Přejít k hlavnímu obsahu
Novinky

Bezpečnostní obavy brání rozvoji konceptu BYOD

redakce 25.03.2014

V rámci výzkumu Oracle European BYOD Index bylo 700 evropských podniků dotazováno na téma BYOD – Bring Your Own Device.

Studie zjistila, že v mnoha regionech existuje odpor vůči přijetí BYOD, který primárně souvisí s obavami o bezpečnost podnikových dat v zařízeních, identit uživatelů a aplikací. Ty organizace, které koncept BYOD nasadily do provozu, využívají jeho výhod v podobě snížených nákladů na pořizování zařízení a vyšší produktivity uživatelů. Aktuálně dostupná podniková řešení nabízejí pokročilou bezpečnostní kontrolu podnikových i osobních zařízení. Současně je lze jednoduše ovládat. Organizace mohou povolovat přístup soukromých zařízení k podnikovému obsahu na velmi detailní úrovni, oddělovat podniková a osobní data, zajišťovat zabezpečený přístup k podnikovým datům a související dohled.

Nová zjištění

 • Za účelem zjištění současného mínění evropských podniků o konceptu Bring Yxour Own Device představuje společnost Oracle výzkum Oracle European BYOD Index Report[1].
 • Zpráva odhaluje některá překvapující zjištění:
  • téměř polovina podniků v Evropě (44 %) odmítá koncept BYOD, případně jej povoluje za výjimečných okolností,
  • dalších 29 procent omezuje využití pouze na seniorní zaměstnance,
  • 22 procent kompletně zakazuje umísťování dat a informací na zařízeních BYOD a 20 procent žádná relevantní pravidla nemá,
  • více než polovina podniků nespravuje chytré mobilní telefony v rámci programu BYOD,
  • bezpečnost informací představuje největší obavu; 45 procent respondentů má výrazné obavy o bezpečnost zařízení, 53 procent o zabezpečení aplikací a 63 procent o ochranu dat.
  • Studie rovněž zjistila, že mnoho těchto bezpečnostních obav souvisí s nedostatkem povědomí o skutečných schopnostech moderních bezpečnostních řešení:
   • 37 procent respondentů nikdy neslyšelo o kontejnerizaci, která odděluje podniková data od osobních,
   • téměř třetina podniků nevyužívá žádnou formu technologie Mobile Device Management
   • 22 procent nikdy neslyšelo o technologiích pro Mobile Application Management.
   • Ty organizace, které nasadily BYOD do provozu, spravují v programu multimediální tablety i smartphony, mají rovněž úspěšně ošetřenu většinu bezpečnostních otázek a jsou připraveny na budoucí změny ve vývoji BYOD.

“Akceptující” versus “Odmítající”

Skupina respondentů se dělí na dvě komunity: organizace, které nasadily koncept BYOD (“Akceptující”), a podniky, které jej odmítají (“Odmítající”) [2]

 • 83 procent Akceptujících spravují smartphony a tablety jako součást konceptu BYOD. Na druhé straně, 73 procent Odmítajících nezahrnuje chytré telefony do svého přístupu BYOD.
 • Dvě třetiny Odmítajících mají velké obavy o bezpečnost. Stejně na BYOD nahlíží jen šest procent Akceptujících. Podívejme se na specifické aspekty bezpečnosti:
  • 86 procent Odmítajících se hluboce obává o bezpečnost dat a informací. Tento pohled s nimi sdílí 21 procent Akceptujících,
  • 65 procent Odmítajících buď nespravuje bezpečnost dat a informací, nebo je ponechává nezašifrované na zařízeních. Stejný postup praktikuje sedm procent Akceptujících.
  • Akceptující rozumí dostupným technologiím: například téměř 80 procent Akceptujících provozuje některé řešení Mobile Applications Management. V řadách Odmítajících jich je 12 procent.
  • Akceptující jsou připraveni na změnu: více než dvě třetiny z nich buď akceptují nutnost změn v typech zařízení, nebo chápou, že se trh BYOD stává komplexnějším. Tyto pohledy s nimi sdílí 11 procent Odmítajících.

Variace v evropských zemích a hospodářských oborech

 • Země:
  • Skandinávie, Německo a Švýcarsko patří k nejvyspělejším zemím v oblasti vyspělosti přístupu k problematice BYOD. Hodnota Indexu[3] v jejich případě činí 5,65, respektive 5,32 (pro GER a SUI)
  • Podniky na Iberském poloostrově a v Itálii vidí v oblasti BYOD nejvíce výzev a problémů. Jejich Index má hodnotu 3,87, respektive 4,04. Tyto země rovněž mají největší podíl skupiny Odmítajících.


[1]                     Výzkum zrealizovala na objednávku firmy Oracle společnost Quocirca. V jeho rámci bylo dotazováno 700 podnikových lídrů z velkých a velmi velkých organizací ve Spojeném království, Francii, Německu, Itálii, Španělsku, Beneluxu a v severských zemích.

[2]                     Analýza otázky >>Jaký je pohled vaší organizace na BYOD?<< odhaluje dvě skupiny s odlišným přístupem. Jedni odpovídali zhruba následovně: “nelíbí se nám to, ale nedokážeme to zastavit,” případně: “povolujeme BYOD pouze ve výjimečných případech”. Tyto reakce poskytlo 313 respondentů, kteří jako skupina dostali označení “Odmítající”. Druhá část odpovídala následovně: “poskytujeme uživatelům seznam zařízení, která jsou pro BYOD přijatelná,” nebo: “Každému povolujeme BYOD.” Jde o 187 respondentů, kteří byli označeni termínem “Akceptující”.

[3]                     Společnost Quocirca využívá pro výpočet indexu model vyspělosti (využívá se pro benchmarky). Pokládá série otázek, jež mohou být ohodnoceny na škále 0 až 10. Určuje, kde se nachází pohled respondentů na různá témata. Zprůměrováním vzniká řada sub-indikátorů a skóre celkového indexu. S jeho pomocí lze porovnávat skupiny respondentů a monitorovat vývoj v čase.

 


Máte k článku připomínku? Napište nám

Sdílet článek

Mohlo by se vám líbit
Všechny nejnovější zprávy

doporučujeme