Menu
CHIP Speedtest

Genie Backup Manager Pro 8.0

24.02.2011 23:00 | Redakce Chip
Genie Backup Manager Pro 8.0
Zálohování důležitých dat nemusíte věnovat mnoho času, stačí jen použít specializovanou aplikaci z Chip DVD 03/11 a provést nezbytná úvodní nastavení – o zálohování pak bude bezpečně postaráno.

Plná verze programu Genie Backup Manager Professional 8.0 z Chip DVD je výborným pomocníkem při zálohování důležitých dat z počítače a jejich obnovu. S jeho pomocí můžete přehrát soubory i kompletní obsah e-mailových klientů, registru Windows, uživatelská nastavení nebo třeba seznam oblíbených adres z Internet Exploreru do různých typů úložišť. Pro ukládání záložních dat se nabízí externí a síťové disky, CD/DVD média, FTP servery a další úložiště. Průvodce nastavením vám pomůže s výběrem dat k zálohování i s nastavením pravidelného, automatického zálohování. Nechybí ani ochrana záložních souborů heslem a šifrováním, stejně jako funkce pro snadnou obnovu všech nebo jen vybraných dat ze zálohy.

Na Chip DVD je připravena plná verze programu Genie Backup Manager, která je funkční celých 180 dní od instalace. Použít nelze doplňkovou funkci Disaster Recovery pro vytvoření kompletního obrazu disku. V rámci akce nabízí výrobce zvýhodněnou cenu  nákupu plné verze Genie Backup Manager Pro 8.0

 

Zálohování a obnova: V programu si můžete nastavit libovolný počet zálohovacích úloh.
Zálohování a obnova: V programu si můžete nastavit libovolný počet zálohovacích úloh.

Genie Backup Manager startuje uvítacím oknem s nabídkou názorných návodů na zálohování a obnovu dat. Zobrazování uvítacího okna při každém spuštění programu deaktivujete zrušením předvolby v levém dolním rohu okna.

V hlavním okně programu Genie Backup Manager najdeme odkazy na dvě základní funkce aplikace – zálohování (»Backup«) a obnovu dat ze zálohy (»Restore«). Mimo to je k dispozici i přehled provedených zálohovacích úkolů (»Catalog«). Úpravu již nastavených zálohovacích úkolů provedete pomocí funkce »Edit Previous Jobs«. Online úložiště pro zálohovaná data, dostupné pod volbou »Online Backup Account« pravděpodobně nevyužijete, je k dispozici pouze ve zkušebním módu. Nabízí se i přepnutí uživatelského rozhraní do zjednodušeného módu, kdy jsou zobrazeny pouze dvě nejdůležitější z výše uvedených funkcí. Použijte k tomu volbu »Switch to easy mode«.

Nastavení zálohování

Data k zálohování: Pomocí předvoleb, filtrů a plug-inů lze zálohovat nastavení, důležité součásti Windows, vybrané soubory a složky.
Data k zálohování: S předvolbami, filtry a s plug-iny lze zálohovat nastavení, důležité součásti Windows, vybrané soubory a složky.

Vytvoření zálohovacího úkolu začnete výběrem funkce »Backup«. V prvním kroku průvodce si zvolte název a popis úlohy a případně i vytvoření zástupce pro rychlé spouštění zálohování na pracovní ploše (»Create quick backup shortcut on desktop«). V okně vyvolaném tlačítkem »Backup Filename Options« lze ještě zvolit automatické opatření názvu záložního archívu datem a časem vytvoření.

Pokračujte volbou umístění archívu se zálohou. Na výběr jsou lokální i síťové disky, CD/DVD, FTP servery, páskové jednotky i libovolná další úložiště, připojená typicky přes USB port počítače. Zároveň si můžete nastavit rozdělení záložního archívu na několik částí o zadané velikosti (»Enable multi-drive spanning«).

Velmi důležitý je další krok, kde vybíráte data k zálohování. Připraveny jsou tři záložky s předvolbami nastavení. Na kartě se záložkou »My profile« je k dispozici seznam všech důležitých dat, která obsahuje uživatelský účet pod Windows. Jde například o obsah Outlooku (e-maily, kalendář, kontakty, úkoly) a poštovního klienta Windows Mail, ikony na pracovní ploše, obsah registru a uživatelská nastavení Windows, obsah Internet Exploreru i systémových složek s dokumenty a multimediálními soubory.

Nastavení zálohy: Kromě volby zálohy je také volba nastavení šifrování, komprese a dalších parametrů.
Nastavení zálohy: Kromě volby zálohy je také volba nastavení šifrování, komprese a dalších parametrů.

Na kartě »My folders« je vypsána stromová struktura obsahu disků počítače, ze které si můžete zvolit libovolné složky k zálohování. S výběrem konkrétních souborů pomohou filtry, jejichž nastavení vyvoláte tlačítkem »File Filters«. Zde si zvolíte konkrétní typy souborů (dokumenty, obrázky, videa atd.), které budou do zálohování zahrnuty (»Include«) nebo naopak vynechány (»Exclude«). Pod volbou »More Options« se skrývá ještě filtrování podle velikosti souborů nebo data jejich poslední změny. Pokud filtry nenastavíte, bude automaticky zálohován kompletní obsah vybraných složek. Nastavení filtrů lze uložit pro opakované použití pro různé zálohovací úkoly.

Třetí karta nastavení, se záložkou »My plugins«, vám pomůže se zálohováním obsahu a nastavení standardně používaných aplikací. Pomocí plug-in modulů si můžete vybrat například zálohování obsahu a nastavení internetového prohlížeče Opera, programu WinZip, přehrávače Windows Media Player a mnoha dalších aplikací. Jestliže na seznamu nenajdete některou z aplikací, které používáte a chcete zálohovat, klikněte na odkaz »Download New Free Plugins«. Otevře se stránka s katalogem dalších modulů pro různé programy. Stáhnout a používat je můžete zdarma.

Posledním krokem průvodce je nastavení typu zálohování a dalších podrobností. Genie Backup Manager nabízí běžné a inkrementální zálohování, zrcadlení nebo rozdílové zálohování. Dále můžete volit kompresi záložního archívu a rovněž i ochranu heslem a šifrování zálohy. Užitečná je funkce »(SwiftRetore) Self-Restorable«, vhodná především při vypalování zálohy na CD/DVD, která vytvoří samospustitelný záložní archív. Archív tohoto typu pak můžete použít zcela samostatně, i bez instalace programu Genie Backup Manager v počítači.

Pokročilá nastavení

V posledním okně průvodce nastavením zálohování najdeme ještě dva nenápadné odkazy na další funkce programu Genie Backup Manager.

Pravidelná záloha: Možnosti pravidelného zálohování pokrývají všechny varianty.
Pravidelná záloha: Možnosti pravidelného zálohování pokrývají všechny varianty.

Pomocí nabídky »Purge Settings« je možné zvolit, kolik posledních záloh bude v záložním úložišti uchováno, případně jak staré zálohy budou přepisovány novými. Užitečné jsou také funkce v nabídce »More Settings«. Akce vykonané po úspěšném provedení zálohování (vypnutí, hibernace ad.) zvolte v nabídce »Advanced Settings«. Oznámení o průběhu zálohování, odesílaná e-mailem na zvolenou adresu, nastavíte v nabídce »Email Notification«. Pro zajištění vyšší spolehlivosti při zálohování je možné označit ještě nabídku pod volbou »Backup Transfer Method«. Záloha pak bude nejdříve vytvářena na lokálním disku počítače a teprve poté bezpečně zkopírována do vybraného úložiště. Předejdete tím například problémům s výpadkem připojení k síti. Dále nechybí volba síly šifrovacího algoritmu (»Encryption Settings«) a příkazů (či programů), spuštěných před a po zálohování (»Pre & Post Job Commands«).

Nakonec zbývá už jen rozhodnutí, zdali se záloha provede jednorázově a ihned (»Backup Now«), uloží se nastavení k pozdějšímu použití (»Save job and return to main page«) nebo si nastavíte harmonogram automatického spouštění (»Schedule Backup«).

Pravidelné zálohování

Pro nastavení zálohování v pravidelných intervalech slouží okno »Backup Schedule«. Označte volbu »Enable Schedule« a pak vyberte interval spouštění zálohy (denní, týdenní, měsíční, po přihlášení k Windows). Pod volbami »More Settings« se nachází i velmi důležitá možnost deaktivace zálohování, pokud běží počítač na baterie.

Podstatně bohatší je nabídka předvoleb »Advanced Schedule«. Najdete zde totiž možnost zkombinovat různé typy zálohování – kompletní, rozdílové a inkrementální – každé s vlastím harmonogramem spouštění. Kombinace plných záloh a záloh inkrementálních či rozdílových vám umožní držet více verzí zálohy dat při podstatně menších nárocích na prostor na záložním médiu.

Obnova dat ze zálohy

Obnova dat: Ze záložního archívu lze obnovit buďto jen vybraná data, nebo jeho kompletní obsah.
Obnova dat: Ze záložního archívu lze obnovit buďto jen vybraná data, nebo jeho kompletní obsah.

Při obnovování dat ze záložních archívů existují dva možné postupy. Prvním je použití funkce »Restore«, která otevře okno se seznamem všech zálohovacích úkolů a provedených záloh. Vyberte si příslušnou zálohu, klikněte na »Next« a v dalším okně pak označte konkrétní soubory a složky ze záložního archívu k obnově. Zvolit si můžete umístění obnovených dat do stejného nebo alternativního umístění na disku (»Restore to alternate location«). Obnova dat ze zálohy nabízí stejné předvolby jako výběr dat k zálohování, můžete tedy obnovit i pouze část záložních dat nebo třeba uložené nastavení jediného programu.

Podobně se pracuje také s funkcí »Catalog«, která obsahuje rovněž seznam všech provedených záloh. Zvolte si záložní archív, označte data k obnovení a klikněte na tlačítko »Extract Selected Items«. V nově otevřeném okně si pak vyberte, kam se mají data ze zálohy uložit.

Praktické využití zálohování

Kromě pravidelného zálohování dat lze plnou verzi programu Genie Backup Manager použít ke snadné migraci dat a částečně i uživatelských nastavení při přechodu z Windows XP na novější Windows Vista nebo 7, na který jinak standardní nástroje Windows příliš nepamatují.

Vytvořte nový zálohovací úkol a při výběru dat k zálohování zvolte položky »Desktop«, »My Media«, »My Photos«, »Internet Explorer« a »Favorites«. Dále můžete vybrat i libovolná uživatelská data na záložce »My Folders« a nastavení aplikací na záložce »My Plugins«. Po instalaci nových Windows instalujte i Genie Backup Manager a obnovte data ze zálohy. Rozhodně však nedoporučujeme přenášet nastavení »Registry« a »Windows Settings« mezi různými verzemi Windows.

Dalších možností jak si s plnou verzí programu Genie Backup Manager ušetřit práci a ochránit důležitá data je mnoho, 180 dní je jistě dostatečně dlouhá doba pro jejich vyzkoušení a používání.

Uveřejněno na Chip DVD 03/11.
Zajímavosti ze světa IT v e-mailu

Stačí odeslat svoji e-mailovou adresu


Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů a užitím pro marketingové účely vydavatelství Burda Praha, spol. s.r.o.

Předplatné / nákup chipu Digitální edice chipu Aktuální vydání