Menu

Česká aplikace Xcare zvládne digitální podporu léčby chronických ran

07.03.2023 09:00 | Petr Moláček + Přidat komentář
Česká aplikace Xcare zvládne digitální podporu léčby chronických ran

Česká aplikace Xcare zvládne digitální podporu léčby chronických ran | foto: Patty Brito/Unsplash

I když dnešní moderní medicína dokáže doslova zázraky, stále existují oblasti, které ještě nebyly současnými metodami léčby pokořeny. Jedním z nejpalčivějších problémů jsou chronické rány, které jsou strašákem jak pro pacienty, tak pro ošetřující zdravotníky.

Nehojící se rány postihují jen v České republice desítky tisíc obyvatel ročně. A jak populace stárne a častěji trpí nemocemi, které jsou chronickými ranami doprovázeny, jejich výskyt se v příštích letech s nejvyšší pravděpodobností podstatně zvýší. O hojení ran se objevují nové poznatky a do praxe jsou zaváděny nové technologie léčby.

Farmaceutické firmy uvádí na trh další terapeutické materiály k ošetřování ran, které mají napomáhat jejich rychlému a úplnému zhojení. Pokud se totiž rány dlouho nehojí, může to rychle zhoršit kvalitu života pacientů a může to vést k závažným komplikacím. A kvůli nedostatečnému počtu dostupných kvalifikovaných sester a odborníků v oblasti péče o rány je třeba počítat i se ztíženou logistikou péče o pacienta.

Odvětví péče o rány přitom celosvětově spotřebovává obrovské množství zdrojů. A i když se často soudí, že převazy na rány jsou hlavním původcem nákladů na léčbu ran, čas ošetřovatelů a náklady na ošetření nebo pobyt pacienta v nemocnici tvoří dohromady 80-85 % celkových nákladů.

Tradiční metody totiž vyžadují, aby spolu s ošetřením vlastní rány sestry a lékaři zaznamenávali hodnocení a léčbu ran osobně a na papír. Kvůli nedostatečné standardizaci je ale proces záznamu obvykle subjektivní, což ovlivňuje účinnost a efektivitu sledování hojení ran.

Na druhou stranu jen díky těmto postupům hodnocení a dokumentace ran mají poskytovatelé péče a zdravotníci přístup ke statistickým a analytickým údajům týkajícím se zdrojů, materiálu, výsledků pacientů a dalších klíčových otázek. To bezesporu vede ke zvýšení kvality a spolehlivosti služeb péče o rány.

Tradiční postupy péče o rány zahrnují několik dalších důležitých aspektů včetně přesnosti měření velikosti rány, možnostech tvorby a dostupnosti kompletních záznamů o hodnocení, léčbě a účinnosti léčby rány. Současné metody přitom vystavují pacienty dalším rizikům, jako jsou například zkřížené infekce. Jedná se také o časově velmi náročnou a nekonzistentní metodu, která dává prostor pro lidskou chybu.

Digitalizace pomáhá ošetřování ran

statistiky

Přehledné statistiky průběhu hojení ran | Zdroj: Xcare

Tak jak v dnešním zdravotnictví stoupá nasazení digitálních řešení, i v oboru péče o rány se objevují snahy o inovativní přístupy. Na jedné straně dokáží podpořit pobyt pacientů v domácím prostředí a snížit rizika dalších zdravotních komplikací, spojených s návštěvou kliniky nebo nemocnice. Na druhé straně dokáží zdravotníkům významně pomoci při zajišťování péče, s prováděním hodnocení léčby a se zpracováním dokumentace.

Jedním z takových nástrojů je česká mobilní aplikace xCare, kterou pro českou společnost Aspironix vyvinula pražská vývojářská firma elevup. Aspironix se problematice léčby ran věnují dlouhodobě a portfolio jejich produktů pro vlhké hojení ran zahrnuje produkty pro léčbu infekce, špatně se hojících ran, nekróz, povlaků, granulací nebo epitalizací. Ve společném projektu dodal Aspironix široké knowhow a zkušenosti z léčby ran, elevup pak poskytl svoje vývojářské kapacity a nástroje pro realizaci aplikace.

Při tvorbě aplikace se tvůrci zaměřili především na to, co lékaře a zdravotní sestry při ošetřování pacientů s chronickými ranami pálí nejvíc. Vedle vlastního ošetření a léčby totiž musí trávit poměrně dost času zápisy o provedených úkonech a tvorbou dokumentace k vývoji léčby a popisu vlastní rány. A to jsou podle dnešních zvyklostí poměrně pracné a časově náročné postupy.

Záměrem tvůrců tedy bylo, aby novým digitálním řešením lékařům a sestrám pomohli jednak významně uspořit čas a také podpořit zvýšení kvality ošetřování a léčby. Součástí jejich úsilí také bylo digitálně podpořit standardizaci v oblasti ošetřování, zejména pak při dokumentování postupů a účinků poskytované léčby. Tedy jak ránu přesně zaznamenat, popsat, navrhnout a popsat účinky léčby.

Tvůrci a provozovatelé aplikace si od ní slibují zlepšení ošetřovatelských postupů a léčby, ale také zlepšení procesů. Zahrnuta je i podpora efektivního využití prostředků, které Aspironix k léčbě ran dodává.

Zrození aplikace xCare

standard-zobrazeni

Standardizované hodnocení stavu rány pacienta | Zdroj: Xcare

Základem podobných řešení je vždy důkladná analýza. V případě xCare vycházeli analytici z několika podobných zahraničních řešení, u kterých si vytipovali si oblasti, kudy se ve vývoji a návrhu aplikace vydat. Hlavním úkolem bylo popsat postupy a ty dále standardizovat a digitalizovat pomocí běžných dostupných mobilních technologií. V dalším kroku proběhl popis funkcí a příprava struktury a rozložení prvků aplikace.

Vývoj aplikací probíhal nativně s využitím technologií Swift pro iOS a Kotlin pro platformu Android. Backendové prostředí aplikace, k jehož vývoji posloužil Framework Ktor, běží kvůli EU legislativě k ochraně dat v evropské lokalitě cloudových služeb AWS. Mobilní aplikace je doplněna bezpečnostními prvky jako jsou hesla, biometrie nebo SSL komunikace. Ukládaná data jsou kryptována a zálohována. Dnes backendové prostředí zajišťuje správu uživatelů a administraci oprávnění. Aplikace je v češtině a slovenštině.

Aplikace je také připravována na služby telemedicíny a vzdálenou pomoc s nastavením léčby. Dnes je bohužel častá praxe, kdy se fotky ran a data pacientů předávají mezi zdravotníky a lékaři přes sociální sítě (FB, WhatsApp). Proto by do budoucna mohla aplikace fotografii rány automaticky vyhodnotit a vytvořit základní specifikaci. Zdravotník pak upraví výsledek „analýzy“, doplní a vytvoří záznam o léčbě, medikaci a ošetření.

Významná pomoc pro zdravotníky

fotodokumentace

Snadná fotodokumentace stavu pacientovy rány | Zdroj: Xcare

Zdravotníkům je dnes ošetřovatelský úkon k ošetření rány proplácen dle úhradové vyhlášky. Samotné provedení úkonu je ale při současném zaběhlém ručním způsobu provádění pomalé. Jedním z úkolů nové mobilní aplikace je tedy pomoci úkon zautomatizovat a zrychlit.

Příprava a zpracování dat bude s aplikací trvat kratší dobu a bude možné generovat exporty dat ve formátech PDF, MS Word. Pro propojení k dalším systémům přibudou také Integrace vyšší úrovně přes REST API. K digitální identifikaci uživatele bude možné využít BankID.

Plánována je certifikace Zdavotnického prostředku dle MDR. Přibudou další funce ke sledování vývoje léčby rány v čase, statistiky a grafy. Aplikace bude generovat i návrhy na další léčení. Tvůrci se chtějí zaměřit na další oblasti léčby kožních vad včetně estetická chirurgie.

Aplikaci testovalo již několik desítek ošetřovatelů na Slovensku. Další testy se 150 ošetřovateli jsou připraveny v Česku. Aplikace, která je dnes dostupná v appstorech pro iOS a Android, je pro jednoho uživatele na neomezené období zdarma. Svými funkcemi je zaměřena na domácí péči, například pro pracovníky domácí péče. Využití může být opravdu široké, vedle ošetřovatelů ji budu moci užívat i lékaři, samotní pacienti a jejich blízcí nebo zdravotní pojišťovny.

Tvůrce elevup

prehledpacientu

Jednoduchý přehled pacientů v ordinaci | Zdroj: Xcare

Vývojářské studio elevup působí na českém trhu od roku 2018. Jeho mladí zakladatelé, Daniel Jay Lett a Vojtěch Kounovský si dali za cíl nastavit vysokou laťku českému IT a ukázat, že vývoj softwaru jde dělat kvalitně a rychle zároveň bez zbytečností kolem. Toho dosahují díky skvěle sladěnému týmu široce zaměřených expertních vývojářů a upřednostněním dosahování výsledků před udržováním moderní firemní kultury.

Elevup staví na otevřené komunikaci a bojuje proti takzvanému vendor lockingu, tedy vytváření závislosti klienta na dodavateli služeb. Z dílny elevup pochází aplikace pro firmy Mountfield, Dramox, Škoda Auto, JETSURF, provozovatele Lítačky – Operátora ICT, Rohlik.cz či AC Sparta Praha.

Komentáře

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.

Zajímavosti ze světa IT v e-mailu

Stačí odeslat svoji e-mailovou adresu


Nemusíte se obávat, váš e-mail ochráníme. Postupujeme podle těchto zásad a obchodních podmínek. Budeme vás pravidelně informovat o novinkách ve světě počítačů a technologií. Díky newsletteru snadno vyhodnotíme, jestli jsme se vám trefili do vkusu.
Komerční sdělení