Menu
CHIP Speedtest

TrustPort Antivirus 2010

19.12.2009 00:00 | Redakce Chip
Kompaktní antivirové řešení z Chip DVD 1/10 je vhodné pro domácnosti. Chrání počítač před škodlivými kódy, nevyžádanou poštou a děti odstíní od nevhodného obsahu na internetu.

TrustPort Antivirus 2010TrustPort Antivirus 2010

Plná verze programu z Chip DVD 1/10 přináší kompaktní antivirové řešení vhodné pro využití v domácnosti. Chrání počítač před škodlivými kódy, nevyžádanou poštou a děti odstíní od nevhodného obsahu na internetu.

TrustPort Antivirus nabízí hned několik bezpečnostních nástrojů, které dokonale ochrání váš počítač. Základním prvkem je rezidentní ochrana, která nepřetržitě dohlíží na ukládané, otvírané a spouštěné soubory. Dalším prvkem ochrany je nástroj kontrola na vyžádání, která umožňuje provést antivirové skenování konkrétních souborů, složek nebo celých disků. Program obsahuje i nástroje pro ochranu před útoky z internetu – mail antivirus, který kontroluje příchozí elektronickou poštu a případné viry zneškodní ještě před uložením přílohy e-mailu. Mail antispam zajišťuje likvidaci nevyžádané elektronické pošty. Web antivirus chrání počítač před škodlivými kódy při surfování na internetu. Rodičovský zámek pak umožňuje blokovat internetové stránky s nevhodným obsahem, jako je například pornografie nebo násilí. TrustPort Antivirus 2010 je vhodnou volbou zabezpečení Windows Vista a Windows 7. Pro Windows XP bychom navíc doporučili i vhodný firewall např. bezplatný Outpost Firewall 2009 (web), který zjednodušší svá nastavení díky tzv. samoučícímu módu.

Na Chip DVD 1/10 najdete plnou verzi programu TrustPort Antivirus 2010 s jednoroční bezplatnou aktualizací (resp. licencí), která je identická s prodávanou verzí za cca 900 Kč. Verze pro Chip neobsahuje technickou podporu a je určena pro nekomerční počítače. V případě zájmu nasazení programu na firemní počítače doporučujeme návštěvu e-shopu TrustPort.

Spolehlivý domácí antivir

Plná verze programu

Info: www.trustport.cz

Jazyk: česky, anglicky

OS: Win XP/Vista/7 (32/64b)

On-line registrace

Hlavní okno programu: Okno »TrustPort Control« umožňuje přístup k nastavení všech vlastností antivirového programu a spuštění kontroly na vyžádání.
Hlavní okno programu:
Okno »TrustPort Control« umožňuje přístup k nastavení všech vlastností antivirového programu a spuštění kontroly na vyžádání.

Rozšířený režim zobrazení: Tento režim umožňuje uživatelům s pokročilými znalostmi upravit nastavení všech konfigurovatelných položek antivirového programu.
Rozšířený režim zobrazení:
Tento režim umožňuje uživatelům s pokročilými znalostmi upravit nastavení všech konfigurovatelných položek antivirového programu.

TrustPort Control

Hlavní okno programu »TrustPort Control« je jakýmsi správcem, který umožňuje přístup k nastavení všech vlastností antivirového programu a spuštění kontroly na vyžádání. Ovládání je standardně dostupné v zjednodušeném režimu s možností přepnutí do režimu rozšířeného.
Zjednodušený režim ovládání programu je vhodný pro uživatele s běžnými znalostmi, a proto v sobě integruje nejčastěji používané funkce a nastavení. První tři položky okna TrustPort Control obsahují za svým názvem tři tečky, které symbolizují, že po kliknutí na tuto položku se zobrazí kontextová nabídka pro výběr další akce. Kliknutím na další tři položky již rovnou spustíte akci, která odpovídá názvu vybrané položky. Kontextová nabídka položky »Rezidentní ochrana…« umožňuje zakázat/spustit rezidentní ochranu počítače. Druhá položka kontextové nabídky pak slouží pro zobrazení dialogového okna s nastavením rezidentní ochrany. Kontextová nabídka položky »Kontrola na vyžádání…« nabízí rychlé spuštění kontroly všech pevných disků, vybraného cíle (disku, složky nebo souboru) a zobrazení dialogového okna s nastavením kontroly. Kontextová nabídka položky »Internetová ochrana…« umožňuje zakázat/spustit ochranu počítače před útoky z internetu a zobrazení dialogového okna s nastavením internetové ochrany. Kliknutím na položku »Rodičovský zámek« zobrazíte dialogové okno pro nastavení této ochrany. Tlačítko »Aktualizovat virové definice« slouží pro okamžité vyhledání nových definic a jejich případné stažení a instalaci. Kliknutím na poslední položku »Zobrazit karanténu« otevřete dialogové okno s obsahující soubory přesunuté programem do karantény.

Rozšířený režim

Tento režim umožňuje uživatelům s pokročilými znalostmi upravit nastavení všech konfigurovatelných položek antivirového programu. Kromě spuštění kontroly na vyžádání a nastavení, která jsou k dispozici i v zjednodušeném režimu, můžete v tomto režimu upravit i nastavení logování (zapisování) událostí, plánování skenování (tedy kontroly počítače), nastavení parametrů skenovacích motorů a automatického stahování aktualizací. Dále zde můžete změnit vzhled rozhraní programu (tzv. skin – položka »Výběr vzhledu«), nastavení jazyka programu a prostřednictvím položky »Licenční klíče« kdykoliv ověřit dobu platnosti licenčních klíčů.

Kontrola na vyžádání: Při prvním spuštění antivirového programu vám doporučujeme nejprve provést kompletní kontrolu všech (místních) disků.
Kontrola na vyžádání:
Při prvním spuštění antivirového programu vám doporučujeme nejprve provést kompletní kontrolu všech (místních) disků.

Kontrola na vyžádání

Kontrola na vyžádání umožňuje provést antivirové skenování (kontrolu) jednotlivých souborů, složek nebo celých disků. Skenování lze spustit jednorázově, podle aktuální potřeby, nebo lze naplánovat opakované automaticky spouštěné skenovací úlohy. Pravidelná kontrola všech dat v počítači dává uživateli jistotu, že učinil maximum pro jejich bezpečí.

Při prvním spuštění antivirového programu vám doporučujeme nejprve provést kompletní kontrolu počítače, tedy kontrolu na vyžádání všech disků. V zjednodušeném režimu zobrazení okna »TrustPort Control« tedy klikněte na položku »Kontrola na vyžádání…« a z kontextové nabídky vyberte příkaz »Skenovat všechny disky«. Tím zobrazíte okno »TrustPort Antivirus – Kontrola na vyžádání«, které vás informuje o průběhu skenování. V horní části se zobrazují informace o právě kontrolovaném soboru (řádek »Skenování«), které pevné disky budou zkontrolovány (»Cíl«) a o nastavení kontroly (»Možnosti«). Spodní část na kartě »Statistika« uvádí statistické informace o kontrolovaných souborech, boot sektorech a registrech. Přepnete-li na kartu »Detaily«, najdete zde podrobné informace o infikovaných souborech, pokud antivirový program nějaké nalezne.


Nastavení kontroly:
Dialogové okno »TrustPort Antivirus / Kontrola na vyžádání« umožňuje podrobné nastavení všech parametrů kontroly.

Nastavení kontroly

Chcete-li si před spuštěním kontroly nejprve pohlédnout a případně upravit její nastavení, klikněte v zjednodušeném režimu zobrazení na položku »Kontrola na vyžádání…« a z kontextové nabídky vyberte příkaz »Nastavení«. V horní části otevřeného okna s nastavením kontroly pomocí rozbalovacího seznamu »Požadovaná akce« můžete změnit chování antivirového programu po nalezení škodlivého kódu. K dispozici jsou následující volby: »Pouze oznámit« – o nalezení infekce je uživatel informován dialogovým oknem a zpráva se zobrazí i v závěrečném protokolu, ale k žádné další akci nedojde. »Dotázat se uživatele« – v případě nalezení infekce bude nabídnuta možnost se rozhodnout, jaký úkon má antivirový program provést. K dispozici jsou stejné volby jako v tomto nastavení (nedělat nic, opravit, přejmenovat, přesunout do karantény či smazat). »Opravit« – v případě nalezení infekce se antivirový program pokusí, pokud je to možné, vrátit napadenou oblast do původního stavu. Jestliže to možné není, provede automaticky přejmenování a přesun do karantény nebo smazání (a to v uvedeném pořadí). Standardně je v nastavení kontroly použita tato volba. »Přejmenovat« – infikovaný soubor je ponechán na svém místě, ale jeho přípona je změněna na příponu, která není v systému asociovaná s jakoukoliv činností. »Přesunout do karantény« – infikovaný soubor je přesunut do adresáře spravovaného antivirovým programem, kde nemůže způsobit žádnou škodu. S infikovaným souborem je možné v karanténě bezpečně nakládat: obnovit, smazat apod. »Smazat« – soubor obsahující škodlivý kód (nebo soubor který přímo je škodlivým kódem) bude smazán. Pokud se rozhodnete pro některou z výše vybraných akcí a u nalezeného infikovaného objektu ji není možné provést, vykoná antivirový program akci následující za vámi zvolenou, a to podle tohoto pořadí priorit: Pouze oznámit, Opravit, Přejmenovat, Přesunout do karantény, Smazat.


V části »Skenovat soubory« pak můžete upravit pokročilejší volby kontroly na vyžádání. Ponecháte-li označeno výběrové políčko »Všechny soubory« budou kontrolovány všechny soubory bez rozdílu formátu a typu. Označíte-li výběrové políčko »Vybrané soubory s následujícími příponami« bude antivirový program kontrolovat pouze soubory se zvolenými příponami. Přednastavený je seznam nebezpečných přípon, jeho úpravy doporučujeme jen zkušeným uživatelům! Označíte-li zaškrtávací políčko »Vyřadit soubory s následujícími příponami« nebude antivirový program kontrolovat soubory s zvolenými příponami. Seznam je možné upravovat teprve poté, co tuto volbu označíte. Tuto volbu opět doporučujeme používat pouze zkušeným uživatelům! Ve spodní části okna »Možnosti« skenování můžete ještě vypnout/zapnout kontrolu archivů (zaškrtávací políčko »Skenovat archívy«). Při označení této volby dochází ke kontrole (vyhledávání škodlivých kódů) archívních souborů, resp. jejich obsahu. Volba zpomaluje antivirovou kontrolu, ale na druhé straně zvyšuje ochranu počítače. Pod touto části se ještě nachází tlačítko »Spustit skenování...« a tlačítko »Pokročilé…«. Kliknutím na první tlačítko se zobrazí kontextová nabídka, ze které je možné spustit skenování všech disků a nebo si vybrat konkrétní cíl (soubor, adresář, disk), který chcete zkontrolovat. Zvolením položky z kontextové nabídky spustíte kontrolu na vyžádání s požadovanými (resp. právě nastavenými) parametry kontroly. Kliknutím na druhé tlačítko pak zobrazíte dialogové okno pro »Pokročilé nastavení« parametrů kontroly. Tuto volbu však opět doporučujeme používat pouze zkušeným uživatelům!

Rychlé spuštění kontroly: Místní nabídka ikony »TrustPort Center« nabízí rychlý přístup ke spuštění různých druhů kontroly a vybraným nástrojům programu.
Rychlé spuštění kontroly:
Místní nabídka ikony »TrustPort Center« nabízí rychlý přístup ke spuštění různých druhů kontroly a vybraným nástrojům programu.

Rychlé spuštění kontroly

Rychlý přístup ke spuštění různých druhů kontroly a vybraným nástrojům nabízí místní nabídka ikony programu v oznamovací oblasti hlavního panelu Windows. Tu vyvoláte kliknutím pravým na ikonku »TrustPort Center«. Pomocí zobrazené místní nabídky pak můžete spustit skenování všech připojených disků, všech místních (lokálních) disků, všech výměnných médií, skenování registru a vybraného cíle (soubory, složky nebo disku). Dále zde můžete spustit aktualizaci virových databází a programových komponent, zobrazit karanténu, dialogové okno pro nastavení programu, okno s informacemi o produktu a ukončit aplikaci rychlého spouštění (TrustPort Center).

Uveřejněno na Chip DVD 1/10.

Jan Jírovec

Zajímavosti ze světa IT v e-mailu

Stačí odeslat svoji e-mailovou adresu


Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů a užitím pro marketingové účely vydavatelství Burda Praha, spol. s.r.o.

Předplatné / nákup chipu Digitální edice chipu Aktuální vydání