Menu
CHIP Speedtest

Získejte informace před nákupem zboží a služeb

20.09.2011 07:13 | Redakce Chip
Získejte informace před nákupem zboží a služeb
Internet je hodnocen jako nejvhodnější médium pro získání obecných a zpravodajských informací. Vyplývá to ze čtvrté vlny výzkumu projektu NetMonitor, který pro zrealizovala výzkumná agentura MEDIARESEARCH. Výzkum je zaměřený na chování, zvyky a postoje uživatelů ve vztahu k používání médií.

Internet jako médium vhodné k získání informací o produktech označuje naprostá většina respondentů výzkumu, tři čtvrtiny jej považují za velmi vhodný. Pozitivně jsou hodnoceny také noviny a časopisy (69 %) a televize (54 %). V případě rozhlasu již mírně převažují negativní hodnocení.

Největší podíl ze všech respondentů by internet jako zdroj informací využil při nákupu zboží a služeb spojených se sportovním vybavením (79 %), financemi a pojištěním (75 %), potravinami (75 %) nebo oděvy (74 %). Více než dvě třetiny respondentů získává pomocí internetu také informace o vybavení domácností a kanceláří, drogerii nebo lécích a vitamínech.

Vhodnost médií jako zdroje informací o nabídce zboží a služeb (internetová populace 15+)

Pokud jde o realizaci nákupu, využívá se internet nejčastěji v oblastech drogistického zboží a parfémů (60 %), péče o zdraví, léků nebo vitamínů (44 %) a sportovního vybavení (40 %). Všechny dotazované oblasti jsou ukázány v následujícím grafu.

Popis metodiky

Využití internetu pro nákup zboží a služeb (internetová populace 15+)
Využití internetu pro nákup zboží a služeb (internetová populace 15+)

Výběrový soubor respondentů představuje reprezentativní vzorek internetové populace ČR starší 15-ti let. Analýza dat byla uskutečněna na vzorku 2000 respondentů, účastníků projektu NetMonitor, kteří navštívili některý z internetových serverů zapojených do projektu NetMonitor v období 4. – 5. července 2011. V tomto období byl uživatelům zapojených serverů do projektu NetMonitor zobrazován dotazník ve formě pop-under oken. Dotazník byl zobrazen maximálně jedenkrát na jednoho člena pop-up panelu. Data sesbíraná ve výzkumu NetMonitor Consumer byla vážena stejným způsobem jako data v hlavním projektu NetMonitor a byla propojena s daty o návštěvnosti z projektu NetMonitor.

Zdroj: http://svet-hostingu.cz

Zajímavosti ze světa IT v e-mailu

Stačí odeslat svoji e-mailovou adresu


Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů a užitím pro marketingové účely vydavatelství Burda International CZ s. r. o.

Předplatné / nákup chipu Digitální edice chipu Aktuální vydání