Menu
CHIP Speedtest

Slovník současné češtiny

26.04.2012 22:00 | Redakce Chip
Slovník současné češtiny
Výkladový slovník podává všestrannou informaci nejen o významech slov, ale i o jejich pravopisu, výslovnosti, slovnědruhovém zařazení, tvarosloví, stylové charakteristice ap. Elektronická verze výrazně zpříjemní a zefektivní jeho využití i díky fulltextovému vyhledávání.

Brněnská společnost Lingea se už více než dvě desítky let zaměřuje na vývoj a prodej elektronických a knižních slovníků, jazykových nástrojů a aplikací. S výsledky jejich práce se každodenně setkáváme např. ve známých produktech Microsoft Office (korektor českého pravopisu, automatické dělení slov, slovník synonym). Pro podporu českého jazyka vydala Lingea v poslední době tři významné produkty – Pravidla českého pravopisu, Slovník současné češtiny a Slovník českých synonym a antonym. Elektronická verze slovníku datově kopíruje knižní předlohu a využívá pro svoji počítačovou podobu systém Lingea Lexicon 5, což uživatelům nabízí víc komfortu a efektivnější využití dat.

Na Chip DVD najdete 90denní zkušební verzi titulu Slovník současné češtiny. Plná verze je prodávána za 390 Kč (společně s knihou za 590 Kč.). Pokud vás tento slovník zaujme, můžete využít speciální slevu  , která je rozšířena na všechny tři zmiňované tituly v knižní i elektronické verzi.

Nabídka Slovníku současné češtiny

Lexicon 5 - Slovník současné češtiny: Výklad vyhledaného hesla.
Lexicon 5 - Slovník současné češtiny: Výklad vyhledaného hesla.

Slovník současné češtiny nabízí aktuální slovní zásobu, obsahující více i méně frekventovaná slova, která denně slyšíme a používáme. Kromě „klasických“ českých slov v něm naleznete i množství cizích výrazů a termínů z nejrůznějších oborů, slova související s moderním životním stylem, ale i některé nespisovné výrazy, včetně zhrubělých a vulgárních. Přesto, že podstatnou část slovníku tvoří běžná slovní zásoba, stává se, že u některých máme chybně zafixován jejich správný význam nebo gramatické vazby. SSČ si proto klade za cíl napomoci pregnantnímu vyjadřování a přesnému porozumění. Je určen nejen studentům a všem, kteří profesně pracují s texty, ale i široké veřejnosti. Starší generaci může pomoci snadněji se orientovat v moderní mluvě.

Elektronická verze Slovníku současné češtiny je prezentována systémem Lingea Lexicon 5 a datově vychází z knižní podoby. Obsahuje 30 000 hesel, 41 000 jejich významů, 70 000 příkladů a idiomů. Jednotlivá hesla jsou zobrazována v přehledné grafické podobě, která pomáhá v lepší orientaci ve výkladu významu hesla, jeho tvarosloví, pravopisu příp. původu a dalších souvislostech. Přesto, že je vše podřízeno účelnosti a intuitivnímu ovládání programu, doporučujeme se seznámit s připravenou nápovědou, která vám mimo jiné ukáže i další dostupné funkce programu, které nejsou na první pohled zřejmé.

Lexicon 5 - Slovník současné češtiny: Možnosti rozšířeného hledání.
Lexicon 5 - Slovník současné češtiny: Možnosti rozšířeného hledání.

Hledané heslo můžete do zadávacího pole napsat nebo přenést přes schránku, program umožňuje také zobrazení hesla ihned po vložení textu do schránky z libovolné aplikace (okno Lexiconu se přitom zobrazí nad ostatní aplikace), nejjednodušší možností je ale funkce mouse-over, díky níž stačí najet kurzorem myši nad slovo v dané aplikaci a pokud existuje, zobrazí se hned jeho výklad. Program umí vyhledat heslo v libovolném tvaru, tj. nemusíte slovo převádět do jeho základního tvaru. Právě tato vlastnost umožňuje efektivní použití funkce mouse-over. Lingea Lexicon 5 zobrazí kromě samotného výkladu hesla i řadu dalších užitečných informací, které často v knižním slovníku přímo u hesla nenajdete. Např. synonyma či antonyma k danému heslu, seznam všech slov se stejným slovním základem, jinou předponou či příponou, seznam všech složených slov či kolokací, které obsahují kmen nalezeného slova, odkazy na tematické okruhy, které dané heslo obsahují.

Slovník roku 2012

Slovník současné češtiny: Ukázka z knižní podoby slovníku.
Slovník současné češtiny: Ukázka z knižní podoby slovníku.

Představovaný Slovník současné češtiny kolektivu autorů brněnské firmy Lingea získal v 19. ročníku soutěže Slovník roku, pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů (JTP), Cenu poroty za výkladový slovník.

Soutěž slouží široké veřejnosti k orientaci na trhu slovníkové a encyklopedické literatury a lze do ní přihlásit jakékoliv dílo lexikografického charakteru, vydané tiskem, na elektronickém nosiči, či veřejně přístupné na internetu. Soutěž se snaží poskytnout pokud možno ucelený přehled o všech novinkách, vydaných během soutěžního období, a předložit uživatelům slovníků aspoň základní hodnocení kvality slovníků. Do 19. ročníku bylo přihlášeno 62 titulů. Podrobnější informace naleznete na stránkách Jednoty tlumočníků a překladatelů.

Uveřejněno na Chip DVD 05/12.

Zajímavosti ze světa IT v e-mailu

Stačí odeslat svoji e-mailovou adresu


Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů a užitím pro marketingové účely vydavatelství Burda Praha, spol. s.r.o.

Předplatné / nákup chipu Digitální edice chipu Aktuální vydání