Menu

SMS místo rozhlasu

Komunikace měst s občany se od vývěsek posouvá na Facebook a od obecního rozhlasu k moderním, mobilním technologiím. 

Hlášení místního rozhlasu je neodmyslitelně spojeno s koloritem českých vesnic a městeček, stejně jako lidé natahující uši, aby zaslechli důležité informace ze špatně slyšitelných amplionů, jejichž zvuk ruší vzájemná ozvěna. Někomu se možná bude stýskat, ale tento způsob informování obyvatel o důležitých událostech či varování před ohrožením je již léta na ústupu a dlouho nás v obcích a městech provázet nebude. Pro menší města a obce je stále nákladnější udržovat v chodu tento zastaralý prostředek hromadné komunikace, který navíc jen velmi obtížně plní svoji hlavní roli, kterou je komunikace mezi obyvateli a vedením města. „Obce mají ze zákona povinnost informovat občany o své činnosti a klasický amplionový rozhlas je důležitým prostředkem krizové komunikace. Stále více starostů však řeší, jak jej efektivně nahradit. Přestává totiž stačit a jeho efektivita klesá,“ říká Ondřej Švrček, generální ředitel společnosti Neogenia, provozující službu Mobilní rozhlas pro hromadné cílené informování občanů.

Mobilní rozhlas

Moderní alternativy místního rozhlasu využívají téměř úplného pokrytí území České republiky signálem mobilní telefonické sítě, stejně jako téměř stoprocentní penetrace mobilních telefonů u dospělé populace. Absolutní většina (až 98 %) lidí nad 16 let navíc nosí svůj mobilní telefon stále s sebou, takže jsou prakticky kdykoli k zastižení. Z těchto předpokladů vychází i řešení Mobilní rozhlas české firmy Neogenia, které je aktuálně nasazeno ve 350 městech a obcích po celé České republice.

Mobilní rozhlas může jako komunikační prostředek využívat SMS zprávy (doručitelné i na pevné telefonní linky) a hlasové hovory s předem připravenými nahrávkami, minireferenda s možností odpovědět tlačítkovou volbou na telefonu, e-maily či aplikací pro chytré telefony. Výhody těchto komunikačních kanálů oproti místnímu rozhlasu jsou zřejmé: Především lze zprávu přesně a bez zkreslení doručit všem obyvatelům, kteří zaregistrovali svoje telefonní číslo pro příjem zpráv z Mobilního rozhlasu. „Máme velký zájem pravidelně informovat o dění ve městě naše občany, a to včetně těch, kteří dojíždějí za prací mimo město. S Mobilním rozhlasem jsme získali efektivnější nástroj pro možnost zapojování všech občanů do dění ve městě,“ říká Jitka Horálková z odboru vnitřních věcí města Benešov, které řešení Mobilní rozhlas využívá.

Doručení a převzetí zprávy lze ověřit, stejně jako je možné vyžádat si od příjemců nějakou aktivitu (potvrzení účasti, hlasování v minireferendu atd.). Výhodou je i možnost cílení zpráv na obyvatele určité čtvrti nebo třeba členy různých spolků (dobrovolní hasiči, zahrádkáři, rybáři…) atd. Starostové mohou informovat i občany nacházející se mimo obec, a případně jenom ty, kterých se krizová situace týká. „V případě, že dojde k poruše na vodovodním řadu, mohou vyrozumět pouze občany dotčených ulic a rovnou jim sdělit, kdy a kde budou přistaveny cisterny s pitnou vodou. Jakmile dojde k opravě, opět jsou občané obeznámeni pomocí SMS či hlasovou zprávou na mobilní telefon nebo pevnou linku a pomocí minireferenda mohou zasažené domácnosti potvrdit, zda už je vše v pořádku,“ vysvětluje Ondřej Švrček.

Komunikace pro 21. století

K příjmu informací z Mobilního rozhlasu postačí obyvatelům jakýkoli mobilní telefon nebo pevná linka. Obsluha na radnici nebo na obecním úřadě pracuje v počítači nebo smartphonu s internetovým připojením. Mobilní rozhlas funguje jako cloudová služba, ke které se přistupuje prostřednictvím internetového prohlížeče z jakéhokoli zařízení. Stačí jen zadat přihlašovací údaje, a starosta nebo jiný pověřený pracovník městského či obecního úřadu získá přístup k ovládacímu rozhraní Mobilního rozhlasu. Vybírat lze z několika metod komunikace - e-mailové, SMS či hlasové -, podle toho, která nejlépe vyhovuje konkrétnímu sdělení a situaci. Hlasové zprávy se vytvářejí buď zadáním textu, který bude následně hlasovou syntézou převeden do mluvené formy, anebo je lze nahrát mikrofonem do počítače, stejně jako kdyby starosta mluvil do klasického rozhlasu.

„Občané se do systému Mobilního rozhlasu mohou přihlásit několika způsoby jako jsou webové formuláře, zasláním registračních SMS nebo letáčky. Nejvíce se nám zatím osvědčily právě letáčky, které jsou aktivně rozdávány na úřadech či obecních akcích a díky kterým se všichni o nové službě dozvědí a mohou se ihned zdarma zaregistrovat jejich vyplněním,“ uvádí Ondřej Švrček. Ze statistik společnosti Neogenia vyplývá, že se v průměru registruje kolem 20 až 25 % občanů obce, což po přepočtení znamená zhruba 40 až 50 % domácností v dané obci či městě. Díky registraci občanů do systému je vyřešeno i ověřování jejich identity při průzkumech a minireferendech. Odesílatel v ovládacím rozhraní služby Mobilní rozhlas na úrovni jednotlivých registrovaných obyvatel jasně vidí, na koho byla zpráva s výzvou k hlasování odeslána a jak na ni adresáti reagují. Každé telefonní číslo je v aplikaci unikátní, proto například nelze hlasovat dvakrát. Občanovi přizvanému do minireferenda stačí pouze zmáčknout určitou číselnou volbou, kterou odešle svůj názor, a systém jej zpracuje. Minireferenda sice nemají pro vedení města právní závaznost, ale mohou nastavit a výrazně zefektivnit oboustrannou komunikaci mezi správou města či obce a občany.

Bez instalace a s nízkými náklady

Protože řešení Mobilní rozhlas funguje jako cloudová služba, není třeba na obecní počítače cokoli instalovat - stačí jen webový prohlížeč a připojení k internetu. „Starosta obdrží přístupové údaje a město či obec získá vlastní, snadno zapamatovatelnou doménu (např. obec.mobilnirozhlas.cz), na které se občané mohou sami registrovat do Mobilního rozhlasu k příjmu informací. Vše se ovládá přes internetový prohlížeč ve webovém rozhraní - stačí načíst internetovou adresu,“ uzavírá Ondřej Švrček. Systém lze ovládat i ze smartphonu či tabletu a kromě poplatku za roční licenci platí město už jen za jednotlivé rozesílky SMS a hlasových oznámení (dle různých tarifů).

***

SMS rozhlas a internet věcí

K systému Mobilní rozhlas existuje i aplikace pro smartphony s Androidem a iOS, která pomáhá zásadně snižovat náklady na komunikaci s občany, protože posílání notifikací do aplikace je, na rozdíl od informačních SMS zpráv a hlasových hovorů, dostupné zdarma. Se systémem Mobilního rozhlasu lze propojit i novou technologii postavenou na zařízeních iBeacon, což jsou miniaturní vysílače, které slouží pro předávání informací do smartphonů nacházejících se v bezprostřední blízkosti těchto vysílačů. Starostové mohou tyto vysílače nechat rozmístit kdekoli po obci a poté informovat pouze občany v okolí tohoto vysílače. Tyto lokalizační zprávy jsou šířeny bezplatně a jejich použití je vhodné pro různé kulturní akce, výstavy atd. Pokud například dojde k posunutí začátku plánované akce, mohou být lidé, kteří se sešli na místě, informováni o změně harmonogramu. Zprávu dostanou všichni, kdo budou mít ve svém smartphonu aplikaci Mobilní rozhlas a zároveň se budou nacházet v dosahu příslušného vysílače iBeacon. Technologii iBeacon představila v roce 2013 společnost Apple jako standard pro nízkoenergetické Bluetooth vysílače (tzv. beacony či spoty), které dokážou mobilním zařízením předávat identifikační informace. Na jejich základě je možné vyhodnotit vzdálenost zařízení od vysílače či zjistit okamžik, kdy se zařízení dostalo do nebo z jeho dosahu. Neogenia jako první v ČR nabízí spoty i příslušnou infrastrukturu pro jejich aktivní využívání.

Foto popis| Ovládací rozhraní systému Mobilní rozhlas běží v internetovém prohlížeči, a jelikož jde o cloudovou službu, mají k ní starostové a další pověření představitelé města či obce přístup odkudkoli a z jakéhokoli zařízení.
Foto popis| Na rozdíl od hlášení místního rozhlasu zastihne SMS zpráva všechny obyvatele, kterých se oznámení týká - i když jsou zrovna mimo obec. Majitelé pevných linek obdrží sdělení hlasovou formou.
Foto popis| Mobilní aplikace obsahuje nejen hlášení z Mobilního rozhlasu, ale také informace o plánovaných akcích, důležité kontakty nebo úřední hodiny na radnici.
Foto popis| Vysílače s technologií iBeacon omezí okruh příjemců informačních zpráv na majitele smartphonů s příslušnou aplikací, kteří se právě nacházejí v dosahu vysílače.

O autorovi| RADEK KUBEŠ, autor@chip.cz


Příbuzná témata: