Menu

Chytrá lůžková podložka Anume Care pomáhá v péči o seniory

31.03.2022 12:00 | Petr Moláček + Přidat komentář
Chytrá lůžková podložka Anume Care pomáhá v péči o seniory

Chytrá lůžková podložka Anume Care pomáhá v péči o seniory | foto: Anume

České i zahraniční domovy seniorů nově využívají k monitoringu biologických funkcí klientů chytré podložky Anume Care, které umožňují vzdálené bezdotykové sledování zdravotního stavu dohlížené osoby.

Nepřetržitý dohled po celých 24 hodin zvyšuje bezpečnost pacienta a také efektivitu práce zdravotnického personálu. Dohledový systém funguje v cloudovém prostředí Azure od společnosti Microsoft.

EU podporuje inovační technologie pro zdravé a bezpečné stárnutí

Evropané žijí déle než kdykoli předtím. Podíl lidí v produktivním věku v EU klesá, zatímco počet starších lidí se zvyšuje. Tento trend přitom bude pokračovat v několika příštích desetiletích. Populace starších lidí ve věku 65 let a více v EU výrazně vzroste z 90,5 milionu na začátku roku 2019 na 129,8 milionu do roku 2050.

Strategie EU má proto už dnes nastaveny cíle pro řešení velkých společenských výzev, jakým trend stárnutí evropské populace bezesporu je. Jedním z nich je tvorba prostředí pro vznik technologických inovací, které aktivní a zdravé stárnutí občanů EU podpoří. Zároveň zlepší udržitelnost a efektivitu systémů sociální a zdravotní péče a bude vytvářet nové podnikatelské příležitosti jak pro zavedené firmy, tak pro vznikající startupy.

Česká inovace zvyšuje efektivitu a kvalitu sociální péče

anumecare

Monitorovací podložka se umísťuje pod matraci na posteli pacienta. | Zdroj: Anume Care

Příkladem inovační technologie, která naplňuje myšlenku technologické podpory zdravého a bezpečného stárnutí, je unikátní lůžková monitorovací podložka Anume Care. Technologii vyvinul vývojový tým ve spolupráci s poskytovatelem péče seniorům, společností Senecura. Do praxe ji nyní uvádí startup Anume. Podložka, která je vybavena piezoelekrickými mikrosensory, se umísťuje pod matraci lůžka dohlíženého pacienta.

Nasazená technologie ke snímání pohybů pacienta využívá principu balistografie. Tato neinvazivní metoda bezdotykově vyhodnocuje mikropohyby těla. A právě algoritmy k vyhodnocení snímaných pohybů těla, jako je například srdeční tep včetně odlišení jeho nepravidelností, průtoky krve jednotlivými částmi těla, frekvence dýchání, spánkové cykly, různé typy chvění a třesů a další jsou unikátní komponentou celého řešení z dílny odborníků z Anume. Kompletní výrobu vlastních senzorických podložek včetně příslušné elektroniky má společnost zajištěnu v Česku.

Obchodním cílem jsou organizace sociální péče doma i v zahraničí

V současnosti jsou pro výrobce cílovým trhem zejména domácí a zahraniční organizace, které zajišťují sociální péči o seniory, léčebny dlouhodobě nemocných, Alzheimer centra a další. Prostě všechny organizace k zajištění sociální péče, které se mohou potýkat jak s nárůstem klientů, tak s nedostatkem ošetřujících pracovníků. A rovněž potřebují zajistit potřebný standard péče a zvýšit bezpečnost klientů a pacientů.

Celé řešení Anume Care je designováno tak, aby v nezávislém provozu nebo s jednoduchou možností další integrace zajistilo vzdálený dohled 24/7. U klientů neinvazivně a bez narušení soukromí monitorují jednak různé vitální funkce jako například srdeční tepovou frekvenci a variabilitu tepu včetně možného výskytu arytmií. Dále frekvenci dýchání, kdy z jeho průběhu lze odhalit třeba spánkovou apnoe či další respirační potíže. Monitoring hodnot a jejich změn probíhá doslova s přesností na milisekundy. Díky tomu lze odhalit příznaky některých onemocnění ještě dříve, než mohou skutečně nastat.

Přehledné dohledové prostředí umožňuje pečovatelům, aby v mobilním zařízení vzdáleně dohlíželi na své klienty a na jejich aktuální stav. Pečovatel je také upozorněn na nepříznivé hodnoty klientových vitálních funkcí nebo pokud opustí lůžko na delší dobu. Pomocí nasbíraných dat z podložky a jejich vhodné interpretace lze dále také efektivně pečovat o dlouhodobě ležící pacienty a chránit je před proleženinami. V kombinaci s dalšími nástroji telemedicíny a diagnostiky s využitím AI lze získat velmi efektivní nástroj například k dohledu a péči o seniorní osoby s Alzheimerovou chorobou.

Výhoda cloudových technologií

obr-4-obrazovka-dohledu

V aplikaci má ošetřující úplný přehled o dohlížených pacientech. | Zdroj: Anume Care

Dnes využívání cloudových technologií významně přispívá k nasazení generačně nových nástrojů pro vzdálený dohled pacientů a rozvoji širší digitální transformace v sociální a zdravotní péči. Díky tomu mohou vznikat výkonově škálovatelná robustní řešení s vysokou dostupností a s potřebnou úrovní zabezpečení dat. Podobně i služba Anume Care využívá cloud Microsoft Azure, ve kterém celé dohledové řešení funguje. Provozní model služby pomáhá jednotlivým uživatelům využívat jednotné prostředí Anume Care bez ohledu na místo nebo region.

Cloudová verze umožňuje dohled několika stovek klientů sociální péče současně, v běžném provozu pak bývá monitorováno 20 klientů na jednu sesternu. Mimo zpříjemnění pobytu klientů v institucionálních zařízeních nacházíme hlavní benefity například ve snížení personálních nákladů na přímý monitoring o cca 5200 Kč měsíčně a k tomu lze připočíst, že systém prevence a včasného varování přináší úspory výdajů v léčbě následků dekubitů v průměru o 4180 Kč měsíčně nebo snížení nákladů na léčbu v důsledku pádu o 2560 Kč za měsíc.

Cloudové řešení rovněž pomáhá významně zkrátit čas na zprovoznění služeb sociální péče o klienty v potřebném rozsahu při snížených investičních a provozních nákladech. Hodnoty jsou počítány pro podmínky ČR, ve světovém měřítku je návratnost systému mnohem vyšší.

Microsoft Azure také dovoluje efektivně nasadit technologii umělé inteligence AZURE AI. Ta v případě Anume Care může pomoci s vyspělou diagnostikou a predikcí vývoje onemocnění u dohlíženého pacienta nebo klienta sociálních služeb. Také díky tomu provozovatelé zdravotní a sociální péče budou moci své služby efektivně poskytovat v potřebném rozsahu a kvalitě.

Komentáře

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.

Zajímavosti ze světa IT v e-mailu

Stačí odeslat svoji e-mailovou adresu


Nemusíte se obávat, váš e-mail ochráníme. Postupujeme podle těchto zásad a obchodních podmínek. Budeme vás pravidelně informovat o novinkách ve světě počítačů a technologií. Díky newsletteru snadno vyhodnotíme, jestli jsme se vám trefili do vkusu.
Komerční sdělení