Přejít k hlavnímu obsahu
Novinky

Sedm trendů digitálního zdravotnictví, které bychom měli v tomto roce sledovat

redakce 22.02.2023

Stejně jako v předchozích letech i rok 2023 přinese svá jedinečná témata, oblast digital health nevyjímaje. Trendy posunou digitální zdravotnictví určitě zase o něco dále. Pojďme se tedy na jednotlivá témata, a to zejména ze zahraničí, podívat zblízka.

Kapitoly článku

1. Prioritou jsou osobní preference pacientů

Zdravotnictví se postupně přesouvá k obchodním modelům, které ještě více cílí na pacienty a na jejich individuální preference. Na tomto vývoji se podílejí přímo samotní spotřebitelé. Ti jsou totiž podle výzkumů ochotni ročně jen v USA zaplatit za zdravotní výdaje 300 až 400 miliard dolarů, aby mohli svoji péči lépe řídit.

V řízení vlastního zdraví hrají stále důležitější roli digitální terapeutická řešení (DTx – Digital Therapeutics), která pacientům dovolují aktivní zapojení do léčby jejich různých onemocnění. To přirozeně vede k nárůstu počtu angažovaných a informovaných pacientů.

Tato DTx řešení mohou pacientům poskytnout přístup k nástrojům pro vzdálené monitorování, k dohledu jejich zdravotního stavu nebo k doporučením pro léčbu. To jim pak umožní samostatně dohlížet na své příznaky, průběh léčby nebo zotavení z nemoci v domácím prostředí.

Kvůli tomu se poskytovatelé zdravotní péče nebo farmaceutické společnosti stále více snaží zacílit na individuálního pacienta a zahrnout ho do svých plánů a strategií. Díky tomu samotní poskytovatelé mohou zlepšit pacientům jejich zdravotní výsledky a zvýšit jejich spokojenost se zdravotní péčí.

Toho dosáhnou především přizpůsobením léčebných plánů podle potřeb každého jednotlivce, poskytováním individuální podpory a zapojením pacientů do jejich vlastní péče během celé digitální cesty onemocnění – tedy od vzniku příznaků až po diagnózu, léčbu a zotavení.

2. Evropa se chystá na digitální terapeutická řešení

Digitální terapeutická řešení (DTx) jsou v Německu, jako v jedné z prvních zemí, zavedenými digitálními léčebnými nástroji. Německá regulace digitálních zdravotnických aplikací DiGA od roku 2021 zajišťuje zařazení ověřených a bezpečných digitálních aplikací do úhradového systému pojišťoven.

Také ve Spojených státech jsou digitální terapeutika stále dostupnější a rozšířenější. Zákonodárci se je snaží zahrnout pod státní program zdravotního pojištění Medicare.

Návrh zákona předložený v americkém Senátu na začátku roku 2022, tzv. Access to Prescription Digital Therapeutics Act, navrhuje zřízení zvláštní kategorie programu Medicare pro digitální terapeutická řešení na předpis (PDTx).

Poskytování digitální terapie prostřednictvím národních programů zdravotního pojištění, jako je Medicare, by zpřístupnilo tuto léčbu 44 % občanům USA, kteří pobírají státní podporu zdravotní péče. To by také mohlo vést soukromé pojišťovny ke zvýšení úhrad za PDTx. Díky tomu by se řešení digitálních terapeutik (DTx) stala dostupnější pro všechny.

V Česku si na zavedení podobné legislativy a hrazená použití DTx aplikací přes úhrady zdravotních pojišťoven ještě asi pár let počkáme. Nicméně dá se očekávat nasazení těchto softwarových produktů mimo úhradový systém, například v sítích progresivních lékáren, zdravotních pojišťoven nebo poskytovatelů zdravotní péče.

3. Big data připravují půdu pro preventivní medicínu

bigdata

Stoupající počty zdrojů dat s různými informacemi o jednotlivých onemocněních podporují jejich vyhodnocení pomocí algoritmů umělé inteligence nebo strojového učení AI/ML. | Zdroj: Firmbee.com/Unsplash

Studie Světového ekonomického fóra předpovídá, že pět hlavních onemocnění – rakovina, cukrovka, problémy s duševním zdravím, srdeční choroby a nemoci dýchacích cest – by mohlo v příštích dvou desetiletích stát světovou ekonomiku 47 bilionů dolarů.

Jen v Česku tato onemocnění způsobila v roce 2021 výpadky kvůli dočasné pracovní neschopnosti ve výši přes 22 milionů pracovních dnů. Taková zátěž je už nyní pro ekonomické a zdravotnické systémy jednotlivých zemí příliš velká, a proto je tolik kladen důraz na přechod od modelu intervence k modelu prevence.

Díky těmto novým možnostem interpretace dat mohou vznikat lékařské poznatky, které nebyly doposud dostupné. Taková úroveň analytiky poskytuje příležitosti pro predikci vývoje onemocnění a následně k jejich prevenci. Zdravotní péče v takovém případě umožňuje v konečném důsledku péči s vyšší hodnotou jak pro pacienty, lékaře ale i pro zdravotní pojišťovny nebo i zaměstnavatele.

4. Roste důraz na Sociální Determinanty Zdraví

Zdravotní problémy se mohou objevit i z jiných důvodů, než je nedostatečná zdravotní péče. Jejich kořeny mohou sahat hlouběji a zahrnovat takzvané Sociální determinanty zdraví (Social Determinants Of Health – SDOH).

Ty mohou zahrnovat takové sociální faktory, jako je příjem, vzdělání, bydlení a přístup ke zdravotní péči, sociální nebo komunitní zázemí. Tedy faktory, které se v rámci tradiční klinické diagnostiky zřídkakdy zohledňují.

Zdraví je však neoddělitelné od socioekonomických a environmentálních faktorů, které jsou jeho základem. Proto je pro dosažení spravedlnosti v oblasti zdraví nutné se více zaměřit na zmírnění zátěže těchto faktorů.

Světová zdravotnická organizace WHO, americký Úřad pro prevenci nemocí a podporu zdraví a Centra pro kontrolu nemocí (Office of Disease Prevention and Health Promotion (ODPHP)) zahájily programy a iniciativy v oblasti zdravotní péče, které se zabývají problémy Sociálních determinatů zdraví – SDOH.

Tyto programy založené na datech mohou pomoci vládám snížit náklady na zdravotní péči tím, že budou směřovat zdroje na řešení jednotlivých Sociálních determinantů zdraví v jejich kořenech. To může vést k lepším sociálním podmínkám a výsledkům zdravotní péče, delší průměrné délce a vyšší kvalitě života.

5. Klinické důkazy oddělí účinná řešení DTx od wellness programů

clinic

Digitální terapeutika DTx zahrnují léčebné postupy, které jsou poskytovány prostřednictvím digitálních nástrojů a jsou založené na klinických důkazech. Lze je používat samostatně nebo v kombinaci s jinými terapiemi k prevenci, léčbě nebo ke zvládání široké škály zdravotních stavů. | Zdroj: Johny Georgiadis/Unsplash

Trh je dnes doslova zaplaven různými wellness aplikacemi. Pro uživatele je docela složité odlišit od nich DTx aplikace s klinicky schváleným dopadem na konkrétní onemocnění. To, co tedy DTx o wellnes aplikace odliší, budou jejich certifikace a klinické důkazy získané v klinických zkouškách.

Řešení DTx musí tedy být schopna prokázat, že jsou pro uživatele bezpečná, mají dostatečnou léčebnou výkonnost a v celkových účincích na pacienta pozitivní poměr přínosů a rizik.

Je proto na národních zdravotnických systémech, aby vytvořily pravidla pro klinické ověření účinku softwarových nástrojů na pacienty. Jednou z cest je klasická a poněkud náročná cesta certifikace zdravotnického prostředku dle EU regulace MDR.

Další z cest je nastavit flexibilní metody hodnocení, jako například již zmiňovaná německá DiGA. Tyto důkazy umožní poskytovatelům zdravotní péče a zdravotním pojišťovnám s jistotou určit ty DTx, které budou mít pro jejich pacienty největší přínos a které by zdravotní pojišťovna pacientům mohla proplácet podobně jako léky.

6. Prioritou (a výzvou) bude udržení a přilákání špičkových talentů

Lov technologických talentů byl jednou z hlavních priorit odvětví v roce 2022. Letos jich bude třeba ještě více a bude kladen důraz na jejich skutečné udržení. Některá hodnocení současného špatného stavu dokonce zachází tak daleko, že nedostatek talentů v oblasti digitálních technologií představují jako "existenční hrozbu pro růst podniků a inovací".

Je potřeba poznamenat, že globálním zdravotnickým sektorem se vloni díky proběhlé pandemii Covid-19 přehnala doslova vlna velké rezignace. Zdravotníci a zaměstnanci ve zdravotnictví se totiž mnohdy ptali sami sebe, zda jinde neexistují lepší příležitosti k realizaci a zda je jejich práce skutečně naplňuje.

7. Bezpečnost a ochrana soukromí budou nejvyšší prioritou

Jedním z nejdůležitějších aspektů zdravotní péče je bezpečnost a ochrana soukromí. V době, kdy jsou úniky dat stále častější, je zásadní, aby zdravotnické organizace a poskytovatelé zdravotní péče měli zavedená vysoká bezpečná opatření, která také dokážou účinně zajistit a udržet.

Rychlost a sofistikovanost dnešních kyberútoků jasně ukázaly, že zdravotnické organizace musí být v oblastech kybernetické bezpečnosti významně posíleny.

Trendy potvrzují změny

Tyto trendy poukazují na změny, které již probíhají a které budou mít v budoucnu rostoucí vliv na způsob poskytování zdravotní péče. Je důležité už nyní přemýšlet o možnostech a příležitostech, které tyto trendy přinášejí, a o tom, jak je můžeme využít ke zlepšení výsledků pacientů a k podpoře inovací v oblasti digitálního zdravotnictví.


Máte k článku připomínku? Napište nám

Sdílet článek

Mohlo by se vám líbit
Všechny nejnovější zprávy

doporučujeme


články odjinud