Přejít k hlavnímu obsahu
Novinky

Už žádné podvodné smlouvy po telefonu! Od ledna začal platit nový zákon na ochranu spotřebitele

Jakub Fišer 24.01.2023

Mezi operátory, zejména těmi menšími, bylo poměrně oblíbenou metodou podvodu sjednávání smluv na základě výslovného souhlasu při telefonické komunikaci se spotřebitelem. Tato černá praktika však od ledna 2023 není povolena a ČTÚ bude dohlížet na dodržování nových pravidel.

Kapitoly článku

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) v nové monitorovací zprávě za leden 2023 bilancuje rok 2022, ale také upozorňuje na novelizovaný zákon č. 374/2022 Sb., o ochraně spotřebitele. Ten nabyl účinnost v lednu 2023 a stanovuje například to, že již není možné uzavřít spotřebitelskou smlouvu výhradně po telefonu, tzv. „bez not“.

Smlouva musí být písemně

Nová právní úprava má zamezit možnému zneužití momentu překvapení spotřebitele, které v minulosti mohlo vést a často vedlo k uzavření pro zákazníka nevýhodné smlouvy, u které byl pak nucen řešit její předčasné ukončení, častokrát doprovázené smluvní pokutou.

Po novu je telefonicky možné zákazníka kontaktovat s nabídkou uzavření smlouvy. Po uskutečnění takového telefonického hovoru má podnikatel povinnost potvrdit spotřebiteli telefonickou nabídku v textové podobě, kterou je povinen zaslat bez zbytečného odkladu, například e-mailem nebo poštou.

Spotřebiteli má díky tomu možnost si na základě získaných informací rozmyslet, zda smlouvu uzavře, či nikoliv. K tomu, aby byla smlouva platně uzavřena, je zapotřebí, aby spotřebitel nabídku přijal, a to buď standardně podpisem listinného vyhotovení, nebo třeba i neformálním elektronickým způsobem (např. prostřednictvím e-mailu, SMS). V opačném případě není spotřebitel smlouvou vázán.

Pokud se jedná o uzavírání smluv na poskytování služeb elektronických komunikací (typicky mobilní tarif, internet na doma a podobně), popsaná legislativní změna se vhodně doplňuje se speciální právní úpravou obsaženou v zákonu o elektronických komunikacích, podle níž jsou podnikatelé od července 2022 povinni poskytnout zákazníkům před uzavřením smlouvy stručné a snadno čitelné shrnutí smlouvy.

Lhůta 14 dnů pro případně odstoupení koncového uživatele, který je podnikající fyzickou osobou, od smlouvy nebo její změny uzavřené mimo obchodní prostory nebo při použití prostředků komunikace na dálku, začíná běžet dnem následujícím po dni předání těchto informací.

Pokud zaznamenáte, že se vás někdo pokusí po telefonu podvést a zákon platný od ledna 2023 poruší, můžete neprodleně kontaktovat ČTÚ a podat oficiální stížnost.

Zdroj: ČTÚ – Monitorovací zpráva 1/2023 strana 5, Zákony pro lidi


Máte k článku připomínku? Napište nám

Sdílet článek

Mohlo by se vám líbit
Všechny nejnovější zprávy

doporučujeme


články odjinud