívu a rovněž i ochranu heslem a šifrování zálohy. Užitečná je funkce »Self-Restorable backup«, vhodná především při vypalování zálohy na CD/DVD, která vytvoří samospustitelný záložní archív. Archív tohoto typu pak můžete použít zcela samostatně, i bez instalace programu Genie Backup Manager v počítači.

Data k zálohování: Pomocí předvoleb, filtrů a plug-inů lze zálohovat nastavení a důležité součásti Windows, vybrané soubory a složky i obsah a nastavení různých programů.
Data k zálohování:
Pomocí předvoleb, filtrů a plug-inů lze zálohovat nastavení a důležité součásti Windows, vybrané soubory a složky i obsah a nastavení různých programů.

Pokročilá nastavení

V posledním okně průvodce nastavením zálohování najdeme ještě dva nenápadné odkazy na další funkce programu Genie Backup Manager.

Pomocí nabídky »Purge Settings« je možné zvolit, kolik posledních záloh bude v záložním úložišti uchováno, případně jak staré zálohy budou přepisovány novými. Užitečné jsou také funkce v nabídce »More Settings«. Akce vykonané po úspěšném provedení zálohování (vypnutí, hibernace ad.) nastavíme v nabídce »Advanced Settings«. Oznámení o průběhu zálohování, odesílaná e-mailem na zvolenou adresu, nastavíme v nabídce »Notification«. Pro zajištění vyšší spolehlivosti při zálohování je možné označit ještě nabídku pod volbou »Backup Transfer Method«. Záloha pak bude nejdříve vytvářena na lokálním disku počítače a teprve poté bezpečně zkopírována do vybraného úložiště. Předejdete tím například problémům s výpadkem připojení k síti.

Po provedení všech požadovaných nastavení a kliknutí na tlačítko »Next« se objeví okno s nabídkou okamžitého provedení zálohy dle nastavení (»Backup Now«) nebo uložení zálohovacího úkolu. Pokud chcete zálohování podle vytvořeného nastavení pravidelně opakovat, zvolte nabídku »Save Job and Return to Main Page«.

Nastavení zálohy: Kromě volby typu zálohy je k dispozici také nastavení šifrování, komprese a dalších parametrů.
Nastavení zálohy:
Kromě volby typu zálohy je k dispozici také nastavení šifrování, komprese a dalších parametrů.

Pravidelné zálohování

Pro nastavení zálohování v pravidelných intervalech slouží průvodce »Schedule wizard«. V prvním okně klikněte na tlačítko »Create new schedule« a pak vyberte ze seznamu dříve nastavenou zálohovací úlohu. Dále máte na výběr mezi denním, týdenním nebo měsíčním opakováním zálohování, jednorázovém provedení zálohy ve zvolený den a čas a pak také pravidelným zálohováním při každém přihlášení k Windows.

Pod nabídkou »Backup Type« můžete ještě upravit typ vytvářené zálohy a také akce provedené po zálohování (vypnutí, hibernace ad.). Nabídka »Advanced Options« skrývá ještě například předvolby pro deaktivaci zálohování, pokud přenosný počítač pracuje právě na baterie nebo automatické spuštění vypnutého počítače v čas nastaveného zálohování. Tato funkce musí být ovšem podporována hardwarem a být povolena v BIOSu počítače.

Pak už zbývá jen zadat heslo k vašemu účtu ve Windows a pravidelné zálohování je připraveno k automatickému spouštění podle vašeho nastavení.

Pravidelná záloha: Možnosti pravidelného zálohování pokrývají všechny varianty, navíc lze zakázat spouštění zálohování při provozu notebooku na baterie.
Pravidelná záloha:
Možnosti pravidelného zálohování pokrývají všechny varianty, navíc lze zakázat spouštění zálohování při provozu notebooku na baterie.

Obnova dat ze zálohy

Při obnovování dat ze záložních archívů existují dva možné postupy. Prvním je použití funkce »Restore«, která otevře okno se seznamem všech zálohovacích úkolů a provedených záloh. Vyberte si příslušnou zálohu, klikněte na »Next« a v dalším okně pak označte konkrétní soubory a složky ze záložního archívu k obnově. V následujícím okně pak už jen klikněte na tlačítko »Restore Now«, které přehraje data ze zálohy na jejich původní umístění v počítači.

Podobně se pracuje také s funkcí »Catalog«, která obsahuje rovněž seznam všech provedených záloh. Zvolte si záložní archív, označte data k obnovení a klikněte na tlačítko »Extract Selected Items«. V otevřeném okně si pak vyberte, kam se mají data ze zálohy uložit.

Obnova dat: Ze záložního archívu lze obnovit buďto jen vybraná data, nebo jeho kompletní obsah.
Obnova dat:
Ze záložního archívu lze obnovit buďto jen vybraná data, nebo jeho kompletní obsah.

Další funkce

Z dalších funkcí plné verze programu Genie Backup Manager Home 7.0 bychom mohli jmenovat ještě například rychlé provádění zálohovacích úkolů i mimo nastavený harmonogram, testování záložních archívů nebo vyhledávání dat v archívech.Plná verze programu z Chip DVD nemá žádná omezení, proto si všechny funkce můžete pohodlně vyzkoušet.

Uveřejněno na Chip DVD 1/10.

Radek Kubeš

Zajímavosti ze světa IT v e-mailu

Stačí odeslat svoji e-mailovou adresu


Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů a užitím pro marketingové účely vydavatelství Burda Praha, spol. s.r.o.

Předplatné / nákup chipu Digitální edice chipu Aktuální vydání