Menu

Jak uložit data navždy

Vaše data jsou v neustálém ohrožení - ze strany hardwaru i škodlivého softwaru. Pouze šikovná strategie zálohování vám umožní dlouhodobé uložení fotografií, dokumentů a multimédií. Ukážeme vám, jak na to.

Může se to stát velmi rychle a vždy jde o nemilé překvapení - důležité osobní údaje z počítače zmizí. Takováto náhlá smrt může mít samozřejmě různé příčiny. Podle společnosti Kroll Ontrack, která se zabývá obnovou dat, k tomu většinou dojde tak, že počítač není schopný paměťové médium rozpoznat. Paměťové médium, tedy většinou pevný disk, odejde bez varování, ať už kvůli věku, nebo chybě elektroniky. Druhým nejčastějším scénářem je ztráta dat v důsledku pádu zařízení.

Pokud je v tom okamžiku pevný disk v provozu, způsobí fyzický pád náraz čtecí/zápisové hlavy na povrch magnetického disku a ten se kvůli tomu poškodí. Dochází však samozřejmě i k dalším situacím, kdy ke zničení či poškození dat přispěje například požár, kouř nebo voda. Zajímavé je, že podle statistik společnosti Kroll Ontrack došlo v roce 2016 dvakrát častěji ke ztrátě dat v důsledku poškození vodou než k případům spojeným s viry a dalším škodlivým softwarem. Narazíte-li na podobné problémy, bývá jedinou nadějí drahá a nejistá operace záchrany dat ve specializovaných profesionálních laboratořích pro obnovu dat. Jsou ale samozřejmě i případy, kdy vám nepomohou ani profesionálové. Rozsah poškození disku může být příliš velký, šifrovací trojan může spustit rozsáhlý útok nebo po neúmyslném smazání dat dojde k opakovanému zápisu na stejné místo.

Chytré zálohování se systémem

Rozmanitost potenciálních problémů jasně ukazuje, že každá účinná zálohovací strategie musí být stejně mnohostranná. Důležité soubory musí být uloženy na různých médiích, které poskytují ochranu proti specifickým hrozbám. Ochrana v reálném čase před náhlou poruchou hardwaru je stejně důležitá jako existence nesmazatelné kopie, která je uložena na zabezpečeném místě. Stupeň ochrany se zvyšuje s frekvencí a rozmanitostí pojistek, přičemž dlouhodobá strategie je mnohem důležitější než nadměrná počáteční aktivita, která kvůli vynaloženému úsilí rychle ochabuje. „Chytré zálohování“ v tomto případě znamená využít různé typy záloh (pevný disk, cloud, optické disky) a jejich výhody, zatímco jejich nevýhody jsou kompenzovány jinými možnostmi.

Kombinování je tedy v tomto případě velice důležité. Pokud si snadno, automaticky a rychle vytvoříte zálohu souborů na druhý pevný disk v počítači, mohou se i data z tohoto disku náhodně smazat, znepřístupnit zašifrováním ransomwarem nebo je někdo odcizí i s počítačem. Zálohy vytvořené na optické médium uložené na jiném místě si náhodně nesmažete, ale postup jejich tvorby je většinou těžkopádný a zdlouhavý. Data uložená na pevném disku a dalších médiích může ohrozit čas, ale také například požár v domě. Ochranu před takovýmito riziky pak poskytne cloudové úložiště, ale takovéto řešení zase vyvolává otázky ohledně ochrany soukromí.

Zabezpečení dat ve třech fázích

Dobrý záložní plán začíná tím, že si svoje data dobře zorganizujete. Nejlepší bude, když si v počítači vytvoříte složku »Moje_soubory« a použijete ji k uložení všech vašich dokumentů. Pro zvláště citlivé dokumenty a fotografie byste si navíc měli vytvořit složku »Soukroma_data«, která by se neměla nikdy dostat do nesprávných rukou. Zálohovací postupy se pak provádějí ve třech fázích:

Zálohovací fáze 1: Ochrana v reálném čase proti chybám a haváriím hardwaru

Data jsou neustále synchronizována s druhým pevným diskem, systémem NAS nebo cloudovým úložištěm. Data zůstávají přístupná, což si ale vynucuje i druhou fázi zálohování.

Zálohovací fáze 2: Odolnost vůči malwaru a provozním chybám

Data jsou pravidelně zálohována na datový nosič, který je obvykle oddělen od počítače nebo na něj standardní uživatel alespoň nemůže běžným způsobem zapisovat. Proces vyžaduje aktivitu uživatele a provádí se v závislosti na objemu nových souborů jednou týdně nebo měsíčně.

Zálohovací fáze 3: Zajištění proti katastrofě typu požár, povodeň nebo krádež v domě

V tomto případě bývá kopie dat uložena mimo domov (například na pracovišti nebo u příbuzných). Kvůli vyšší náročnosti nelze takovouto zálohu zpravidla vytvářet příliš často, většinou jen několikrát v roce.
Pro každou fázi zálohování pro vás máme připravené různé metody. Začneme s pevnými disky: interními, externími i NAS. Pokud jde o cloudové služby, vysvětlíme vám, jak můžete jejich výhody skloubit i s ochranou osobních údajů a zajištěním soukromí. A konečně si vysvětlíme, že stále existují případy, kdy je možné využít optické disky.

HDD: Levné a velkokapacitní médium

Současnou v podstatě normou je velké množství dat. Proto se při jejich ukládání nevyhnete žádné ze tří fází zálohování ani klasickým pevným diskům. Kromě toho, že nabízejí spoustu prostoru za velice příznivé ceny, jsou také dostatečně rychlé při zálohování i obnově dat. V případě jejich použití byste si ale měli být dostatečně vědomi i jejich slabostí. Ačkoli statisticky by vám pevný disk měl vydržet v provozu několik let, můžete se setkat i s kusem, který vypoví službu během několika týdnů nebo i dní po použití.

Podle statistik, které o životnosti disků ve svém výpočetním středisku shromažďuje poskytovatel cloudových služeb Blackblaze, byste měli z důvodu potenciálních výrobních vad předpokládat, že zbrusu nový pevný disk je v podstatě stejně náchylný k selhání jako disk, který už je v nepřetržitém provozu tři nebo i více let. Tato firma používá pevné disky obvykle v období pěti let. V tomto období je ale disk delší dobu nepoužíván. Časté spouštění a vypínání disku však představuje oproti neustálému běhu větší zatížení a zkracuje životnost disku.

V případě magnetických disků je redundance nutností

Z těchto důvodů je nejdůležitějším principem při zálohování na pevné disky zdvojování. Nové soubory musí být uloženy co nejrychleji na nejméně dvou oddělených discích. Pokud používáte stolní počítač, nejjednodušším způsobem, jak to provést, je pořídit si druhý interní pevný disk, na který se budou data pravidelně kopírovat. V tomto případě mohou být data kopírována buď ručně, nebo automaticky (viz strana 39 „Synchronizace v reálném čase“).
Vhodných interních SATA disků velikosti 3,5“ palce najdete celou řadu.

Zvláště vhodné pro účely zálohování jsou pevné disky určené pro NAS servery. Jsou totiž konstruovány pro dlouhodobé použití, jsou tišší a vyzařují méně tepla, takže mají potenciálně delší životnost. Známá je například série NAS disků Western Digital označená WD Red. Seagate nabízí podobnou modelovou řadu nazvanou IronWolf. Bez ohledu na to, zda při výběru pevného disku dáte přednost speciálním diskům pro NAS, nebo běžným SATA diskům s lepším výkonem, delší životnost by měly mít modely výrobcem schválené pro trvalý provoz (jsou označené „24/7“) a se zárukou nejméně tři roky. 3,5“ pevný disk s rozhraním SATA lze do stolního počítače velmi snadno instalovat. Stačí disk přišroubovat do volné šachty, připojit datový SATA a napájecí kabel a po spuštění systému ho naformátovat na zvolený souborový systém.

Chyba HDD: Rychlá a správná reakce

Pokud budou data uložená na dvou samostatných discích, zůstanou v bezpečí, i když jeden disk selže. Jestliže se tak ale stane, musíte reagovat rychle a musíte poškozený pevný disk vyměnit za nový a data na něj opět zkopírovat. Upozornění: Kopírujete-li data ze staršího disku nebo z disku, se kterým už byly v minulosti problémy, může být kopírování zdlouhavé. Měli byste tedy začít kopírováním těch nejdůležitějších dat (tj. například těch, která ještě nebyla uložena na jiném médiu během předchozího zálohování). Zbývající data překopírujte až následně.

Správné používání přístupových práv systému Windows

Interní nebo permanentně připojené externí pevné disky nejsou imunní proti náhodnému smazání nebo zašifrování trojským koněm (ransomwarem). Určitou ochranu je možné uloženým datům zajistit pomocí přístupových práv systému Windows. Chcete-li takováto práva na svém počítači nastavit, otevřete Nastavení v systému Windows a vytvořte zde pro každodenní účely standardní uživatelský účet bez administrátorských práv. Nastavte pak přístupová práva ke složce se soubory, které chcete zálohovat, tak, aby k nim měl standardní uživatel sice přístup, ale aby je mohl pouze číst. Uděláte to tak, že kliknete pravým tlačítkem myši na složku a vyberete »Vlastnosti / Zabezpečení/ Upravit...«. Pak získáte možnost definovat, jaká práva mají jednotliví uživatelé k dané složce. Standardní uživatel by měl mít ke složce se zálohami pouze právo na čtení. Správná práva musí být nastavena také pro zálohovací software. Pro naplánování zálohování můžete například použít nástroj »Plánovač úloh« systému Windows, kde můžete definovat, jaký účet se má pro tento úkol využít, a to v části »Při spuštění použít uživatelský účet:«. Ransomware zpravidla využívá výchozí uživatelský účet a nemůže pak zálohy zašifrovat. Nicméně toto úsilí bude marné, pokud malware dostane práva administrátora.

Nejen proto je potřebná druhá fáze zálohování: denní až měsíční zálohování na externí jednotku, která je, s výjimkou samotného zálohování, izolovaná od počítače. Vše, co pro tento účel potřebujete, je běžný 2,5“ externí USB disk. Pokud jde ale o zálohování velkého objemu dat, doporučujeme využít velkokapacitní NAS disk s dlouhou životností a vložit ho do 3,5“ boxu s USB rozhraním. Případně také můžete investovat do pohodlného zálohovacího zařízení: NAS serveru, tedy do síťového datového úložiště.

NAS: Pohodlné a bezpečné zálohování

Pokročilejší NAS systémy poskytují v podstatě dokonalou ochranu dat v reálném čase, protože neustále na své disky zálohují nové soubory. Mezi nástroje, které to umožňují, patří například Synology Cloud Station a Qnap QSync. Navzájem se ale liší, takže budete muset postupovat jinak - podrobné instrukce najdete na webových stránkách výrobců NAS disků. NAS systém však může poskytnout ochranu proti defektům pevného disku pouze v případě, kdy obsahuje alespoň dva pevné disky. Místa pro pevné disky jsou v žargonu NAS označovaná jako „bay“ nebo „slot“. Dva nebo více disků je pak možné zapojit do diskového pole - tzv. RAID, většinou RAID 1. Data jsou poté ukládána na více disků současně.

NAS server ale můžete využít i jiným způsobem, abyste mohli aktivovat i druhou fázi zálohování dat (odolnost proti malwaru a spol.). V NAS serveru můžete oba disky nastavit jako samostatné jednotky, namísto toho, abyste z nich vytvořili diskové pole RAID. Pak můžete osobní počítač zálohovat v reálném čase na první svazek. Druhý svazek můžete využít pro pravidelné zálohování a vytváření verzovaných snímků disku počítače. Toto řešení se v případě NAS serverů Synology nazývá Hyper Backup a QNAP ho označuje jako Hybrid Backup. Pokyny pro tento typ zálohování najdete na webových stránkách výrobců NAS zařízení. Nastavte oprávnění ve složce cílového snímku tak, aby počítač neměl právo zápisu, a ochráníte tak svá data před malwarem.

Jakmile takovýto systém nastavíte, zařízení NAS pohodlně pokryje první dvě zálohovací fáze, které jsme si popsali, a to i pro několik počítačů v domácí síti. Ti, kteří chtějí své důležité soubory ochránit i před vyděračským softwarem, krádežemi nebo požárem, ale budou muset uložit jejich kopii i mimo domov. Můžete to provést pomocí cloudové služby, pomocí externího disku nebo optických médií (viz strana 41).

Synchronizace v reálném čase na pevný disk: Jak na to

Nejjednodušší způsob, jak zvládnout zálohovací fázi 1 vašeho záložního plánu (ochrana dat v reálném čase), zahrnuje synchronizační nástroj systému NAS nebo cloudové služby. Po dokončení instalace příslušných nástrojů od výrobce nebo provozovatele služby v podstatě stačí označit složky, které se mají automaticky synchronizovat. Jakmile je nastavení jednou provedeno, vše probíhá automaticky bez zásahu uživatele. Pokud ale chcete dosáhnout stejného efektu pomocí lokálních pevných disků a vlastního softwaru, je to trochu obtížnější. Můžete toho docílit například pomocí volně dostupného programu FreeFileSync (najdete ho na Chip DVD). Po instalaci a spuštění tohoto nástroje použijte tlačítko »Procházet« pod větším tlačítkem »Porovnat« a vyberte zdrojovou složku, která má být sledována a synchronizována (pozor, nemůžete využít složky Windows typu »Dokumenty« nebo »Obrázky«). Potvrďte pomocí »Vybrat složku«.

Následně zadejte i cílovou složku na pravé straně pod tlačítkem »Synchronizace«. Klikněte na šipku mezi zeleným ozubeným kolečkem a tlačítkem »Sychronizace« a z nabídky vyberte možnost »Aktualizace«. Po stisknutí »Porovnání« se zobrazí rozdíly mezi oběma složkami - při prvním spuštění by se tedy měly zobrazit všechny soubory a složky ve zdrojovém adresáři. Následně můžete spustit první proces synchronizace, kdy se všechny soubory zkopírují i do cílového adresáře. Nyní v nabídce vyberte »Soubor / Uložit jako dávku«. V nově otevřeném okně zaškrtněte volbu »Minimalizovat« a v nabídce »Po dokončení« vyberte volbu »Ukončit«. Pomocí »Uložit jako…« dávkový soubor označte a uložte.

Po této operaci zadejte do adresního řádku Průzkumníka souborů systému Windows následující znaky: »shell:startup«, [Enter]. Klikněte pravým tlačítkem myši na prázdné okno, vyberte Průzkumníka a z nabídky vyberte »Nový / Zástupce«. V okně »Vytvořit zástupce« vložte v části »Zadejte umístění položky:« cestu vedoucí k programu »RealTimeSync.exe«, mezeru a cestu vedoucí k dříve uvedenému dávkovému souboru (viz screenshot vpravo) a potvrďte pomocí »Další«. Od tohoto okamžiku bude RealTimeSync sledovat zdrojové složky, které byly dříve vybrány během výše uvedených kroků, a všechny nové a upravené soubory zkopíruje do cílové složky.

Softwarové alternativy pro synchronizaci a zálohování

Velmi efektivní alternativou k zálohovací fázi 1 (ochrana dat v reálném čase), ale poměrně komplikovanou při instalaci, je nástroj rSnapshot. Pochází ze světa Linuxu a podrobně jsme jej popsali v Chipu 6/2017 na straně 118. Vytváří úplné obrazy zdrojových adresářů, a to rychlým a prostorově úsporným způsobem, takže zůstávají zachovány i starší verze souborů.

Další alternativou, která je vhodná pro zálohovací fázi 2 našeho plánu, je klasický zálohovací program, jako je například Areca Backup (najdete na Chip DVD). Ujistěte se, že si během procesu instalace tohoto programu vyberete správnou verzi (protože 32bitová verze není kompatibilní s 64bitovou verzí operačního systému Windows). Pokud to bude nutné, měli byste aktualizovat Javu. Po spuštění aplikace klikněte na »Upravit / Nová záloha...«. Přejděte do sekce »Obecné« a zadejte název zálohy. Dále definujte »Úložiště«, tedy místo, kam se budou soubory zálohovat. Může jít o »Lokální umístění«, ale zálohovat můžete i třeba na FTP server. Následně přejděte do sekce »Zdroje« a vyberte zdrojovou složku obsahující data, která mají být zálohována. Ještě pak v sekci »Komprese« zadejte »Bez komprese«, protože pokud zálohujete soubory, které zaberou hodně místa, jako jsou fotografie nebo video, nemá smysl je komprimovat, protože už komprimované jsou.

Dále z nabídky programu Areca Backup vyberte »Spustit / Simulovat zálohu«, abyste si ověřili, zda jste vše správně nastavili, a zjistili, které soubory se budou zálohovat. Pak můžete přejít k vlastní zálohovací operaci. Tato metoda je nejvhodnější pro zálohovací fázi 2, ale operaci zálohování budete muset provést ručně, například po připojení pevného disku.

Zálohování do cloudu

Mnozí uživatelé mají pochopitelně výhrady k tomu, svěřovat své soubory do cizích rukou, tedy na servery poskytovatelů cloudových služeb, zejména pokud jde o servery umístěné na druhém konci světa, u kterých není jisté, kdo se může na uložená data podívat. Dále je třeba si uvědomit, že pokud chcete rozumně využívat takovouto službu, musíte mít poměrně rychlé internetové připojení - alespoň 5 Mb/s (záleží ale na objemu ukládaných dat). A to může být pro někoho omezující. Pro některé uživatele ale může být dost lákavé, že odpovědnost za další existenci svých souborů mohou přenést na bedra profesionálů pracujících v serverovém středisku poskytovatelů cloudových služeb.

Navíc získají možnost přistupovat ke svým souborům v podstatě odkudkoli a snadno je sdílet s ostatními. Existují v podstatě dva způsoby, jak se s tímto dilematem vyrovnat. Buď si můžete vyhledat takového poskytovatele služeb, který vám nabídne maximální míru soukromí a ochrany osobních dat, nebo si data před uložením do cloudu můžete zašifrovat sami a nikdo se k nim pak nedostane. V tom druhém případě můžete soubory šifrovat pomocí lokálního klíče (viz „Šifrování v cloudu“ na straně 42).

Výběr správného poskytovatele

Společnost Dropbox objevila cloudové úložiště pro koncové uživatele. Google zase rozšířil koncept on-line paměti mezi širokou uživatelskou sféru tím, že ji nabízí jako bezplatný bonus Gmailu a propojuje ji s dalšími aplikacemi a funkcí kalendáře. Stejně jako další konkurenti nabízí zdarma prostor v řádech gigabajtů, který však nestačí uživatelům, kteří mají dat více. Navíc se zdá, že američtí poskytovatelé cloudových služeb příliš nemyslí na zásadu ochrany osobních dat. Podmínky používání společnosti Google totiž například říkají, že „Pokud nahrajete, odešlete, uložíte nebo přijmete obsah do nebo prostřednictvím našich služeb, poskytujete společnosti Google (a subjektům, se kterými společnost Google spolupracuje) celosvětově platnou licenci k užití, hostování, uchovávání, reprodukování, upravení, vytvoření odvozených děl [...] Váš obsah analyzují naše automatizované systémy [...] Licence přetrvává i poté, co přestanete naše služby používat“. A to se nevztahuje pouze na bezplatný balíček - platí to i v případě, že za služby zaplatíte a získáte rozšířený prostor.

V případě poskytovatelů cloudových služeb, kteří se nacházejí v EU, je většinou situace jiná, protože více dbají na ochranu soukromí a větší důraz kladou na šifrování. Stručně řečeno, v případě cloudových služeb, jejichž servery se nacházejí mimo EU, byste do nich měli ukládat pouze „neškodné“ soubory, například stažený software, média, fotografie krajiny nebo architektury. Soukromé dokumenty, fotografie, na kterých jsou lidé, a další citlivé soubory byste na tyto servery měli ukládat pouze v zašifrované podobě. Pro tyto služby například můžete využít šifrovanou složku Boxcryptor (viz níže vlevo). Určitou výjimkou je zálohovací služba Backblaze, která nabízí šifrování typu end-to-end mezi koncovými body. Musíte ale důvěřovat tvrzení dodavatele služeb, že heslo pro šifrování a dešifrování, které je potřeba zadat do webového rozhraní pro obnovu dat, není nikde uložené.

Švýcarská služba Tresorit jde v případě zabezpečení uživatelských dat ještě dál. Od ostatních se odlišuje implementací svých technických bezpečnostních prvků. Ty se týkají především plnohodnotného šifrování typu end-to-end, které je založené na principu zero-knowledge, tedy protokolu s nulovou znalostí. Heslo totiž zůstává pouze u uživatele a poskytovatel služeb nemá k uloženým datům žádnou možnost přístupu.

Kapacita úložiště a praktický software pro synchronizaci

Všichni poskytovatelé cloudových služeb, které najdete v naší přehledové tabulce, nabízejí synchronizační software pro Windows, a někteří mají dokonce i softwarové řešení pro systémy Android a iOS. Jediné, co musíte udělat, je správně nastavit složky, které chcete synchronizovat, a nové nebo upravené soubory se vám pak budou automaticky zálohovat do cloudu. Tento způsob zálohování je vhodný pro zálohovací fázi 1 (ochrana v reálném čase) a může také doplnit zálohovací fázi 3 (pojištění proti katastrofě typu požár nebo krádež), takže nebudete muset tak často dělat úplné zálohy.

Avšak vzhledem k tomu, že i cloudová služba může přestat fungovat nebo vám přestane pracovat internetové připojení kvůli nějaké odstávce nebo havárii, neměli byste se vzdát ani typické zálohovací fáze 2. Klienta cloudových služeb můžete využít i na to, že budete udržovat synchronizované složky na dvou a více počítačích, takže soubory budete mít na nich i v cloudu. Službu můžete vybírat podle více kritérií, podstatná je ale samozřejmě cena. Zjistěte si, kolik prostoru budete potřebovat. Obvyklá je cena deset až patnáct eur za měsíc za jeden až dva terabajty. Vypočtěte si i náklady na několik let. Například společnost Backblaze neklade žádná omezení ohledně kapacity a do jejího cloudu můžete zálohovat veškerý obsah interních i externích disků počítače. Můžete ale zálohovat také vybrané adresáře. Připravte se na to, že alespoň během první synchronizace bude zapotřebí trpělivost.

DVD a spol.: Nesmazatelné a odolné

Ve srovnání s pevnými disky a obzvláště s cloudovými úložišti jsou optická média poměrně těžkopádná. Je to způsobeno především jejich omezenou kapacitou, nutností měnit ručně média v mechanice a pomalým zápisem. Optické disky mají ale i své výhody. Údaje, které se na ně uloží, už není možné smazat (pokud nepoužijete média RW), takže je můžete využít především pro zálohovací fázi 3 - data není možné upravit ani odstranit. Tyto nosiče dat jsou navíc skladné a levné.

Snadno je tedy můžete u někoho uložit mimo domov. Vzhledem k tomu, že se takovéto zálohování provádí pouze několikrát ročně, těžkopádný postup tolik nevadí a navíc jde většinou o příležitost si svoje data protřídit a nepotřebná smazat. Záleží pak na objemu dat, který chcete zálohovat, zda si budete muset pořídit nový hardware. Tisíce kancelářských dokumentů se pohodlně vejdou na disk DVD-5 (4 480 MB), jehož vypálení zvládne v podstatě jakákoli optická mechanika. Pokud ale máte dat více a budete muset při jejich zálohování vypálit tři a více médií, uvažujte o Blu-ray mechanice a médiích s kapacitou 25 až 50 GB. Interní Blu-ray vypalovačky koupíte za cenu okolo 2 000 Kč, externí USB mechaniky za cca 3 000 Kč.

Životnost: Není nekonečná

Když se data zapisují na optický disk, laser vypaluje na povrch média jednotlivé bity a zdálo by se, že v podstatě navěky. V případě konvenčních disků DVD a Blu-ray je ale vypalovací vrstva tvořena organickým materiálem, který po několika letech degeneruje - rychleji, pokud jsou optické disky nevhodně skladovány ve vlhkém a teplém prostředí. Je proto rozumné vypalovat všechna data na nové prázdné disky každý rok, zachovat dvě až tři generace nazpět a starší kusy likvidovat.

Výrazně delší životnost slibují speciální DVD a Blu-ray disky M-Disc, které ale vyžadují kompatibilní mechaniku. Jejich zapisovatelná vrstva je tvořena anorganickým materiálem a disky jsou pak podle výrobce schopny přežít až tisíc let. Nicméně není zatím jasné, zda také polykarbonátový nosný materiál zůstane opticky neutrální a vydrží tak dlouhou dobu. Skutečnou životnost tedy ověříte, až budete chtít data přečíst. I v případě těchto disků (které jsou asi pětkrát dražší než konvenční média), byste měli mít k dispozici několik kopií.

Organizování a vypalování dat

Před vypalováním si data zorganizujte a opatřete si dostatečný počet médií. Pokud nechcete vypalovat jednotlivé soubory, můžete využít některý z kompresních programů, jako například 7-Zip. Nastavte kompresní sílu a zvolte požadovanou velikost média. Program pak sám rozdělí archiv na několik dílů, které poté vypálíte na jednotlivá média. Budete-li disk ukládat mimo domov, měli byste myslet i na zabezpečení dat - archiv můžete zašifrovat. Nezapomeňte ale heslo, jinak zjistíte, že jste data zabezpečili i proti sobě.

***

Cloudová úložiště

Backblaze Dropbox freenetcloud GMX MediaCenter Disk Google Microsoft OneDrive Strato HiDrive TCloud Tresorit
Webová stránka backblaze.com dropbox.com/plans email.freenet.de/cloud gmx.net/mediacenter/ drive.google.com onedrive.live.com strato.com cloud.t-mobile.cz tresorit.com
Umístění serveru USA USA Německo Německo USA USA 2 Německo Německo Irsko, Nizozemsko
Kapacity (cena za měsíc) neomezený (5 USD za PC) 2 GB (zdarma) 1 TB (8,3 Eur) 4 2 TB (10 Eur) 4 neomezený (od 45 Eur) 2 GB (zdarma) 20 GB (2 Eur) 50 GB (4 Eur) 2 GB (zdarma) 20 GB (2 Eur) 50 GB (5 Eur) 100 GB (7 Eur) 1 TB (10 Eur) 15 GB (zdarma) 100 GB (60 Kč) 1 TB (300 Kč) 10 TB (3 000 Kč) 5 GB (zdarma)50 GB (50 Kč) 1 TB (1899 Kč) 4 5x1 TB (2 699 Kč) 4 100 GB (2 Eur) 250 GB (2,50 Eur) 1 TB (7,50 Eur) 2 TB (15 Eur) 5 TB (35 Eur) 20 GB (49 Kč) 40 GB (79 Kč) 100 GB (149 Kč) 200 GB (8,33 Eur) 4 2 TB (20 Eur) 4
Synchron. klienti Win/ Android/iOS/Web */*/*/* */*/*/* */*/*/* */*/*/* */*/*/* */*/*/* */*/*/* 3 */*/*/* */*/*/*
2fak/ šifrování end-to-end */* 1 */* */* */* */* */* */* */* */*

1 Heslo musí být uloženo za účelem šifrování/dešifrování.
2 Za příplatek pro firemní zákazníky
3 Zálohování za příplatek.
4 V případě roční fakturace.
* ano * ne

***

Pro a proti: Zálohování na pevné disky

Klasické magnetické pevné disky se hodí pro zálohování většího množství dat. Musíte mít ale na paměti několik věcí.
+ Na jeden disk se vejde ohromné množství dat (až 12 terabajtů).
+ Zálohování a obnovu dat lze provádět rychle, snadno a automaticky.
+ Relativně nízká cena za gigabit.
- Zálohu lze rychle a snadno smazat/přepsat.
- Hardwarové defekty nezjistíte většinou předem.
- Životnost se může výrazně lišit.

***

Pro a proti: Cloudové úložiště pro okamžité zálohování

Přestože zálohování do cloudu je pohodlné, zůstává většinou nezodpovězena otázka ohledně ochrany uložených dat. Zvažte tedy, kterému poskytovali a jaká data svěřit.
+ Profesionální infrastruktura nabízí nejlepší ochranu dat před ztrátou.
+ V případě rostoucího objemu dat je možné kapacitu téměř okamžitě rozšířit.
+ Umístění mimo: Uložením dat do cloudu zabezpečíte data i proti takovým katastrofám, jako je požár nebo krádež.
- Víra v poskytovatele je nutná, ale skepse je vždy namístě, obzvláště pokud jde o provozovatele v zámoří.
- Rychlost a použitelnost je závislá na kvalitě internetového připojení.
- Měsíční náklady a možnost, že se v budoucnu ještě zvýší. Přechod k jinému poskytovateli služeb nemusí být jednoduchý.

***

Šifrování v cloudu

Boxcryptor nahraje soubory do cloudu tak, že se k nim nedostane poskytovatel služeb ani zpravodajské služby nebo hackeři. Je to zajištěno tak, že se každý soubor před uložením zašifruje. > Jak to funguje: Synchronizační software poskytovatele cloudových služeb by měl být už nastaven. Během instalace si musíte vytvořit uživatelský účet a navíc si nainstalovat i virtuální disk (v našem případě »X:«). Tato virtuální jednotka obsahuje podsložky pro cloudové služby, které byly v počítači nalezeny (bezplatná verze aplikace Boxcryptor podporuje pouze jednu službu). Při použití virtuální jednotky přepnete na danou složku a Boxcryptor se zeptá, zda má být daný prvek zašifrován. Tato otázka se opakuje pro všechny soubory nebo složky, které jsou nově vytvořeny. Odpovíte-li kladně, nástroj soubor zašifruje a zkopíruje ho do cloudu, kde má příponu ».bc«. Tyto soubory pak nejsou v rozhraní cloudové služby nadále čitelné.

***

Pro a proti: DVD/Blu-ray jako trvalý archiv

Složitost vypalování datových nosičů má své výhody i nevýhody. Jakmile jsou data jednou vypálena na DVD nebo Bluray disk, už je není možné smazat nebo s nimi manipulovat.
+ Zálohy nelze obvykle vymazat nebo s nimi manipulovat.
+ Poměrně dlouhá životnost při správném skladování a manipulaci.
+ Relativně nízké náklady na médium, které se snadno skladuje, a optimální pro vytvoření zálohy, která je uložena mimo domov.
- Zálohování i obnova dat je poměrně těžkopádný a časově náročný proces.
- Neflexibilní: relativně malá a neměnná velikost médií.
- Pomalá rychlost čtení a zápisu.

Foto popis| Pokud na váš počítač zaútočí ransomware, jako například Petya, se svými daty se můžete rozloučit. V tomto okamžiku určitě oceníte dobře provedenou zálohu.
Foto popis| Někdy zůstanou bezmocní i odborníci K časté a náhlé ztrátě dat dochází v případě zničení hardwaru, na kterém jsou uložena. Někdy jde o požár, nebo povodeň.
Foto popis| Nástroj CrystalDiskInfo zobrazuje hodnoty S. M. A. R. T. pevného disku. Pokud narazíte na abnormality, měli byste disk vyměnit.
Foto popis| Přestože mnoho nainstalovaných programů využívá bez ptaní složky Windows, měli byste si nezávisle vytvořit vlastní složku, kterou budete chtít zálohovat. Hodí se i složka »Soukroma_data«.
Foto popis| Speciální disky pro NAS, jako jsou modely Western Digital Red nebo Seagate IronWolf, nabízejí většinu delší životnost.
Foto popis| Nebezpečí selhání pevných disků Poskytovatel cloudových služeb Backblaze využívá v masovém měřítku levné disky pro koncové uživatele a chybám předchází prostřednictvím vysoké úrovně redundance. Podle jeho statistik vysoký počet disků selže při nepřetržitém provozu během prvních 17 měsíců. Míra přežití zůstává po určitou dobu stabilní a pak prudce klesá během třetího roku.
Foto popis| Instalace dalšího 3,5“ SATA disku do skříně počítače je velice jednoduchá. Upevníte ho ve skříni, připojíte kabely a je hotovo.
Foto popis| Ke složce určené pro zálohování by měl mít běžný uživatel jen právo na čtení. Ke složce se pak nedostane ani malware a nesmaže tak zálohy.
Foto popis| Komfortní záloha Systémy NAS se mohou postarat o první dvě zálohovací fáze. Zálohovaní na NAS je velice pohodlné v domácích sítích s více počítači.
Foto popis| Webové rozhraní NAS serverů lze použít pro nastavení synchronizace souborů v reálném čase (zde Synology CloudStation). Postará se o to klientský software na PC.
Foto popis| Ochrana dat pomocí FreeFileSync Volně dostupný nástroj FreeFileSync umožňuje nastavit nepřetržitou synchronizaci dat v reálném čase mezi pevnými disky.
Foto popis| 1 Pokud chcete nastavit synchronizaci v FreeFileSync, nejprve nadefinujte zdrojové a cílové složky a také typ synchronizace…
Foto popis| 2 …a poté si uložte dávkový soubor, který může posloužit jako parametr programu RealTimeSync.
Foto popis| 3 Program RealTimeSync se může automaticky spouštět po zapnutí počítače, a to s předem definovaným dávkovým souborem. Okamžitě se vám pak začnou synchronizovat nové a upravené soubory do nastaveného disku a složky.
Foto popis| Zálohování verzí Nástroj Areca Backup vytváří záložní archivy, které obsahují i starší verze zálohovaných souborů.
Foto popis| Zálohování PC a smartphonu do cloudu 1 Google Backup & Sync je klientský software pro počítače, který synchronizuje zvolené složky s cloudem Googlu.
Foto popis| 2 Stejně jako ostatní cloudové služby nabízí Disk Googlu také aplikaci pro smartphony, takže ke svým souborům budete mít přístup i na cestách.
Foto popis| Podmínky používání poskytují společnosti Google dost široká práva k užívání uložených dat.
Foto popis| Nabídku společnosti Microsoft můžete kombinovat s Office 365.
Foto popis| Pokud máte k dispozici webový prostor nebo svůj vlastní server, můžete si pomocí aplikace Nextcloud nastavit vlastní řešení cloudu.
Foto popis| Soubory, které jsou přeneseny do cloudu prostřednictvím virtuálního disku Boxcryptor, jsou předem automaticky zašifrovány, a pokud putují v opačném směru, jsou zase dešifrovány.
Foto popis| Budete-li si kupovat novou mechaniku, mělo by jít o Blu-ray vypalovačku s podporou disků M-Disc. Je k dispozici v externí i interní podobě.
Foto popis| M-Disc: Ukládání do kamene V případě běžných optických médií se data vypalují do organické vrstvy. V případě disku M-Disc laser vypaluje díry do anorganické vrstvy, jejíž složení je podobné jako u kamene.

O autorovi| CHRISTOPH SCHMIDT, PAVEL TROUSIL, autor@chip.cz


Příbuzná témata:  Komerční sdělení