Menu

Budoucí chytré nemocnice přinesou zdravotní péči k pacientům domů

28.04.2022 11:00 | Petr Moláček + Přidat komentář
Budoucí chytré nemocnice přinesou zdravotní péči k pacientům domů

Budoucí chytré nemocnice přinesou zdravotní péči k pacientům domů | foto: Natanael Melchor/Unsplash

Nositelná zařízení, tablety a automatizace hrají důležitou roli při digitální transformaci chytrých nemocnic. Zdravotní péče se rozšíří až do domácností pacientů.

Díky nastupujícím transformačním strategiím by nemocnice měly být inteligentnější a propojenější. Budování chytrého nemocničního prostředí přitom zahrnuje komplexní přístup při tvorbě „digitální cesty“ pacienta a lékaře. To vše při nasazení technologií s cílem zlepšit zdravotní péči a zvýšit její produktivitu, jako jsou cloudové aplikace, nositelná zařízení a zařízení pro internet lékařských věcí (IoMT), velkoplošné displeje, tablety a chytré telefony.

Samozřejmě je třeba tyto technologie dostatečně zabezpečit, aby byla data pacientů a infrastruktura nemocnic dostatečně chráněna. Podívejme se, s jakými technologiemi strategie chytrých nemocnic také počítá a jak je mohou zdravotnické organizace využít ke zlepšení efektivity a péče o pacienty.

Mobilní technologie pomohou zvýšit kvalitu poskytované zdravotní péče

Chytré nemocnice mají být propojené, inteligentní a řízené s dostatečným profesním vhledem. Aby takhle mohly opravdu fungovat, bude třeba kombinovat technologie, které data nejen shromažďují, ale spolu s klinickými a administrativními pracovními postupy vytvářejí zcela nové poznatky.

Z obchodního hlediska také každá nemocnice bude v trochu odlišné pozici. Chytrá nemocnice je proto spíš širším konceptem, ve kterém by se organizace měla snažit využít takové technologie, aby její pacienti dostávali kvalitnější zdravotní péči.

Jedním z nezbytných nástrojů chytré nemocniční péče jsou mobilní technologie. Ty umožňují používat mobilní aplikace a další nástroje pro efektivní klinické rozhodování, ke komunikaci, nebo monitorování pacientů. Do této kategorie patří například tablety, které už některé nemocnice nasazují u lůžek pacientů. Těm to umožňuje přístup k jejich vlastním datům, nebo k lékařským snímkům.

Nemocnicím to pomůže zvýšit transparentnost péče a pacientům poskytne širší příležitost k jejich vzdělávání. Tablety tak mohou sloužit pacientům jako centrum poučení nebo zábavy. Lze je ale použít ke sběru informací o jejich zkušenostech s poskytovanou péčí.

Pacientům to také umožní, aby hlásili svoje aktuální potřeby, místo spoléhání na kontrolní obchůzky sester. Tak může být snižována jejich pracovní zátěž. Samozřejmě i zdravotníci mohou těžit z možnosti použití tabletů, které jim umožňují snadný přístup k NIS a k dalším potřebným aplikacím.

Ne všechny zdravotnické organizace ale potřebují řešit stejný problém a každá nemocnice bude mít pravděpodobně k využití technologií jiný přístup. Zatímco efektivita péče, náklady a zkušenosti pacientů jsou důležité pro všechny zdravotnické organizace, jejich přístup k budování chytré nemocnice se bude lišit podle toho, jaký konkrétní problém potřebuje řešit.

Například ty nemocnice, které reagují na nedostatek pracovních sil, mohou efektivně implementovat automatizaci nebo robotizaci ke zvýšení efektivity v oblastech, kde pracovní síly trvale chybí.

Nositelná zařízení rozšiřují strategii chytré nemocnice k pacientům domů

smartwatch

Současné modely chytrých hodinek zvládají kromě různých sportovních funkcí i měření zdravotních parametrů jejich nositelů. | Zdroj: Onur Binay/Unsplash

Chytré hodinky a další nositelná zařízení by mohly zdravotníkům pomoci zjistit nejen momentální fyzický stav pacientů, ale i to, jak poskytovanou zdravotní péči vnímají. Tyto technologie jsou sice zatím více známy na spotřebitelském trhu, začínají se ale pomalu prosazovat i ve zdravotnických zařízeních.

Dnešní sofistikovaná nositelná zařízení jsou přitom víc, než jen jednoduché počítadlo kroků. Chytré hodinky běžně kontinuálně měří vitální funkce, jako jsou srdeční frekvence, okysličení krve, frekvence dýchání nebo dokonce krevní tlak. Dokážou také měřit celý rozsah fyzických aktivit, kvalitu spánku, nebo úroveň stresu a další. Používají se i pro detekci pádů, nebo k lokalizaci místa.

Díky svým vlastnostem mohou nositelná zařízení pomoci urychlit přesun péče od pacienta z nemocnice do domácího prostředí a k ambulantním lékařům. Součástí strategie chytrých nemocnic je totiž efektivní širší využití získávaných dat.

Zdravotníci tak díky tomu mohou své kapacity využít tam, kde jsou skutečně třeba. Nositelné technologie se ale mohou využít i v nemocničním prostředí, kde je zapotřebí vysoké pozornosti. Zkušenosti s nasazením wearables jsou z pohotovostí, jednotek intenzivní péče nebo z chirurgických oddělení. Nositelná zařízení umožňují lékařům efektivněji monitorovat pacienty na JIP a v některých případech je dokonce propustit dříve, a přitom dohlížet na jejich zotavování v prostředí domova.

Síť a zabezpečení jsou pro chytré nemocnice zásadní

Chytrá nemocnice vzniká, když digitální nástroje a komponenty internetu věcí (IoT) podporují a rozvíjí základní funkce nemocnice. Tedy když v nemocnici efektivně funguje propojená struktura softwarových aplikací, lékařských přístrojů, zdravotnických systémů a služeb, které přenášejí data v reálném čase prostřednictvím síťových technologií.

V těchto podmínkách, kdy infrastruktura zajišťuje spolupráci mezi různými zainteresovanými stranami, ale rapidně stoupá riziko pro citlivé osobní informace a zdravotní údaje pacientů, nebo dokonce ohrožení jejich života. Bezpečnostní rizika jsou i pro finanční zdroje zdravotnického zařízení.

Hrozby pro chytré nemocnice se ale neomezují pouze na úmyslné škody. Důležitou roli také hrají lidské chyby, selhání systémů, a také selhání třetích stran. Bezpečnost je proto klíčovou otázkou, protože zdravotnická data ze zdravotnictví jsou mnohem cennější, než některé jiné typy dat. Výše investic do bezpečnosti by tedy měly růst úměrně tomu, co zdravotnické organizace v oblasti strategie chytrých nemocnic zvažují.

Technologie tam, kde je jí třeba

Princip chytré nemocnice nespočívá v tom, že všichni dělají všechno pro všechny, ale že se podporují a rozvíjejí věci, ve kterých jsou zdravotníci v konkrétním zařízení opravdu dobří. A podobně je technologie využitelná k prosazení a delegování činností na další subjekty, které je mohou dělat lépe a levněji, než v nemocnici.

Komentáře

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.

Zajímavosti ze světa IT v e-mailu

Stačí odeslat svoji e-mailovou adresu


Nemusíte se obávat, váš e-mail ochráníme. Postupujeme podle těchto zásad a obchodních podmínek. Budeme vás pravidelně informovat o novinkách ve světě počítačů a technologií. Díky newsletteru snadno vyhodnotíme, jestli jsme se vám trefili do vkusu.
Komerční sdělení