Menu

Vyladit PC se vyplatí

Existují tři základní způsoby zrychlení PC: softwarová optimalizace, vyladění systému a upgrade hardwaru. Ukážeme vám, jak je ideálně použít a co vám mohou přinést. 

Máte pocit, že se vám postupně zpomaluje počítač a start systému trvá déle než kdysi? Začíná se vám počítač sekat při přepínání mezi větším množstvím otevřených souborů nebo internetových stránek? Objevilo se při práci s multimediálními soubory nebo při hraní nejnovějších her dříve neznámé trhání? Samozřejmě můžete jít a pořídit si nový počítač, ale nechce-li se vám zbytečně utrácet, vyzkoušejte některé z našich rad, které dokážou viditelně zrychlit i poměrně staré počítače.

Nákup nového a výkonnějšího hardwaru je samozřejmě logickou možností, ale ne vždy je opravdu nutný. Většinou pro zrychlení staršího počítače stačí optimalizovat používaný software a odstranit zbytečné programy. Samozřejmě je také dobré zkontrolovat nastavení samotného operačního systému. K nákupu jedné nebo dvou výkonnějších hardwarových komponent je vhodné se uchýlit až v případě, kdy žádná z bezplatných optimalizací nepomůže a vás starší počítač nestíhá, ani když je na něm nainstalován jen čistý operační systém. Provedeme vás efektivním postupem optimalizace starších a pomalejších počítačů, od správného nastavení aplikací a operačního systému až po výběr nových hardwarových komponent, které opravdu přinesou razantní výkonnostní nárůst.

Ladění softwaru

Dříve než se pustíte do větších systémových zásahů, očistěte systém od zbytečného softwarového balastu v podobě dlouho nepoužívaných programů. Rovněž doporučujeme zkontrolovat, zda je zbytek instalovaných programů dostatečně aktuální.

Odstranění zbytečného softwaru

Programy, které už nepoužíváte, nejenže zbytečně zabírají místo na pevném disku, ale v řadě případů také využívají procesy běžící na pozadí a zpomalují tak činnost operačního systému.

Freewarová aplikace Revo Uninstaller (najdete ji na našem DVD) je pro tento účel ideálním nástrojem, protože dokáže rovněž odstranit software, který se do počítače nainstaloval bez vašeho vědomí, nebo aplikace, které není tak jednoduché z počítače odstranit prostřednictvím systémového nástroje »Aplikace a funkce«.

Po dokončení instalace se Revo Uninstaller automaticky spustí a vyhledá veškerý software instalovaný do počítače. Vytvoří seznam s podrobnými specifikacemi každého programu a informacemi o tom, kolik místa na disku aplikace zabírá, kdy byla do počítače nainstalována a v jaké verzi. Pro odstranění vybrané aplikace stačí kliknout na tlačítko »Odinstalovat«. Pokud by během odinstalace programu nastal nějaký problém, znamená to, že aplikace byla nějakým způsobem poškozena a nefunguje jí ani odinstalační utilita. Revo Uninstaller dokáže v počítači vyhledat zbytkové části zvoleného programu a pokusí se je odstranit. Dokáže také vyčistit záznamy, které daná aplikace vytvořila v registru, a odstranit i uživatelská data aplikace.

Vždy mějte nejnovější aktualizace

Poté, co jste z počítače odinstalovali všechny nepotřebné aplikace, zkontrolujte, zda jsou všechny zbývající programy aktualizované na nejnovější verzi. Praktickým nástrojem je v tomto případě utilita UpdateYeti, kterou najdete i na našem DVD. Tato aplikace dokáže porovnáním verzí programů instalovaných v počítači a internetové databáze vyhledat zastaralé aplikace. Ke zprovoznění aplikace je nutné provést jednorázovou registraci uživatele, po které můžete UpdateYeti bezplatně používat. Po prvním spuštění program prohledá pevný disk počítače a vytvoří seznam všech instalovaných aplikací. Z koláčového grafu v levém horním rohu aplikace na první pohled zjistíte, do jaké míry jsou aplikace ve vašem počítači aktuální. Kompletní aktualizace všech instalovaných aplikací se projeví změnou barvy koláče na zelenou.

Zastavení autostartů

Při instalaci aplikací do počítače se průběhem času zvyšuje i množství programů, které se automaticky spouští se startem operačního systému. Ty zabírají drahocenný prostor v operační paměti a zpomalují běh systému, a tedy i celého počítače. Microsoft nabízí pro tento případ vlastní nástroj Autoruns, který najdete i na našem DVD a který umožňuje snadnou a rychlou identifikaci a zastavení nechtěných aplikací. Zkopírujte zazipovaný adresář Autoruns z našeho DVD do svého počítače, rozbalte jej, klikněte pravým tlačítkem myši na soubor »Autoruns64.exe« a vyberte možnost »Spustit jako správce«. Tento postup platí pro majitele 64bitových verzí Windows, pracuje-li váš počítač s 32bitovou verzí tohoto systému, proveďte stejný postup, ale spusťte soubor »Autoruns.exe«.

Po startu aplikace rychle vyplní okno množstvím nalezených záznamů. Základní okno není příliš přehledné a pro zpřehlednění doporučujeme kliknout na list »Logon«. V této záložce jsou zobrazeny pouze aplikace, které se automaticky spouštějí spolu se startem systému, nenajdeme zde tedy záznamy o spuštěných službách a systémových programech samotných Windows. Odškrtněte políčko u všech aplikací, u kterých si do budoucna nepřejete automatické spouštění. Podrobnější informace o detailní optimalizaci nastavení spouštění operačního systému najdete v článku »Rychlý start starších počítačů« v Chipu 2/2017.

Vyladění systému

Smazáním přebytečného softwaru a vypnutím automatického startu nechtěných aplikací ale práce na zrychlení počítače nekončí. Dále je nutné zkontrolovat a případně optimalizovat nastavení operačního systému. Prvním krokem je návštěva Správce úloh Windows, Microsoft tento nástroj při vývoji Windows 10 radikálně přepracoval a nová verze dokáže barevně odlišit, které procesy jsou obzvláště aktivní. Správce úloh spustíte klávesovou zkratkou [Ctrl] + [Shift] + [Esc] a poté na listu »Procesy« klikněte na položku »Paměť«. Tímto způsobem zjistíte, které aplikace kladou největší požadavky na operační paměť a zabírají z ní největší část. Obzvláště paměťově náročné bývají prohlížeče internetu s větším množstvím otevřených stránek. Čím větší nároky na operační paměť aplikace zabírá, tím tmavější žlutou barvou je označena.

Na listu »Výkon« můžete sledovat účinek prováděných změn na chod systému. Rovněž zde zjistíte, jaký vliv bude mít na výkon systému ukončení obzvláště náročných programů. Mimo jiné zde rovněž najdete informace o využití síťového adaptéru nebo pevného disku.

Vyčištění systémových souborů

Přeplněný pevný disk pracuje o poznání pomaleji než disk s dostatečnou volnou kapacitou. Pevný disk by v žádném případě neměl být zaplněn více než do tří čtvrtin své kapacity, v opačném případě bude otevírání programů trvat déle, než je nezbytně nutné. Nejprve ze všeho je nutné pročistit systémové soubory Windows. Dobrým nástrojem je systémová utilita »Vyčištění disku«, kterou snadno spustíte kliknutím na logo Windows v levém spodním rohu obrazovky a zadáním příkazu »cleanmgr«. Máte-li v počítači více pevných disků nebo diskových oddílů, otevře se okénko aplikace až po zvolení určitého (systémového) disku. V rozhraní této aplikace vyberte, jaké typy systémových souborů si přejete odstranit, a po kliknutí na tlačítko »OK« a »Odstranit soubory« se většinou na disku uvolní prostor v řádu jednotek nebo i desítek gigabajtů.

Ulehčete pevnému disku

Kromě systémových souborů bývají na pevném disku uloženy i soubory, které jste již dlouhou dobu neotevřeli a pravděpodobně je ani nepotřebujete. Bezplatná aplikace WizzTree (najdete ji na našem DVD) analyzuje pevný disk a dokáže takové soubory identifikovat a zobrazit. Po instalaci aplikaci spusťte a stisknutím tlačítka »Scan« jí povolte prohledat obsah vašeho pevného disku. V okně vlevo nahoře se zobrazí adresáře, které zabírají na disku nejvíc místa. V okně napravo pro změnu WiiZ Tree informuje uživatele, kolik místa zabírají na počítači různé typy souborů, přičemž tento seznam je v továrním nastavení řazen od největších žroutů diskového prostoru po ty nejmenší. Spodní okno nezabírá šílená počítačová grafika, ale barevná mozaika představuje grafické zobrazení největších souborů na vašem pevném disku. Po kliknutí na jednotlivé kostičky nebo čtverce se dozvíte víc informací o těchto souborech a v okně vlevo nahoře se otevře adresář, ve kterém je daný soubor uložen. Přejete-li si některý ze souborů smazat, stačí na něj kliknout pravým tlačítkem myši a zvolit možnost »Odstranit«.

Optimalizace registru

Nedílnou součástí každého úklidu na pevném disku je vyčištění zbytečných záznamů v registru. Na našem DVD přinášíme velmi spolehlivý nástroj Wise Registry Cleaner, se kterým máme v tomto ohledu dobré zkušenosti. Přesto však před spuštěním jakéhokoliv automatického úklidu registru důrazně doporučujeme provést zálohu registru. Tato možnost se objeví hned po prvním startu programu Wise Registry Cleaner a doporučujeme vám nabídky využít. Po dokončení skenování registru klikněte na tlačítko »Vyčistit«. Změny se projeví po restartu počítače.

Potlačení efektů Windows

Budete-li si přát ještě víc snížit nároky operačního systému na hardware, můžete vypnout alespoň část grafických efektů Windows 10. Klikněte myší na logo Windows v levém spodním rohu obrazovky, na klávesnici napište příkaz »sysdm.cpl« a stiskněte [Enter]. Spustí se okno nástroje »Vlastnosti systému«, kde na záložce »Upřesnit« najdete v položce »Výkon« tlačítko »Nastavení«. Klikněte na ně a na listu »Vizuální efekty« vyberte možnost »Optimalizovat pro výkon«. Pokud byste si přáli některé vizuální efekty zachovat, zaškrtněte patřičná políčka ze seznamu.

Vyladění hardwaru

Předtím než se pustíte do jakýchkoliv hardwarových úprav, si promyslete několik věcí. Za prvé se zamyslete nad tím, k jakým účelům počítač používáte, případně jaké aplikace byste na něm po upgradu rádi provozovali. Nezapomeňte se také podrobně seznámit se stávající konfigurací počítače a s typem a stářím jednotlivých komponent. Většinou například nebývá problém upgradovat pět let starou sestavu střední třídy. U té bývá zpravidla největším úzkým hrdlem procesor, ale důležitými zpomalovači chodu jsou také menší kapacita operační paměti nebo starší a málo výkonný magnetický pevný disk. Nezapomeňte také zkontrolovat konektory a výkon zdroje a spočítejte si, zda je dostatečně silný i na provoz nových dílů, hlavně pak grafické karty.

Rozumný upgrade operační paměti

Minimální doporučená kapacita operační paměti pro systém Windows činí 4 GB. Menší kapacita zpravidla brzdí chod systému i provozovaných aplikací a oken v internetovém prohlížeči. Nedostatečná kapacita RAM má také za následek neustálé zápisy a opětovné načítání dat z pevného disku. Kapacitu a typ používaných modulů RAM zjistíte snadno pomocí aplikace CPU-Z (najdete ji také na našem DVD). Nainstalujte ji do počítače, spusťte ji a přejděte na list »Memory«.

Detailní informace o typu a kapacitě jednotlivých instalovaných RAM modulů najdete na listu »SPD«. Používáte-li počítač hlavně k prohlížení internetu a kancelářské práci, bohatě mu bude stačit 8 GB RAM. Tuto kapacitu ale plně využijete pouze v případě, že je na vašem počítači nainstalovaná 64bitová verze Windows. 32bitové varianty systému Windows totiž dokážou využít maximálně 4 GB RAM a jakékoliv další instalované moduly systém neuvidí a ani s nimi nebude umět pracovat. Maximální kapacita, kterou bezpečně rozpoznají všechny 64bitové verze Windows na běžných i starších základních deskách, je 16 GB RAM. Zde ale nejvíc záleží na výrobci základní desky, respektive na dostupnosti co nejnovější aktualizace BIOS.

Řada starších počítačů je stále osazena staršími paměťovými moduly typu DDR3, nebo dokonce DDR2. Paměti typu DDR4 se do počítačů začaly běžně montovat od roku 2015. Problém je, že ne každá základní deska dokáže spolupracovat se všemi paměťovými moduly. Podrobné informace o kompatibilitě desky s RAM moduly najdete v instalačním manuálu desky nebo na stránkách podpory výrobce. Výrobce a modelový typ základní desky také najdete v programu CPU-Z, a to na listu »Motherboard«. Přejděte na webové stránky výrobce desky a v sekci podpory vyhledejte tzv. compatibility list vaší desky, ve kterém naleznete podrobné informace o tom, jaké paměťové moduly lze do desky instalovat. U počítačů určených pro běžnou práci nemá smysl utrácet zbytečně moc za moduly s nejrychlejším časováním, které jsou určeny hlavně pro hráče nebo overclockery.

Zásadní zrychlení pomocí SSD

Hlavním viníkem pomalého startu počítače je většinou zastaralý magnetický disk. V porovnání s výkonem i těch nejlevnějších SSD disků je výkon magnetického HDD o poznání slabší. Pro upgrade starších počítačů většinou připadá v úvahu pouze volba SATA SSD disku, protože starší základní desky ještě nebyly osazeny M.2 sloty s podporou moderní technologie NVMe. S ohledem na velikost instalace operačního systému Windows 10 a způsobu jeho aktualizace, při které se na disku prakticky neustále uchovává i jeho starší verze, je doporučeníhodným minimem alespoň 250 GB.

Řada výrobců nabízí ke svým SSD diskům i možnost bezplatného stažení klonovacího programu pro snadný přenos systémového oddílu ze staršího HDD na nový rychlý disk. Zvolíte-li ale z nějakého důvodu SSD disk, ke kterému výrobce tento nástroj nedodává, můžete použít bezplatný program EaseUS Todo Backup Free, který rovněž najdete na našem DVD. Tato utilita dokáže snadno přenést starší systémový oddíl na nový SSD disk, ze kterého můžete po dokončení operace hned nabootovat. Starší HDD můžete uložit jako zálohu nebo jej lze vložit do USB krabičky a používat jako externí disk.

Složitější případ: Výměna CPU

Zásadního zrychlení dnes při upgradu staršího počítače dosáhnete většinou i bez výměny procesoru. Výkon i několik let starých procesorů totiž stále stačí na provoz Windows 10 a běžných aplikací. Osazení novým procesorem se většinou neobejde bez výměny základní desky a představuje tak zbytečně nákladný způsob omlazení starší sestavy. Samozřejmě ale také existuje možnost vložit namísto slabšího procesoru do stávající desky nejvýkonnější CPU, který deska podporuje. V takovém případě před výměnou CPU instalujte nejnovější dostupný BIOS a v jeho dokumentaci si najděte seznam podporovaných CPU. Všechny potřebné informace o typu procesoru, patici základní desky i verzi BIOS najdete rovněž v programu CPU-Z.

Upgrade grafické karty

Moderní grafické karty jsou vybaveny rozhraním PCI Express, které používají desky již pěkných pár let, takže případnému osazení starší základní desky moderní grafickou kartou nic nebrání. Problém ale nastává, pokud je starý počítač vybaven základní deskou s pouze AGP nebo PCI sloty. V takovém případě nelze o upgradu grafické karty uvažovat bez výměny desky i procesoru. Verze sběrnice PCIe nehraje při upgradu grafické karty prakticky žádnou roli. I ty nejstarší základní desky s PCIe byly vybaveny alespoň jednou pozicí pro instalaci grafické karty do slotu s 16 kanály (x16). Informace o počtu dostupných slotů a jejich propustnosti najdete opět v praktické utilitě CPU-Z, konkrétně na listu »Mainboard« v položce »Graphic Interface«.

Před instalací grafické karty se rovněž ujistěte, jestli má váš starší zdroj dostatečný výkon a zda disponuje potřebnými napájecími konektory. Pokud jste grafickou kartu měli v počítači už dříve a chcete ji pouze zaměnit za novější model, neměl by při upgradu nastat problém, protože starší grafické karty byly energeticky náročnější, než jsou ty moderní. Hodně však záleží na tom, jakou karty jste používali a jakou novou jste vybrali. Starší, méně výkonná karta bude mít při plném vytížení samozřejmě nižší příkon než moderní high-endová grafika. Informace o výkonu najdete uvedené přímo na zdroji. Příkon všech instalovaných komponent musí být i v maximálním vytížení nižší, než je výkon instalovaného zdroje. Dobrý konfigurátor kapacity zdroje najdete např. na stránce bequiet.com/cz/psucalculator.

Kontrola stavu ovladačů

Na výkon počítače mají značný vliv i ovladače instalovaného hardwaru. Řada uživatelů provozuje počítač se zastaralými ovladači a nové stahují pouze v případě, že se něco pokazí. Pro pravidelnou a automatickou aktualizaci instalovaných ovladačů můžete použít například bezplatný nástroj Driver Booster, který najdete i na našem DVD. Po instalaci vyhledá tento program všechny ovladače a najde-li mezi nimi nějaký zastaralý, umožní vám jej aktualizovat prostřednictvím několika kliknutí myší.

Pokud jste následovali každý krok našeho návodu a počítač stále pracuje pomalu a nevyhovuje vašim požadavkům, je načase zamyslet se nad nákupem nového stroje. Ani nejlepší postupy pro vyladění systému totiž nedokážou zastavit čas.

***

Software popisovaný v tomto článku najdete na na CHIP-DVD c

***

Zásadní reinstalace

V případě závažných poruch při běhu systému může pomoci zcela čistá instalace Windows. Toto řešení má své výhody i nevýhody, a pokud se mu chcete vyhnout, vyzkoušejte postupy popisované v našem článku.
+ Počítač po nové instalaci Windows startuje a běží mnohem rychleji než předtím.
+ Reinstalace Windows odstraní nepoužívané programy i potenciální malware.
+ Nová instalace Windows vyřeší havárie systému i instalovaných programů.
- Musíte znovu instalovat všechny používané programy i ovladače.
- Reinstalace počítače a jeho předchozí zálohování zabere spoustu času.
- Existuje nebezpečí ztráty dat nebo programů.

***

Zrychlení systému pomocí RAM disku

Starší počítač s pomalejším během systému můžete zrychlit i prostřednictvím tzv. RAM disku. Po instalaci do tohoto rychlého disku, který je vlastně součástí RAM, Windows ukládají nejčastěji používané aplikace, jako je například internetový prohlížeč. Aplikace spouštěné z RAM disku startují a pracují mnohem rychleji, než kdyby byly spouštěny z pevného disku. Podrobný návod na nastavení RAM disku najdete v článku »Připravte se na rychlejší Windows«, který vyšel v Chipu 7/2017. Na našem DVD najdete i potřebnou demoverzi programu ArchiCrypt Ultimate RAM Disk.

***

Intel Optane jako akcelerátor HDD

Zajímavou možnost upgradu pro počítače s moderní základní deskou a magnetickým systémovým diskem nabízí hardwarový diskový akcelerátor Intel Optane. Instaluje se do M.2 slotu, takže jej opravdu lze použít pouze u nejnovějších motherboardů (navíc osazených procesorem Intel Kabylake nebo novějším), ale po instalaci příslušného softwaru splyne se systémovým diskem a stane se z něj obrovská (k dispozici je 16GB a 32GB verze) a velmi rychlá vyrovnávací paměť disku, do které systém automaticky ukládá zaváděcí soubory systému Windows a nejčastěji používané programy. Intel Optane dokáže významně zrychlit start i provoz operačního systému a při práci s nejčastěji používanými programy dosahuje rychlosti NVMe SSD disků. Podrobnější informace včetně výsledků měření z naší testovací laboratoře najdete v Chipu 1/18 na str. 68.

Foto popis| Nástroj Revo Uninstaller z našeho DVD vyhledá všechny instalované programy a dokáže je bezpečně odstranit, včetně fragmentů dříve odebraného softwaru.
Foto popis| Program UpdateYeti porovná verze instalovaných programů s internetovou databází a zajistí jejich aktualizaci na nejnovější verzi.
Foto popis| Nástroj Autoruns od Microsoftu zobrazí seznam všech automaticky spouštěných aplikací a procesů a dokáže je zastavit. Najdete jej na našem DVD.
Foto popis| Správce úloh ve Windows dokáže zobrazit, které aplikace a procesy spotřebovávají nejvíc systémových prostředků. Obzvláště náročné jsou v tomto ohledu internetové prohlížeče.
Foto popis| Vyčištění systému Systémový nástroj »Vyčištění disku« dokáže uvolnit desítky GB, které zbytečně zabírají nepotřebné soubory.
Foto popis| Ladění Windows Prostřednictvím nástroje Wise Registry Cleaner 1 snadno vyčistíte registr. V okně »Možnosti výkonu« 2 můžete omezit grafické efekty Windows a zrychlit tak chod počítače.
Foto popis| Vyčištění pevného disku Okno programu WizTree je rozděleno na tři části, ve kterých najdete informace o tom, které adresáře a soubory zabírají nejvíc místa na disku.
Foto popis| Na stránkách podpory výrobce vaší základní desky najdete seznam kompatibilních paměťových modulů včetně podrobných technických parametrů.
Foto popis| Praktický program CPU-Z nabízí bohatou škálu informací o vašem počítači. Najdete v něm i údaje, kvůli kterým byste jinak museli otevírat skříň.
Foto popis| Klonování systému na SSD Pro klonování systému na SSD disk od výrobce, který ke svému disku nenabízí bezplatnou klonovací utilitu, můžete použít program EaseUs.
Foto popis| Aktualizace ovladačů Aplikace Driver Booster 1 vyhledá instalované ovladače a upozorní uživatele na dostupnost novějších verzí. Starší počítače mají často desítky zastaralých ovladačů 2 .

O autorovi| ANDREAS TH. FISCHER, autor@chip.cz


Příbuzná témata:  Komerční sdělení