Menu
CHIP Speedtest
Časopis Chip

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Panorama Pražského hradu si lze těžko představit bez siluety katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Přitom katedrála (dříve se užívalo pojmenování chrám sv. Víta) byla dostavěna teprve před devadesáti lety. Plná verze - Chip 09/2019.

Základní kámen k její výstavbě položil 21.11.1344 král Jan Lucemburský se syny Karlem a Janem Jindřichem na místě, kde stávala rotunda a později bazilika sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Dokončená katedrála byla slavnostně vysvěcena v roce 1929 k tisíciletému výročí mučednické smrti sv. Václava. Kompletní dostavba podzemních prostor byla potom ukončena v roce 1936. Katedrála je od samého svého počátku nejen významným církevním, ale také světským místem našeho státu. Byla místem korunovací českých králů, stejně jako místem posledního odpočinku císařů, králů, církevních a dalších významných hodnostářů.

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha patří mezi nejvýznamnější stavební památky naší vlasti. Tento průvodce vám ji podrobně představí.

Hlavní menu nabízí texty věnované historii katedrály, její architektuře, stavitelům i přehledu pochovaných osob. Obsah textů vás jistě zaujme, ale určitě víc času strávíte prohlídkou osmi stovek často unikátních fotografií interiéru, exteriéru, okolí, ale i podzemí katedrály. Zajímavá je i animace postupu zástavby této lokality od 10. do 20. století. Čtyři samostatné části nabídky jsou věnovány českým korunovačním klenotům, Zlaté bráně, svatováclavské kapli a svatováclavskému pokladu. Skutečnou lahůdkou jsou čtyři pohledy „pod lupou“, díky kterým si můžete detailně prohlédnout mozaiku Poslední soud, oltář svatováclavské kaple, sklomalbu Poslední soud a reliéf Ukřižování. Zaujmou také popisy a fotografie osmnácti kaplí, které jsou součástí katedrály. A pro ty, kteří hledají ještě další údaje o této památce, je připojen seznam další literatury a webových odkazů na zdroje informací o katedrále. Nechybí ani sekce Chvíle pro hru.

  • Jazyk: česky
  • Windows XP/Vista/7/8/10 (32/64 bit)
  • On-line registrace

Časově neomezená plná verze programu. Licence je určena pro jeden nekomerční počítač a nesmí být dále distribuována nebo prodávána.

Mezi hlavní formy využití CD průvodce budou jistě patřit prohlídky interiéru a exterieru katedrály. K navigaci slouží půdorysné schéma s aktivními prvky. Vybraný objekt se zvýrazní a po jeho aktivaci se zobrazí doprovodný text a ilustrační fotografie. Zajímavá funkce »Pod lupou«, kterou najdete v sekci »Jiné«, umožňuje velmi detailní pohled na čtyři vybrané objekty. Jedním z nich je hlavní oltář svatovícké kaple. Budete si moci prohlédnout oltář z takové blízkosti, jako nikdy v reálné situaci. Neméně zajímavou je i prohlídka podzemí katedrály. Zde se lze seznámit především s postupem výstavby od první rotundy, přes baziliku až po současnou podobu. Prohlédnout si můžete i novou královskou hrobku se sarkofágy císařů Karla IV, Rudolfa II, králů Václava IV, Ladislava Pohrobka a Jiřího z Poděbrad, a ostatky dalších osob.

Ovládání průvodce je netradičně umístěno v pravém dolním rohu obrazovky, kde najdete hlavní menu a po aktivaci jeho položek i další nabídky. Aktivní prvky se po najetí kurzoru myši podsvítí. Kromě těchto základních ovládacích prvků se podle situace aktivují ještě další. Zejména to jsou barevně zvýrazněné hypertextové odkazy v psaném textu, po jejichž aktivaci se dostanete do té části průvodce, kde je podrobnější výklad nebo obrázky k danému heslu. V případě, že si lze prohlížet další související fotografie, zobrazí se pod fotografií ikony šipek pro přechod na další nebo předchozí foto příslušné série. Všechny fotografie si lze prohlížet také pomocí promítacího automatu s volbou rychlosti promítání snímků. Při zobrazení textů pomocí menu »Start | Index | Texty« lze využít funkcí prostředí FlashPaper (blíže viz nápověda ovládání programu »Start | Jiné | Ovládání«).

Představený průvodce Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha pochází z autorské série CD sdružení EDU-Art (dříve DIG-Art). Hlavními osobami sdružení byly akademický sochař a restaurátor Andrej Šumbera a Ing. Zdeněk Proks. I když toto sdružení již nevyvíjí aktivní činnost, jeho tituly patří k těm, jejichž informační hodnota je dlouhodobá. Proto jsme se rozhodli zařadit tento i další CD sdružení na Chip DVD opakovaně a věříme, že i přes jejich „retro“ ovládání vám nabídne mnoho zajímavých informací. V rámci této akce jsme dosud uvedli CD Národní muzeum (Chip DVD 01/2019), CD Karlův most (Chip DVD 04/2019) a CD Královská cesta (Chip DVD 06/2019). 

Seznam všech plných verzí v Chipu 09/2019

Tento a další zajímavé články můžete číst hned

Navíc získáte řadu užitečných plných verzí softwaru

Kupte si jednotlivá vydání Chipu nebo výhodné předplatné.
Nákup Chipu
Předplatné / nákup chipu Digitální edice chipu Aktuální vydání
Komerční sdělení