Menu
CHIP Speedtest

HDD Control 1.12

26.02.2011 23:00 | Redakce Chip
HDD Control 1.12
Pevné disky patří k nejcitlivějším součástem počítače, zároveň ovšem schraňují jeho nejcennější obsah – s pomocí speciálního nástroje z Chip DVD 03/11 můžete snadno kontrolovat jejich kondici.

Plná verze Ashampoo HDD Control hlídá aktuální stav a výkon pevných disků počítače a včas varuje při negativním vývoji sledovaných parametrů. Pokud například začne docházet k přehřívání disku nebo chybám při čtení dat, program zobrazí varovné hlášení nebo odešle informační e-mail na zvolenou adresu. Mezi další funkce patří defragmentace dat na pevných discích, prováděná buďto po spuštění uživatelem, nebo permanentně na pozadí operačního systému. Ashampoo HDD Control pomáhá také se zvýšením soukromí při práci s počítačem, umí vyhledat a zlikvidovat pozůstatky po surfování na internetu a práci s různými aplikacemi. Rovněž si můžete otestovat výkon disků a výsledky porovnat s dalšími uživateli.

Na Chip DVD je připravena plná verze programu Ashampoo HDD Control 1.12, kterou můžete po jednoduché registraci používat bez jakýchkoli funkčních omezení. Běžná cena programu je necelých 400 Kč. Společnost Ashampoo představila v nedávné době novou verzi HDD Control 2 (zkušební verze), která dále rozšiřuje funkce programu. Vedle přepracovaného uživatelského rozhraní v češtině patří mezi novinky programu také pokročilé testování disků, analýza jejich obsahu, obnovení smazaných souborů nebo jejich trvalá likvidace několikanásobným přepsáním. Využít můžete zvýhodněnou cenu   nákupu plné verze komplexního tuningového nástroje WinOptimizer 7.

 

Jak se daří disku?: Výchozí okno programu nabízí základní ukazatele kondice pevných disků.
Jak se daří disku?: Výchozí okno programu nabízí základní ukazatele kondice pevných disků.

Po instalaci a spuštění začne Ashampoo HDD Control pracovat na pozadí operačního systému. Klikněte na jeho ikonu v oznamovací oblasti hlavního panelu a v úvodním okně zvolte »Enter Code«. Do nově otevřeného okna zadejte registrační klíč z e-mailu a klikněte na »Check Code«.

Ashampoo HDD Control je k dispozici s uživatelským prostředím v mnoha jazycích, mezi nimiž bohužel chybí čeština. Pokud si ovšem chcete program přepnout třeba do slovenštiny, přejděte po jeho spuštění na záložku »Options« a zde si v dolní části okna přepněte na požadovaný jazyk.

Po spuštění Ashampoo HDD Control automaticky zjistí a analyzuje všechny pevné disky připojené k počítači a ve výchozím okně, pod záložkou »Monitor«, vypíše jejich seznam, základní parametry a informace o kondici. Důležité jsou především údaje »Health« a »Performance«. První značí celkovou kondici vybraného disku, a tedy i jeho spolehlivost pro ukládání dat, druhý pak jeho výkon při ukládání a čtení dat. Pokud některý z ukazatelů poklesne na kritické hodnoty, je nejvyšší čas vyměnit disk za nový, jelikož vaše data již nejsou v bezpečí. Ashampoo HDD Control sleduje i teplotu disků a další důležitá data o jejich provozu. Podrobný výpis naměřených

Detailní analýza: S.M.A.R.T. data důkladně popisují stav, výkonnostní parametry a spolehlivost.
Detailní analýza: S.M.A.R.T. data důkladně popisují stav, výkonnostní parametry a spolehlivost.

hodnot (čtení a zápis dat, počet cyklů startu a zastavení, chybovost ad.) zobrazíte kliknutím na tlačítko »Show S.M.A.R.T. Data«. Přehled naměřených hodnot můžete uložit do textového souboru tlačítkem »Create Report«

Uspořádání dat

Důležitým prvkem údržby pevných disků je jejich defragmentace. Jelikož se data na pevné disky neukládají v souvislých blocích, ale rozdělená na mnoho částí, může být jejich načítání zbytečně zdlouhavé. Ashampoo HDD Control proto nabízí i funkci na defragmentaci, tedy uspořádání a pospojování co nejdelších souvislých bloků dat.

Na záložce »Defragmentation« najdete ovládání funkce jednorázové i permanentní defragmentace. Analýzu rozmístění dat na zvoleném pevném disku provedete tlačítkem »Analyze« a defragmentaci spustíte pomocí volby »Start Defrag«. Malá šipka na tlačítku »Start Defrag« otevře dodateční nastavení defragmentace se třemi předvolbami (rychlá, běžná nebo inteligentní defragmentace).

Užitečnou funkcí je permanentní (proaktivní) defragmentace, která uspořádává data na disku ve chvíli, kdy nevyužíváte jeho výkon pro další činnosti. Proaktivní defragmentaci spustíte tlačítkem »Activate«. Je třeba zmínit, že tato funkce programu může výrazně zkrátit výdrž notebooku při provozu na baterii a rovněž není vhodná pro použití na discích s

Defragmentace disků: Program nabízí  i permanentní uspořádávání dat na zvolených discích.
Defragmentace disků: Program nabízí i permanentní uspořádávání dat na zvolených discích.

technologií SSD.

Testování výkonu

Ashampoo HDD Control vám umožní i otestování výkonu vašich disků a porovnání výsledků s údaji naměřenými dalšímu uživateli programu. Příslušné funkce najdete na záložce »Benchmark«, test spustíte tlačítkem »Start«. Pro porovnání naměřeného výsledku (průměrná rychlost čtení dat, přístupová doba) slouží funkce »Compare online«. Otevře se speciální internetová stránka, kde najdete své výsledky, porovnané s hodnotami, naměřenými dalšími uživateli programu Ashampoo HDD Control.

Smazání zbytečností

Plná verze programu Ashampoo HDD Control obsahuje i funkce pro vyčištění pevných disků od zbytečností, které jen zabírají místo. Na záložce »Internet Cleaner« najdete funkce na vyhledání a vyčištění pozůstatků po surfování na internetu s prohlížeči Internet Explorer, Firefox a Opera. Vyhledání zbytečných, dočasně stažených dat či historie procházení webu zahájíte tlačítkem »Search«. Pak už stačí jen vybrat z výsledků data ke smazání a kliknout na »Delete«.

Další možnost vyčištění disků od zbytečných dat najdete na záložce »Drive Clean«. Tlačítkem »Search« zde spustíte vyhledání nepotřebných souborů na disku. Typicky jde o dočasné soubory, používané operačním systémem i dalšími aplikacemi, seznam naposledy otevřených souborů v různých programech a další zbytečnosti. Kromě uvolnění místa na pevném disku počítače přinesou čistící funkce programu Ashampoo HDD Control i vyšší

Testy výkonu: Otestování výkonu vašeho disku trvá jen několik minut.
Testy výkonu: Otestování výkonu vašeho disku trvá jen několik minut.

úroveň soukromí, především pokud na stejném počítači pracuje více uživatelů. Ashampoo HDD Control spolehlivě odstraní pozůstatky po surfování na internetu i práci s různými programy.

Užitečná nastavení

Před použitím plné verze programu Ashampoo HDD Control se vyplatí věnovat pozornost i možnostem jeho nastavení. Vedle již zmíněného výběru jazyka uživatelského rozhraní najdete na záložce »Options« i další užitečné předvolby. Pod nabídkou »Proactive Defrag« si například můžete zvolit, které z pevných disků budou permanentně defragmentovány. Pod volbou »Internet Cleaner« se nacházejí předvolby čištění internetové historie – konkrétně výběr obsahu, který bude Ashampoo HDD Control mazat (vyrovnávací paměť prohlížeče, cookies, seznam navštívených stránek, obsah formulářů

Zametání stop: Smazáním zbytků po surfování i práci s programy ušetříte místo na disku a zvýšíte soukromí.
Zametání stop: Smazání zbytků po surfování i práci s programy ušetří místo na disku a zvýší soukromí.

ad.). Pro každý z podporovaných prohlížečů se nastavuje čištění zvlášť. Pod nabídkou »Secure Cookies« si pak můžete nastavit servery, jejichž cookies nebudou při čištění smazány.

Ashampoo HDD Control umožňuje nastavit i úrovně hodnot S.M.A.R.T. analýzy a naměřené teploty, při kterých budou zobrazována upozornění. Příslušné předvolby najdete pod nabídkami »S.M.A.R.T.« a »Temperature«. Podrobně lze nastavit i čištění pevných disků od zbytečných souborů, vytvořených operačním systémem či aplikacemi, včetně seznamu výjimek, které bude Ashampoo HDD Control ignorovat. Tato nastavení najdete pod nabídkami »Drive Cleaner« a »Exceptions«.

Poslední dvě skupiny nastavení - »Guard – General« a »Guard – Events« slouží pro konfiguraci kontroly stavu disků na pozadí operačního systému a hlášení při různých událostech (chyby čtení dat, zvýšení teploty disku ad.). Nechybí ani možnost odesílání varovných e-mailů na zvolenou adresu.

Uveřejněno na Chip DVD 03/11.Zajímavosti ze světa IT v e-mailu

Stačí odeslat svoji e-mailovou adresu


Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů a užitím pro marketingové účely vydavatelství Burda Praha, spol. s.r.o.

Předplatné / nákup chipu Digitální edice chipu Aktuální vydání