Menu
Časopis Chip

Backup 2016

Backup 2016

Backup 2016 | Foto: CHIP

Program Ashampoo Backup 2016 je jednoduchý a účelný nástroj pro bezpečné automatické i manuální zálohování důležitých dat na disku. Plná verze - Chip 12/2016.

Koupit digi vydání Koupit tištěné vydání

Snadno ovladatelný a přehledný nástroj pro každého uživatele, který nechce přijít o svá důležitá data uložená na pevném disku počítače.

Pomocí plné verze programu Ashampoo Backup 2016 snadno a rychle vytvoříte potřebný plán automatických záloh pevných disků. Prostřednictvím hlavního okna programu však samozřejmě můžete spustit zálohování kdykoliv i „ručně“ sami. Vše potřebné najdete na jednom místě v hlavním okně programu. Stačí vybrat disky (resp. oddíly na pevném disku), které chcete zálohovat, určit na který připojený síťový nebo externí disk bude záloha uložena, a vybrat čas, kdy bude záloha vytvořena. Nakonec můžete ještě upřesnit, kolik starších verzí záloh bude programem uchováváno, a poté již můžete vytvořený plán zálohy aktivovat. Pomocí hlavního programu okna si poté můžete obsah vytvořené zálohy zobrazit jako virtuální disk, ověřit integritu vytvořené zálohy a samozřejmě též zálohovaná data ze zálohy obnovit. Máte-li ve svém počítači optickou mechaniku, můžete si pomocí programu stáhnout ze stránky autorů a vypálit i záchranný CD/DVD disk. Ten je zapotřebí v případě, že vám stávající (zálohovaný) disk zhavaruje a již jej nebude možné použít. Pak nezbývá než spustit systém ze záchranného CD/DVD a jeho prostřednictvím obnovit zálohovaná data na disk nový.

  • Jazyk: česky
  • Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (32/64 bit)
  • On-line registrace

Časově neomezená plná verze programu v ceně 200 korun, která je odvozená od aktuální prodávané licence, ovšem bez možnosti updatu a technické podpory. Licence je určena pro jeden nekomerční počítač a nesmí být dále distribuována nebo prodávána.

Hlavní okno je jednoduše a přehledně uspořádáno. Stačí vybrat disky (resp. oddíly na pevném disku), které chcete zálohovat, určit na který připojený síťový nebo externí disk bude záloha uložena, a vybrat čas, kdy bude záloha vytvořena. Plán záloh umožňuje vytvářet zálohy denní nebo týdenní. Označíte-li první volbu »Žádná automatická záloha«, budete muset zálohování vždy spustit sami v hlavním okně programu. Poslední volba »Pokročilé« umožňuje nastavit spouštění záloh v několika různých časových intervalech. Program umožňuje uchovávat i větších množství starších záloh (parametr »Staré zálohy k zachování«), protože každá další verze vytvořené zálohy uloží pouze vzniklé rozdíly mezi naposledy uloženou zálohou dat a zálohou dat aktuálně vytvářenou.

Vytvoření plánu zálohování disku je prostřednictvím hlavního okna programu otázka několika málo okamžiků. Nejprve pomocí odkazu na řádku »Zálohovat tyto jednotky« vyberete disk, který chcete zálohovat (program při prvním spuštění standardně vybere všechny pevné disky v počítači.) Poté pomocí odkazu na řádku »Do této složky« zvolte adresář na disku, do kterého chcete data zálohovat. Pomocí odkazu »nenaplánováno« na řádku »kdy zálohovat« nastavte časový plán pro vytváření záloh. Podle potřeby případně upravte počet záloh, které chcete programem uchovávat (»Staré zálohy k zachování«), a celý proces dokončete kliknutím na tlačítko »Aktivovat plán«.

Seznam všech plných verzí v Chipu 12/2016.



Tento a další zajímavé články můžete číst hned

Navíc získáte řadu užitečných plných verzí softwaru

Kupte si jednotlivá vydání Chipu nebo výhodné předplatné.
Nákup Chipu




Komerční sdělení