Menu
CHIP Speedtest

Simple Money Manager Standard

20.10.2012 22:00 | Redakce Chip
Simple Money Manager Standard
Uveřejněno na Chip DVD 11/12.

 

Plná verze programu Simple Money Manager Standard slouží k přehledné evidenci všech příjmových a výdajových transakcí na vašem rodinném účtu. Sami si můžete definovat neomezený počet kategorií transakcí k přehlednému popisu všech finančních operací. Zároveň je možné si nastavit opakované transakce, jako jsou různé platby za nájem či elektřinu, splátky úvěrů nebo naopak příjmy ze zaměstnání a dalších zdrojů. Simple Money Manager sleduje výdaje zařazené do různých kategorií a dává je do souvislosti s vašimi příjmy. V každém okamžiku také máte k dispozici informace o aktuálním zůstatku vašeho účtu i plánovaných transakcích. Finanční údaje uložené v databázi programu můžete před cizíma očima ochránit heslem.

Na Chip DVD je připravena plná verze programu Simple Money Manager Standard v ceně 450 Kč, kterou můžete po jednoduché registraci používat bez omezení. Vyšší edice Pro či Enterpreneur obsahuje například i měsíční reporty transakcí na účtu, roční souhrny podle kategorií a nechybí možnost sledování transakcí na více účtech. K upgradu za zvýhodněnou cenu se dostanete pomocí volby »Help | Get More Features« v hlavním menu programu Simple Money Manager.

Přehled transakcí: Hned v hlavním okně programu Simple Money Manager máte k dispozici informace o všech transakcích a rovnou můžete zadávat další.
Přehled transakcí: Hned v hlavním okně programu Simple Money Manager máte k dispozici informace o všech transakcích a rovnou můžete zadávat další.

Při prvním spuštění programu Simple Money Manager dostanete na výběr kategorie transakcí, které budete moci používat při evidenci vašich finančních operací. Nic nebrání tomu, abyste nechali všechny označené a pokračovali tlačítkem »Add Selected«. Později si v programu můžete nadefinovat vlastní kategorie příjmů i výdajů.

V hlavním okně programu je k dispozici přehledný seznam finančních operací, informace o účetním zůstatku a také jednoduchý formulář pro zadávání nových transakcí. Na jednotlivých záložkách v hlavním okně pak najdete funkce na zadávání opakovaných transakcí, úpravu kategorií finančních operací a jejich statistiky.

Opakované transakce: Program Simple Money Manager pamatuje na opakovaně probíhající transakce, včetně takových, jejichž realizaci musíte nejdříve schválit.
Opakované transakce: Program Simple Money Manager pamatuje na opakovaně probíhající transakce, včetně takových, jejichž realizaci musíte nejdříve schválit.

Kategorie transakcí

Pro lepší přehlednost si můžete na kartě »Categories« nastavit vlastní kategorie finančních operací. Po kliknutí na volbu »New« vyberte, zdali půjde o příjmovou (»Income«) nebo výdajovou (»Expense«) kategorii a v nově otevřeném okně zadejte název transakce (»Name«). Dále si ještě můžete zvolit barvu kategorie pro přehledné rozlišení a třeba i skupinu (»Group«), kam bude nový typ transakce zařazen. Pomocí volby »Save & Add more« pak můžete rovnou založit další kategorii. Nepotřebné kategorie transakcí lze na záložce »Categories« tlačítkem »Delete« smazat, aby vám zbytečně nepřekážely. Volbou »Edit« pak můžete upravovat již existující kategorie transakcí.

Vlastní typy transakcí: Pro přehlednější členění finančních operací si můžete sami vytvořit vlastní kategorie transakcí.
Vlastní typy transakcí: Pro přehlednější členění finančních operací si můžete sami vytvořit vlastní kategorie transakcí.

Opakované transakce

V programu Simple Money Manager samozřejmě není nutné zadávat opakovaně běžné transakce, jako je mzda, nájemné, různé poplatky ad. K jednorázovému nastavení těchto opakovaných transakcí slouží funkce na záložce »Recurring«.

Volbou »New« založte novou transakci a v nově otevřeném okně nastavte její vlastnosti. Opět je třeba zvolit mezi příjmem (»Income«) a výdajem (»Expense«). Dále zvolte datum první transakce (»Start Date«) a případně i poslední (»End Date«). Nabídka »Schedule« vám umožní zvolit periodu opakování transakce (denní, týdenní, měsíční, roční, kvartální atd.). Dále je důležitý výběr kategorie (»Category«) a samozřejmě i nastavení konkrétní částky opakované transakce (»Amount«). Jestliže označíte předvolbu »Hold until confirmed«, bude Simple Money Manager sice s transakcí počítat, ale k jejímu zaznamenání dojde až po vašem potvrzení. Opakované transakce lze samozřejmě kdykoli upravit nebo zrušit.

Statistika výdajů: V grafu výdajů jasně uvidíte, za co nejvíce utrácíte, další analýza se zabývá vývojem příjmů a výdajů.
Statistika výdajů: V grafu výdajů jasně uvidíte, za co nejvíce utrácíte, další analýza se zabývá vývojem příjmů a výdajů.

Správa účtu

Hlavní dění v aplikaci Simple Money Manager se odehrává na výchozí záložce »Transactions«, kde je k dispozici kompletní přehled všech transakcí, zadaných buďto prostřednictvím polí připravených v levé části okna aplikace, nebo pomocí tlačítka »New« a jednoduchého formuláře s typem transakce. Stačí zvolit typ transakce (příjem/výdej – »Income«/»Expense«), kategorii a částku. Se zadáním objemu finančních prostředků vám pomůže i kalkulátor, dostupný pod tlačítkem v pravé části řádku »Amount«. Pro lepší orientaci lze samozřejmě přidat i podrobnější popis do pole »Notes«.

Zadané transakce se nepromítají jen do přehledu pod záložkou »Transactions«, ale také v levé spodní části okna programu Simple Money Manager pod popisky »Actual« a »Expected«. Položka »Expected« přitom zahrnuje i opakované transakce se splatností v budoucnosti. Položka »Running Total« pak představuje aktuální zůstatek vašeho účtu.

Zpracovávat pouze transakce realizované po instalaci programu Simple Money Manager by samozřejmě bylo zavádějící, proto lze váš aktuální zůstatek na účtu zadat jako jednorázovou příjmovou transakci, která sice zkreslí průběh příjmů a výdajů, ovšem jiná cesta, jak vyjádřit počáteční zůstatek na vašem účtu, stejně k dispozici není.

Správa databáze: Databázi obsahující všechny vaše finanční transakce se vyplatí nejen ochránit heslem, ale také pravidelně zálohovat.
Správa databáze: Databázi obsahující všechny vaše finanční transakce se vyplatí nejen ochránit heslem, ale také pravidelně zálohovat.

Přehledy a statistiky

Důležitou součástí programu Simple Money Manager jsou i nástroje na generování přehledů zůstatku financí na účtu a vývoje příjmů i nákladů. Příslušné funkce najdete na záložce »Overview« a údaje zanesené do grafu si snadno určíte pomocí připravených předvoleb. Kromě souhrnného grafu vývoje financí na záložce »Totals Overview« je jistě zajímavý i koláčový graf výdajů »Expenses Overview«.

Správa databáze

Přehled finančních transakcí patří mezi citlivé osobní údaje a program Simple Money Manager vám s ním umožní v tomto smyslu zacházet. Pod nabídkou »File | Set Password« je možné zadat heslo na ochranu databáze vašich transakcí, proto aby k nim neměl přístup kdokoli cizí. Pro případ havárie disku, virové nákazy či jiné katastrofy se pak vyplatí pamatovat i na zálohování celé databáze pomocí funkce dostupné pod volbou »File | Backup«. Jako umístění zálohy databáze vám doporučujeme použít externí disk či jiné médium, rozhodnout se můžete i o počtu uchovávaných verzí databáze (»History Copies«).

Plnou verzi programu z Chip DVD můžete i aktualizovat. Použijte k tomu nabídku »Help | Check for updates« a v nově otevřeném okně pak tlačítko »Check«. Jestliže chcete aktualizace provádět pravidelně automaticky, označte ještě předvolbu »Check periodically and quietly«.

Zajímavosti ze světa IT v e-mailu

Stačí odeslat svoji e-mailovou adresu


Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů a užitím pro marketingové účely vydavatelství Burda Praha, spol. s.r.o.

Předplatné / nákup chipu Digitální edice chipu Aktuální vydání