Menu
CHIP Speedtest

Password Manager 11

28.07.2011 21:00 | Redakce Chip
Password Manager 11
K různým internetovým službám a k dalším účelům byste z důvodu bezpečnosti neměli používat stejná hesla. Rozhodně se vyplatí použít šikovného správce hesel z Chip DVD 08/11.

Plato Safe Password Manager, připravený v plné verzi na Chip DVD je užitečný správce hesel, přihlašovacích údajů, čísel účtů či kreditních karet a libovolných dalších údajů, včetně například i samostatných souborů. Pro přístup ke všem záznamům, bezpečně uloženým v šifrované databázi, vám pak stačí pouze jediné hlavní heslo, které lze ještě zkombinovat se souborem, obsahujícím klíč pro otevření databáze. Práci se záznamy v databázi vám usnadní jejich třídění do složek, hromadné úpravy i bohaté možnosti exportu obsahu databáze. S vytvářením bezpečných hesel vám pomůže vestavěný generátor s podrobným nastavením parametrů generovaných hesel.

Na Chip DVD je připravena plná verze programu Plato Safe Password Manager 11, použitelná bez jakýchkoli funkčních omezení. Běžná cena licence programu je přes 500 Kč. Díky této speciální akci mohou čtenáři Chipu využít zvýhodněnou cenu  na nákup videopřevodníku Plato DVD Ripper od stejného výrobce.

Hlavní heslo: Všechny záznamy v šifrované databázi jsou chráněny jediným hlavním heslem.
Hlavní heslo: Všechny záznamy v šifrované databázi jsou chráněny jediným hlavním heslem.

Práci s programem Plato Safe Password Manager začněte vytvořením nové databáze hesel tlačítkem »New«. Program pak otevře okno s požadavkem na zadání nového hlavního hesla. Zvolte si proto dostatečně silné hlavní heslo, složené nejméně ze sedmi znaků, kombinujících velká a malá písmena, číslice a speciální znaky. Toto heslo si v každém případě dobře poznamenejte, jelikož bez jeho znalosti nemáte šanci dostat se k ostatním údajům, uloženým v databázi. Přestože Plato Safe Password Manager sílu hlavního hesla nijak nekontroluje, rozhodně jeho volbu nepodceňujte.

Pro zvýšení bezpečnosti lze použít i soubor s klíčem, který budete mít uložený například na USB klíčence. Databáze s hesly se pak otevře pouze v případě, že zadáte heslo a zároveň bude k dispozici i tento soubor s klíčem. Pro jeho vytvoření označte volbu »Use master password and key file« a pak si zvolte umístění souboru s klíčem. Následně je třeba ještě jednou zadat hlavní heslo a hned poté můžete začít do databáze vkládat další hesla a

Správa záznamů: Program třídí záznamy do přehledných složek a nabízí bezpečné uložení hesel.
Správa záznamů: Program třídí záznamy do přehledných složek a nabízí bezpečné uložení hesel.

ostatní záznamy.

Vkládání hesel

V levé části okna programu Plato Safe Password Manager je pro třídění uložených hesel připraveno několik samostatných složek, jejichž názvy můžete změnit pomocí pravého tlačítka myši a volby »Edit Group«. Další skupiny lze vytvářet pomocí tlačítek pod nabídkou »Group Setting«. Tlačítky se symbolem »+« se přidávají skupiny a podskupiny, pomocí šipek se nastavuje pořadí složek.

Pro vložení nového záznamu klikněte na tlačítko »Add Entry«. Okno pro vložení záznamu nabízí pole pro název, uživatelské jméno, heslo, internetovou adresu a jakýkoli další text. U každého záznamu lze nastavit i dobu jeho platnosti (pomocí předvolby »Expires«) a přidat k němu i další soubory jako přílohu. Při práci s přílohami pamatujte na to, že původní soubor, vložený do záznamu v databázi programu Plato Safe Password Manager, není zašifrován a je třeba jej následně smazat, aby bylo zajištěno jeho zabezpečení. Do databáze programu se uloží soubor v zašifrované podobě a zůstane zde i

Generátor hesel: Generátor hesel vám pomůže s vytvořením bezpečného hesla.
Generátor hesel: Generátor hesel vám pomůže s vytvořením bezpečného hesla.

poté, co původní soubor smažete.

Generátor hesel

Užitečným nástrojem, který najdete v okně pro vkládání nových záznamů, je generátor hesel, který automaticky po otevření okna vytvoří nové heslo. Další hesla vygenerujete tlačítkem vedle řádku »Repeat«, jejich sílu zobrazuje pruh v řádku »Quality«.

Nastavení generátoru hesel otevřete pomocí tlačítka s ozubenými koly. Určit můžete jednak délku hesla (»Length of generated password«) a rovněž i množiny znaků, ze kterých se bude generovat (velká a malá písmena, číslice a různé speciální znaky), a další podrobnosti. Nastavení generátoru hesel si můžete uložit jako vlastní profil pro opakované použití.

Práce s hesly

Hromadné úpravy: Záznamy v databázi hesel lze hromadně přesouvat a nastavovat termín platnosti.
Hromadné úpravy: Záznamy v databázi hesel lze hromadně přesouvat a nastavovat termín platnosti.

Plato Safe Password Manager vám samozřejmě usnadní i další práci s přihlašovacími údaji a hesly. Pro rychlé vložení přihlašovacího jména a hesla, například do internetové aplikace, slouží tlačítka »Copy User« a »Copy Password«. Program zkopíruje údaj do schránky a pak jej pomocí klávesové zkratky »Ctrl + V« snadno vložíte do přihlašovacího okna. Záznamy v databázi lze rovněž snadno kopírovat (tlačítkem »Duplicate«), nebo dávkově upravovat (»Batch Modify«). Hromadně lze u záznamů změnit složku ve které jsou zařazeny, zobrazovanou ikonu nebo termín platnosti hesla.

Kdykoli můžete změnit také hlavní heslo k databázi – pomocí tlačítka »Set Master Key«. Zároveň lze změnit i umístění souboru s klíčem. Otevřená databáze se zamyká tlačítkem »Lock«, program Plato Safe Password Manager přitom zůstane spuštěný. K odemknutí je třeba zadat heslo a případně i použít

Export záznamů: V nastavení exportu jsou k dispozici i předvolby konkrétních položek záznamů.
Export záznamů: V nastavení exportu jsou k dispozici i předvolby konkrétních položek záznamů.

příslušný soubor s klíčem.

Databáze hesel

Celý obsah databáze umí Plato Safe Password Manager exportovat do mnoha různých formátů – konkrétně textových, HTML, XML a CSV souborů. Databázi můžete uložit také ve speciálním formátu programu Plato Safe Password Manager pro použití v jiném počítači. Pochopitelně je možné celý obsah databáze i vytisknout a zároveň nic nebrání tomu, abyste měli vytvořeno více samostatných databází hesel, každou s odlišným hlavním heslem a samozřejmě i obsahem.

Uveřejněno na Chip DVD 08/11.

 

 

 

Zajímavosti ze světa IT v e-mailu

Stačí odeslat svoji e-mailovou adresu


Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů a užitím pro marketingové účely vydavatelství Burda Praha, spol. s.r.o.

Předplatné / nákup chipu Digitální edice chipu Aktuální vydání