Menu
CHIP Speedtest

Ocster Backup Business 6

21.09.2011 21:00 | Redakce Chip
Ocster Backup Business 6
Na pravidelné zálohování důležitých dat v počítači byste určitě neměli zapomínat. Šikovný program vám pomůže s jeho nastavením i automatickým spouštěním v pravidelných intervalech.

Plná verze programu Ocster Backup Business 6.2 vám umožní nastavit si a pravidelně spouštět zálohovací úkoly. Při výběru dat pro zálohování můžete využít buďto připravené předvolby pro standardní složky s dokumenty, fotkami, filmy či hudbou, nebo si zcela volně vybrat i další soubory a složky, včetně nastavení typů souborů k zálohování. Ocster Backup navíc umí zálohovat i e-maily a kalendář z poštovního klienta Outlook ve verzích 2003 a novějších. Pro uložení zálohy lze zvolit disk připojený přímo k počítači, síťový disk nebo si můžete předplatit zabezpečené online úložiště. Zálohování na CD, DVD či Blu-ray disky podporováno není. Ochranu záložních archívů zajistí šifrování a nároky na kapacitu záložního média sníží komprese.

Na Chip DVD najdete plnou verzi zálohovacího nástroje Ocster Backup Business 6.2, použitelnou bez funkčních a časových omezení. Jedná se o nejvyšší edici programu, kterou jeho výrobce běžně nabízí za bezmála 1 300 Kč. Pokud chcete možnosti zálohování vašich dat dále rozšířit, můžete zvážit předplacení internetového úložiště o velikosti 10 nebo 20 GB s cenou přibližně 130 či 260 Kč za měsíc. O soukromí svých dat se nemusíte bát, jsou přenášena i uložena v zašifrované podobě. 

 

Automatické zálohování: V Ocster Backup stačí nastavit zálohovací úkoly a program pak již bude pracovat zcela samostatně.
Automatické zálohování: V Ocster Backup stačí nastavit zálohovací úkoly a program pak již bude pracovat zcela samostatně.

Uživatelské rozhraní plné verze programu Ocster Backup Business 6.21 je velmi jednoduché a přehledné. Nastavení nového zálohovacího úkolu vám zabere jen několik okamžiků. Začněte kliknutím na tlačítko vlevo nahoře – »Create New Backup Plan«. Otevře se průvodce nastavením zálohování, ve kterém si nejdříve vyberete, zdali budete data ukládat na lokálních úložištích nebo využijete internetovou službu Ocster Secure Storage, která nabízí kapacitu 10 nebo 20 GB, pronajatou na základě měsíčního předplatného. My budeme v postupu pokračovat volbou »Store on Hard Disk, USB Stick or Network Drive«.

Následuje vytvoření konkrétního plánu zálohování. Pomocí tlačítka »Browse« vyberte lokální nebo síťový disk (případně USB flash disk apod.), kam má být záloha uložena, a konkrétní složku. Rozhodně pro zálohování nepoužívejte stejný pevný disk, na kterém se data nacházejí, ani jiný diskový oddíl stejného fyzického disku. Při havárii disku byste totiž přišli i o záložní data. Vždy proto použijte jiné záložní médium. Dále si můžete zvolit i název zálohovací úlohy. Tlačítkem »Next« pokračujte k výběru formátu zálohy. Ocster Backup označuje výchozí styl zálohování jako »Standard Format«. Tento typ zálohy umožňuje verzování, omezení přístupu k záložním datům, jejich kompresi i šifrování. Data z tohoto typu zálohy však bude možné obnovit pouze s použitím programu Ocster Backup. Oproti tomu záloha typu »Simple 1:1 File Copy« prostě jen zkopíruje vybraná data do záložního

Formát zálohy: Zálohovací nástroj nabízí dva různé způsoby uložení záložních dat – vytvoření záložního archívu nebo prosté překopírování souborů a složek.
Formát zálohy: Zálohovací nástroj nabízí dva různé způsoby uložení záložních dat – vytvoření záložního archívu nebo prosté překopírování souborů a složek.

umístění. Pro další postup použijme zálohu »Standard Format«.

Výběr dat

Při volbě složek a souborů, které budou jednorázově nebo opakovaně zálohovány, máte na výběr ze standardních složek (Dokumenty, Obrázky, Hudba, Videa, Stažení soubory), zálohovat můžete ovšem také e-maily a kalendář z Outlooku (ve verzi 2003 a novější) a Thunderbirdu a rovněž i záložky a nastavení prohlížečů Internet Explorer, Firefox a Chrome. Užitečné jsou i předvolby v nabídce »Files By Type«, se kterými můžete zazálohovat například všechny typy textových dokumentů, obrázků, hudby, videí, tabulek nebo prezentací na celém disku. Ocster Backup soubory v příslušných formátech automaticky vyhledá a zazálohuje. Zcela volně lze soubory a složky k zálohování vybírat po kliknutí na »Manual File and Folder Selection«. Pak můžete přidávat konkrétní složky (»Add Folder«) a soubory (»Add File«) k zálohování, včetně filtrování souborů ve složkách (»Add Folder with Filter«). Zároveň lze nastavení ovlivnit i volbu výjimek (»Exclusions«).

Šifrování a komprese

Výběr dat: Důležitá data k zálohování můžete zvolit pomocí předvoleb nebo dle vlastního výběru.
Výběr dat: Důležitá data k zálohování můžete zvolit pomocí předvoleb nebo dle vlastního výběru.

V dalších krocích nastavení zálohování vám dává Ocster Backup na výběr z možnosti zašifrování archívu se záložními daty. Po označení volby »Encrypt the backup« zadejte dostatečně silné heslo, které si ale dobře zapamatujte. Jinak se k záložním datům již nedostanete.

Dalším nastavením v pořadí je volba komprese záložního archívu. Pomocí tlačítka »Change« vedle nastavení »Compression« můžete kompresi dat zcela vypnout (»No Compression«) nebo si vybrat ze čtyř nabízených způsobů komprese – podle jejich rychlosti a kompresního poměru. Kompresí ušetříte místo na záložním médiu, na druhou stanu bude ovšem zálohování trvat déle.

Opakované zálohování

Pravidelná záloha: Zálohování dat v Ocster Backup lze spouštět v ručně nebo v pravidelných intervalech.
Pravidelná záloha: Zálohování dat v Ocster Backup lze spouštět v ručně nebo v pravidelných intervalech.

Pro úspěšné dokončení nastavení zálohovacího úkolu je třeba ještě zvolit, zdali jde o jednorázově spouštěný proces, nebo jestli se bude zálohování podle provedeného nastavení opakovat v pravidelných intervalech.

V Ocster Backup jsou k dispozici předvolby pro denní zálohování (»Daily Backup«) i zálohování v týdenních intervalech (»Weekly Backup«) s volbou konkrétního dne a času, kdy se bude zálohování provádět. Při označení volby »No Automatic Backups« se nebude zálohovací úkol spouštět automaticky, ale ručně. Při nastavení automatického zálohování rozhodně Ocster Backup nevypínejte, ale nechte jej pracovat na pozadí operačního systému. Jeho aktivitu poznáte podle tlačítka v oznamovací oblasti hlavního panelu.

Zprávy o zálohování

Posledním krokem při nastavení zálohovacího úkolu je volba generování a ukládání zpráv o průběhu zálohování. Ve výchozím nastavení (»Normal: summary and errors«) se vždy vygeneruje souhrnná zpráva a zpráva v případě chyb při průběhu zálohování. Pokud nechcete generovat žádné zprávy, označte předvolbu »No reports«. Na výběr jsou ještě zkrácené a detailní reporty o zálohování a také nastavení kolik reportů má Ocster Backup uchovávat.

Obnova dat: Při obnově dat ze záložního archívu si můžete zvolit konkrétní soubory a složky k obnově i jejich umístění po obnovení.
Obnova dat: Při obnově dat ze záložního archívu si můžete zvolit konkrétní soubory a složky k obnově i jejich umístění po obnovení.

Zálohovací program umí zprávy o průběhu zálohování také odesílat e-mailem na zadanou adresu. K tomu je třeba si bezplatně vytvořit účet na domovském webu Ocster Backup. Označte volbu »Automatically send reports via email« a v následujícím okně klikněte na »Create New Account«. Otevře se internetová stránka s formulářem, kde je třeba zadat e-mail, zvolit si heslo a uvést jméno, příjmení a datum narození. Zvolit si můžete i bezpečnostní otázku a odpověď na ni. Po odeslání registrace vám přijde na zadanou adresu e-mail s odkazem pro aktivaci účtu. Kliknutím na odkaz nově vytvořený účet aktivujete a přihlašovací údaje (e-mail a heslo) můžete použít v programu Ocster Backup.

Verzování záloh

Další z užitečných funkcí programu Ocster Backup je i možnost uchovávání různých verzí zálohy. To se vám může hodit v případě, že například potřebujete obnovit starší verzi dokumentu, který jste třeba změnili už před delší dobou.

Ocster Backup uchovává verze záloh podle jejich stáří – ve výchozím nastavení jsou zálohované soubory ponechány po 30 dní. Pomocí předvolby »Keep older versions for at least:« lze tento interval prodloužit i zkrátit. Chcete-li uchovávat pouze jedinou verzi zálohy (a ušetřit tak místo na záložním médiu), označte předvolbu »Only keep the current version of a file. Delete old ones.«.

Po tomto nastavení zobrazí průvodce ještě přehled parametrů zálohovacího úkolu a nabídne vám okamžité spuštění zálohování (»Start Backup Now«) nebo návrat do hlavního menu (»Back to Main Menu«).

Obnovení dat

Zálohování v síti: U Ocster Backup v edici Business můžete sledovat výsledky zálohování ostatních počítačů v síti.
Zálohování v síti: U Ocster Backup v edici Business můžete sledovat výsledky zálohování ostatních počítačů v síti.

Po návratu do hlavního okna programu najdete předvolby zálohování pod tlačítkem »Manage Backup Plans« a zprávy o průběhu zálohování pod »View Backup Reports«.

V případě potřeby obnovy dat použijte tlačítko »Restore Backup«. Dále zvolte »Restore Files and Folders from Hard Disk, USB Stick« a v následujícím kroku si vyberte záložní archív přímo z jeho umístění na záložním médiu nebo ze seznamu posledních záloh. Ocster Backup vám pak dá na výběr ze složky a soubory k obnově a také z umístění obnovených dat na disku. Obnova dat ze zálohy je velmi rychlá a snadná. Pravidelné zálohování oceníte v případě jakýchkoli problémů – typicky při nechtěném smazání důležitých dat, napadení virem nebo havárii pevného disku.

Vzdálené sledování

Hlavní výhodou Ocster Backup ve verzi Business oproti edici Professional je možnost vzdáleného monitorování zálohování počítače. V domácí síti tak můžete z jednoho počítače kontrolovat výsledky zálohování všech ostatních strojů. Pro povolení monitoringu zálohování počítače použijte v hlavním okně programu volbu »Allow Remote Monitoring« a v následujícím okně klikněte na »Enable Remote Monitoring«. Dále je třeba zadat uživatelské jméno k účtu, pod kterým jste přihlášení ve Windows. Je přitom nezbytné, aby byl sledovaný uživatelský účet chráněn heslem. Pokud tedy heslo nepoužíváte, nastavte jej v nabídce Windows »Ovládací panely | Uživatelské účty a zabezpečení rodiny | Uživatelské účty«.

Pro zjištění výsledků zálohování na sledovaných počítačích použijte volbu »Monitor Backups in the Office«. V dalším okně klikněte na tlačítko »Add Computer« a následně zadejte jméno počítače, uživatelské jméno a také přihlašovací jméno a heslo. Pokud máte nastaveny uživatelské účty a související hesla, měly by vám být všechny požadované údaje známy. Název počítače najdete v Ovládacích panelech Windows (»Ovládací panely | Systém a zabezpečení | Systém«. Po vložení údajů pro sledování zálohování na jiném počítači v síti je třeba se vrátit do hlavní nabídky programu tlačítkem »Back«. Po dalším kliknutí na »Monitor Backups in the Office« již budete mít k dispozici přehled informací o zálohování dalších počítačů ve vaší síti.

Uveřejněno na Chip DVD 10/11.

 

 

Zajímavosti ze světa IT v e-mailu

Stačí odeslat svoji e-mailovou adresu


Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů a užitím pro marketingové účely vydavatelství Burda Praha, spol. s.r.o.

Předplatné / nákup chipu Digitální edice chipu Aktuální vydání