Menu

Dvakrát delší výdrž na baterii

Baterie vašeho mobilního telefonu se často velmi rychle vybíjí, protože smartphone zbytečně spotřebovává příliš energie. Ukážeme vám, jak vyhledat a zastavit největší žrouty energie. 

Připojení mobilního telefonu do nabíječky je povinnou součástí našeho každodenního rituálu. Při intenzivním používání musíme dokonce často mobilní telefon dobíjet i dvakrát denně. To není vůbec praktické, protože například na cestách může být hledání volné zásuvky značně zdlouhavé. Časté dobíjení telefonu navíc zbytečně zkracuje životnost akumulátoru, který je designován jen na omezený počet dobíjecích cyklů. Vzhledem k tomu, že baterie je do většiny moderních telefonů zamontována napevno a není jednoduché se k ní dostat, většina uživatelů dává v případě jejího selhání před servisní výměnou akumulátoru přednost nákupu nového telefonu, což není ani ekonomické, ani ekologické. Předčasné vybíjení akumulátoru je přitom způsobeno tím, že na pozadí operačního systému zbytečně běží celá řada aplikací a procesů, které nejen že nejsou nezbytně nutné, ale navíc ve většině případů slouží hlavně ke špehování majitele. Získaná data o pohybech, zvycích a chování uživatelů pak telefon bez jejich vědomí odesílá Googlu a dalším společnostem.

Pro řešení tohoto problému bohužel neexistuje žádný jednoduchý univerzální postup. Na internetu najdeme spoustu rad a návodů na prodloužení výdrže baterie chytrého telefonu, ale uživatelé, kteří jich zkombinují příliš mnoho, často zjistí, že po deaktivaci většího množství funkcí je jejich telefon prakticky nepoužitelný. Ideálním řešením nejsou ani optimalizační nástroje, které sice slibují zázraky, ale většinou jsou jen prostředkem, jak do vašeho telefonu dostat další slídivý a energeticky náročný spyware.

Pokud bychom měli vymyslet nějakou univerzální radu pro prodloužení výdrže akumulátoru vašeho mobilního telefonu, zněla by asi takto:

1. Největším žroutem energie je displej. Nastavte si co nejnižší úroveň podsvícení a zapínejte jej pouze na nejkratší možnou dobu.
2. Deaktivujte všechny nepotřebné hardwarové a softwarové funkce.

Správné nastavení telefonu nabízí nečekaně účinné možnosti úspory energie. Necháte-li zapnutou automatickou regulaci jasu podle intenzity okolního osvětlení, zvýšíte tím, oproti pevně nastavené intenzitě jasu na maximum, výdrž telefonu na baterii až o 70 procent (viz graf vpravo nahoře). Dokážete-li zároveň nastavit telefon tak, aby minimalizoval činnost procesoru a datové přenosy, prodloužíte výdrž standardního smartphonu z běžného jednoho dne na dvojnásobek. Na příkladu telefonu s operačním systémem Android 7.1.2 vám ukážeme, jak toho dosáhnout. Názvy a umístění položek nastavení se mohou u různých výrobců a verzí telefonů lišit, ale možnosti, se kterými budeme pracovat, byste měli najít v každém telefonu. Nejprve se budeme věnovat nastavení displeje. Deaktivaci nepotřebných aplikací a úkolů probereme v sekci věnované nastavení aplikací, hardwaru a chování telefonu. Stejný základní princip platí i pro majitele telefonů s iOS, jen umístění položek může být odlišné.

Optimální nastavení displeje

Největším žroutem energie mobilních zařízení je displej. Proto má každý uspořený miliwatt zásadní vliv na prodloužení výdrže baterie. Vliv spotřeby displeje se navíc zvyšuje s rostoucí úhlopříčkou a rozlišením zobrazovacího panelu. Spotřebu displeje lze regulovat třemi způsoby: optimalizací doby zhasnutí displeje při nečinnosti telefonu, snížením jasu displeje a (v závislosti na technologii zobrazovacího panelu) nastavením inverzního zobrazení.

Usínání displeje

Vypnutý displej nevyžaduje žádnou energii. Proto by se měl vypínat co nejdříve, jakmile telefon přestanete požívat, ale zároveň ne příliš brzy. Prodlevy vypínání displeje můžete nastavit v menu >Nastavení / Displej / Režim spánku<. Ideální nastavení prodlevy je 30 sekund, zvláště pokud v menu >Nastavení / Zabezpečení< aktivujete položku >Zámek obrazovky / Automatické uzamčení< a nastavíte ji v rozsahu 5 až 15 sekund. V takovém případě se nebudete muset pro rozsvícení předčasně zhasnutého displeje autorizovat otiskem prstu, pinem nebo gestem.

Rozumný jas

Na přímém slunečním světle oceníte každou kandelu navíc, ale v domácím prostředí s umělým osvětlením má příliš vysoká svítivost displeje negativní vliv nejen na výdrž baterie, ale i na zrak uživatele. Zvláště v noci je příliš intenzivní podsvícení displeje nepříjemné (viz graf vpravo). Některým mobilům dokonce příliš silnou úroveň minimální nastavitelné úrovně podsvícení v našich recenzích vyčítáme. Z toho jsou lepší smartphony vybaveny funkcí automatického sledování intenzity okolního osvětlení. Jestliže váš telefon touto funkcí nedisponuje, můžete intenzitu podsvícení snadno a rychle regulovat prostřednictvím rychlého přístupu k základním nastavením, který se aktivuje přejetím prstu od horního kraje obrazovky směrem dolů. Pokud váš telefon toto gesto nepodporuje (což není pravděpodobné), budete muset zvolit kompromisní intenzitu podsvícení v hlavním menu >Nastavení / Displej / Úroveň jasu<. U většiny zařízení, která prošla naší testovací laboratoří, se tato úroveň nachází okolo 33 procent.
Pro majitele telefonů s (AM)OLED displejem máme praktický tip na snížení spotřeby displeje, který je však u většiny telefonů od Samsungu, který tento typ displeje používá nejčastěji, již přednastaven v továrním nastavení. OLED displeje vytvářejí obraz prostřednictvím rozsvěcování jednotlivých bodů, takže tmavé body nevyžadují tolik energie jako ty světlé. Majitelům telefonů s OLED displeji tedy doporučujeme zvolit co nejtmavější tapetu a provozovat aplikace v inverzním zobrazovacím režimu. Například aplikace Firefox obsahuje plug-in pro zobrazení světlého textu na tmavém pozadí. Prohlížené webové stránky tedy zobrazuje inverzně, s bílým textem na černém pozadí. LCD displeje ale fungují opačně. Největší energetickou zátěž u nich sice představuje intenzita podsvícení, ale zvýšenou spotřebu mají i při zobrazování tmavých bodů. V tomto smyslu je tedy výhodnější pracovat s tmavým textem na bílém pozadí.

Zkontrolujte aplikace

Některé aplikace jsou notorickými žrouty energie. To je zřejmé i z každoroční analýzy společnosti Avast (viz vpravo). V menu >Nastavení / Baterie< najdete seznam aplikací a komponent, které spotřebovávají nejvíc energie. Na vrcholu tohoto seznamu bude, i přes výše nabízené úsporné kroky, vždy displej. Hned po něm následují komponenty operačního systému Android (Služby Google, OS Android, Systém Android) a Pohotovostní režim. Spotřebu těchto běžících služeb lze snížit omezením datových přenosů a ekonomickým nastavením GPS (viz níže). Intenzivně používané aplikace náročné na baterii, jakými jsou například internetové prohlížeče, přehrávače videa, navigace nebo hry, mohou každá vyžadovat až 5 procent příkonu elektrické energie z baterie. Pokud ale takovou energetickou náročnost vyžadují i jiné aplikace, na vině jsou úlohy běžící na pozadí operačního systému. V nastavení synchronizací nebo polohových služeb deaktivujte jednotlivé funkce těchto aplikací. V případě bezplatných aplikací, placených prostřednictvím zobrazované reklamy, pomůže zakoupení jejich plné verze bez reklam, které nevyčerpávají vaši baterii stahováním a zobrazováním animovaných obrázků. Pomoci může také volba jiné aplikace s podobnou funkcí (viz screenshot vlevo). Dobrým zdrojem praktických a odladěných aplikací je on-line obchod f-droid.org. Patří-li mezi energeticky nejnáročnější položky předinstalované systémové aplikace, jak je tomu podle studie Avastu i v případě telefonů Samsung, můžete je zkusit deaktivovat. To je možné v menu >Nastavení / Aplikace< prostřednictvím položky >Vynutit ukončení< nebo >Deaktivovat<.

Vypněte nepoužívaný hardware

Některé hardwarové komponenty mobilních telefonů mají zbytečně vysokou spotřebu, a pokud je často nevyužíváte, je výhodnější je vypnout. Klasickými příklady jsou adaptéry bezdrátové komunikace, tedy Bluetooth a Wi-Fi. Adaptér Wi-Fi totiž neustále kontroluje přítomnost okolních sítí a snaží se k nim automaticky připojit, i když nejsou v dosahu. Kvůli tomu spotřebovává Wi-Fi modul prakticky stejné množství energie, jako kdyby byl telefon k Wi-Fi připojen. To samé platí i pro GPS modul, který bývá automaticky nastaven do nejpřesnějšího lokalizačního režimu, který zároveň spotřebovává nejvíc energie. Chcete-li dosáhnout co největší úspory energie, vypněte všechny funkce, které momentálně nepotřebujete. To ale neznamená, že byste měli trávit celý den vypínáním a zapínáním jednotlivých hardwarových modulů. Používáte-li Wi-Fi připojení doma i v práci, nemá smysl jej na cestu mezi nimi vypínat. Vypnutí Wi-Fi má smysl pouze v případě delší cesty, při které neočekáváte, že se budete moci snadno k Wi-Fi připojit, a navíc máte omezený přístup k napájení. Obzvláště byste se měli vyvarovat neblahého postupu vypínání Wi-Fi pomocí možnosti >Wi-Fi aktivní i v režimu spánku<. Tuto položku nechte nastavenou na >Vždy<, jinak se bude telefon při každém probuzení pracně znovu připojovat k Wi-Fi, což aktivuje poměrně dlouhou a energeticky náročnou proceduru, která navíc zbytečně prodlužuje zapnutí displeje. Stejně tak by měl být, pokud nemáte připojené žádné zařízení, vypnutý i Bluetooth adaptér. Jediný důvod pro aktivovaný GPS modul je případ, kdy potřebujete navigaci. Do většiny aplikací vyžadujících polohovací služby můžete svou lokaci zadat ručně.

V oblastech s mobilním pokrytím signálem Edge nebo 2G nebo v případě, že jste vyčerpali svůj měsíční příděl rychlých dat, je výhodnější nastavit telefon do 2G datového režimu (>Nastavení / Další nastavení / Mobilní sítě / Preferovaný typ sítě<. Takové nastavení ušetří dalších pár procent energie. Další hardwarové komponenty můžete snadno vypnout nebo zapnout pomocí rychlého nastavení (aktivuje se pohybem prstu od horního okraje displeje směrem dolů). Určitou část energie spotřebovává i vibrační vyzvánění nebo aktivace haptické odezvy displeje při psaní. Možnost deaktivace vibračního motorku najdete v menu >Nastavení / Zvuk / Vibrovat také při volání< nebo >Nastavení / Zvuk / Ostatní zvuky / Vibrace při klepnutí<.

Úsporné používání

Praktickou každodenní výdrž na baterii zásadně ovlivňuje i způsob používání mobilního telefonu. Jednodenní výdrž může na dvoudenní prodloužit i vhodná aktivace letového režimu. Aktivujete-li tento režim před spaním, smartphone nebude celou noc prakticky spotřebovávat žádnou energii, protože nebude komunikovat ani s Wi-Fi routerem, ani s datovými a mobilními sítěmi. Tento úsporný režim deaktivuje řadu aktivit běžících na pozadí, což sice znamená, že se vám nikdo v noci nedovolá, ale uspoříte třetinu denní spotřeby telefonu. Navíc i v tomto režimu je aktivovaný budík, takže ráno vás telefon bezpečně probudí. Další možností je nastavit telefon tak, aby v případě nízkého stavu baterie telefon automaticky aktivoval některý z úsporných režimů.

Tuto možnost můžete nastavit v menu >Nastavení / Baterie / Úsporný režim<. Zde aktivujte položku >Úsporný režim< a nastavte ji (podle možností telefonu) na 25 nebo 15 procent. Jedním z nejčastějších mýtů týkajících se úspory energie je vypínání nepoužívaných aplikací prostřednictvím správce úloh. Systém Android totiž funguje tak, že na pozadí běžící aplikace spotřebovává méně energie, než kolik zabere její deaktivace a opětovná aktivace. Výhodnější je v tomto případě nechat Android, aby se o to postaral sám.

Pro úsporu energie je dobré vypnout energeticky náročné systémové funkce, například automatické nahrávání každé pořízené fotografie do cloudové služby Google Fotky, které je datově i energeticky náročné. Další většinou nevyužívanou, nicméně energeticky náročnou funkcí je hlasový vstup Google Now. Ta neustále využívá mikrofon telefonu a odposlouchává okolí, aby rozpoznala hlasový příkaz „OK Google“. Tato funkce je aktivována pouze v anglické verzi systému Android a deaktivovat ji můžete v menu >Nastavení / Jazyky a zadávání / Virtuální klávesnice / Hlasové zadávání Google / Rozpoznání “Ok Google“<. Zvláště u méně výkonných telefonů doporučujeme vypnout všechny widgety.

Pokud i po provedení všech výše popsaných nastavení výdrž telefonu na baterii nedostačuje vašim potřebám, můžete zakoupit druhou nabíječku (jednu na doma, druhou do práce), USB baterii, případně autonabíječku.

***

Inverzní displej téměř zdvojnásobí výdrž

Naše testy výdrže baterie simulovaly délku prohlížení internetových stránek s různým nastavením intenzity podsvícení displeje. Zde se úspora opravdu vyplatí.

Huawei Y7 (5,5"-LCD displej)
50 cd/m2 (domácí osvětlení) 17:24 h
100 cd/m2 (pracovní osvětlení) 15:57 h
200 cd/m2 (venku, zataženo) 13:47 h
554 cd/m2 (max. jas) 9:04 h

***

Seznam energeticky nejnáročnějších aplikací

Softwarový výrobce Avast vydává každý rok studii se seznamem energeticky nejnáročnějších aplikací.

Aplikace spouštěné při startu systému Aplikace spouštěné uživateli
1 Samsung AllShare Samsung WatchON
2 ChatON Voice & Video Chat Google Docs
3 Samsung Push Service Samsung Media Hub
4 Google TalkBack SHAREit
5 Google Play Music Video Editor
6 Google Maps Flipboard
7 Google Play Kiosk Google Text-to-Speech
8 Google Plus Clean Master
9 ChatON LINE: Free Calls & Messages
10 Hangouts Adobe Acrobat Reader
Zdroj: Avast Android App Performance & Trend Report, 1. čtvrtletí 2017

***

Přílišná úspora škodí: Nebezpečné a zbytečné tipy

Během testů provedených při přípravě tohoto článku jsme zjistili, že kombinace příliš mnoha úsporných tipů omezuje telefon až za hranici nepoužitelnosti. Následujícím postupům se raději vyhněte:

> Aplikace pro úsporu energie Geenify (viz screenshot napravo) přepíná ostatní aplikace do hlubokého spánku, což má sice na výdrž baterie určitý pozitivní vliv, ale při jejím používání jsme například zjistili, že přestal fungovat budík. V kombinaci s touto aplikací se totiž aktivuje pouze po ručním odemčení obrazovky, což bývá pro spící majitele nepřekonatelný problém. Tato aplikace navíc funguje optimálně pouze na rootovaných telefonech. Běžní uživatelé se lépe obejdou bez ní.

> Aktivace vývojářských možností Androidu vám umožní provádět hluboké systémové změny, z nichž řada má pozitivní vliv na výdrž baterie. Vývojářský režim aktivujete tak, že v menu >Nastavení / Informace o telefonu< sedmkrát ťuknete na položku >Číslo sestavení<. V tomto režimu můžete v menu >Nastavení / Pro vývojáře< bezpečně vypnout položky >Měřítko animace okna<, >Měřítko délky animace< a >Měřítko animace přeměny<. Pokud ale změníte hodnoty v menu >Omezení procesů na pozadí<, může to sice zrychlit chod starších telefonů, ale velmi často se pak telefon začne chovat nepředvídatelným způsobem,

>Existuje řada pověr týkajících se správného nabíjení telefonu. Například že byste pro dosažení delší životnosti akumulátoru neměli nikdy nabíjet telefon až do 100% stavu. Není to pravda. Elektronika telefonu je natolik pokročilá, že si sama ideálně zvolí okamžik, kdy přestane akumulátor dobíjet.

Foto popis| OLED displeje spotřebují nejméně energie při zobrazení tmavé plochy. Inverzní zobrazení bílého textu na tmavém pozadí lze aktivovat v menu telefonu, ale podporují jej i některé plug-iny prohlížečů.
Foto popis| Analýza spotřeby Informace o tom, které aplikace a systémové komponenty spotřebovávají nejvíc energie, najdete v menu >Nastavení / Baterie<.
Foto popis| Mapová a navigační aplikace OsmAnd (viz výše) umí používat předem stažené mapové podklady spojené s relevantními informacemi ze stránek Wikipedie. Na cestách tak ušetříte nejen datový tarif, ale i baterii.
Foto popis| Prohlížeč Opera dokáže optimalizovat datové přenosy snížením kvality stahovaných obrázků a videí.
Foto popis| Rychlé vypínání hardwaru Nejrychlejší způsob vypínání nepotřebných hardwarových komponent je prostřednictvím menu rychlého nastavení, které se objeví po přetažení prstu od horního okraje obrazovky dolů.
Foto popis| V úsporném režimu telefon omezuje aktivitu aplikací běžících na pozadí. Čím dříve se telefon do úsporného režimu dokáže přepnout, tím déle mu zbývajících pár desítek procent baterie vydrží.
Foto popis| Vypínání aplikací si telefon řídí sám. Ručně je můžete deaktivovat pouze v menu >Nastavení / Aplikace<.
Foto popis| Krabičku poslední záchrany představuje externí batterypack. Modely s vyšší kapacitou stačí na několikanásobné plné nabití telefonu a v některých případech dokážou pomocí funkce Power Delivery dobíjet i notebooky s USB-C konektorem.
Foto popis| Problém s jednoduchým dobíjením mobilních zařízení by mohlo vyřešit širší rozšíření telefonů a příslušenství s podporou bezdrátového dobíjení. Například Ikea již dnes prodává celou řadu bytových doplňků s podporou bezdrátového nabíjení standardu Qi.

O autorovi| CHRISTOPH SCHMIDT, autor@chip.cz


Příbuzná témata: