Menu
Časopis Chip

FileFusion 2021

FileFusion 2021

FileFusion 2021 | Koláž: FileFusion 2021

FileFusion vyhledá v počítači na základě tzv. kontrolních součtů duplicitní soubory, které nahradí jejich zástupci. Úspora místa může být značná. Plná verze - Chip 09/2021.

Koupit digi vydání Koupit tištěné vydání

S rostoucím počtem uložených fotek, hudby či dokumentů snadno ztratíte přehled o duplicitních souborech. FileFusion pomůže vyhledat kopie.

Hlavním úkolem programu File Fusion je kontrola obsahu pevného disku počítače a vyhledání všech duplicitních souborů. Ty pak můžete smazat, abyste ušetřili cenné místo pro jiná data. Vyhledávání duplicit může na větším a hodně zaplněném disku trvat i několik hodin, ale můžete získat opravdu hodně místa. FileFusion navíc odstraňuje duplicity velmi chytrým způsobem – namísto prostého smazání duplicitního souboru vytvoří program na stejném místě odkaz, kterým opakující se data nahradí.

Program je možné pořídit prostřednictvím nákupu digitálního Chipu za 99 korun >> a získanému přístupu k »On-line DVD«.

Duplicitní fotka či dokument pak zůstane dostupný z různých míst, ale zároveň bude v počítači uchovávána pouze jedna kopie. Duplicity jsou vyhledávány podle kontrolních součtů, takže neuniknou ani přejmenované soubory se stejným obsahem. Ovládání programu FileFusion je přeloženo do češtiny a proto je vhodný i pro méně zkušené uživatele. Navíc po instalaci naběhne rychlý videonávod, jak program funguje.

  • Jazyk: česky, anglicky
  • Windows 7/8/10 (32/64 bit)
  • Registrace do konce 09/2021

Plnou verzi programu FileFusion 2021 můžete používat bez funkčních a časových omezení, ovšem bez nároku na technickou podporu. Běžná cena licence programu je necelých 350 korun.Licence je určena pro jeden nekomerční počítač a nesmí být dále distribuována nebo prodávána.

FileFusion má velmi jednoduché ovládání a do značné míry pracuje automaticky. Po spuštění programu použijte tlačítko »Start nyní« a nechejte FileFusion vyhledat duplicitní soubory. Doba potřebná pro kontrolu duplicit se bude lišit podle toho, kolik souborů bude FileFusion kontrolovat, a dle výkonu vašeho počítače. | Zdroj: FileFusion 2021

FileFusion má velmi jednoduché ovládání a do značné míry pracuje automaticky. Po spuštění programu použijte tlačítko »Start nyní« a nechejte FileFusion vyhledat duplicitní soubory. Doba potřebná pro kontrolu duplicit se bude lišit podle toho, kolik souborů bude FileFusion kontrolovat, a dle výkonu vašeho počítače. | Zdroj: FileFusion 2021

Samozřejmě záleží na vaší pečlivosti při ukládání a třídění souborů, ale u dlouho používaných počítačů s velkými pevnými disky je velmi pravděpodobné, že objem duplicitních souborů půjde do jednotek, možná až desítek GB. FileFusion zjistí počet duplicitních souborů i jejich celkovou velikost. | Zdroj: FileFusion 2021

Samozřejmě záleží na vaší pečlivosti při ukládání a třídění souborů, ale u dlouho používaných počítačů s velkými pevnými disky je velmi pravděpodobné, že objem duplicitních souborů půjde do jednotek, možná až desítek GB. FileFusion zjistí počet duplicitních souborů i jejich celkovou velikost. | Zdroj: FileFusion 2021

Stačí jen kliknout na tlačítko »Optimalizovat« a FileFusion se s duplicitními soubory vypořádá a zobrazí výsledek operace. Kromě celého disku počítače může FileFusion pracovat také s jednotlivými disky a diskovými oddíly nebo s konkrétními složkami. Příslušné funkce najdete v hlavní nabídce programu. | Zdroj: FileFusion 2021

Stačí jen kliknout na tlačítko »Optimalizovat« a FileFusion se s duplicitními soubory vypořádá a zobrazí výsledek operace. Kromě celého disku počítače může FileFusion pracovat také s jednotlivými disky a diskovými oddíly nebo s konkrétními složkami. Příslušné funkce najdete v hlavní nabídce programu. | Zdroj: FileFusion 2021

FileFusion vás může pravidelně upozorňovat na možnost zkontrolovat duplicity na pevném disku a ušetřit cenný prostor. Příslušná funkce je k dispozici v nastavení programu, které vyvoláte tlačítkem s ozubeným kolem v pravé horní části okna aplikace. Pak v části »Připomínka« označte předvolbu »Aktivovat připomenutí« a FileFusion se vám připomene každý měsíc. V nabídce »Vrátit« najdete i možnost vrátit zpět všechny změny provedené programem FileFusion v souborech na pevném disku počítače.

Seznam všech plných verzí v Chipu 09/2021

Obsah: Všechna témata Chipu 09/2021


Tento a další zajímavé články můžete číst hned

Navíc získáte řadu užitečných plných verzí softwaru

Kupte si jednotlivá vydání Chipu nebo výhodné předplatné.
Nákup ChipuKomerční sdělení