Menu

Odcizený občanský průkaz z vás dlužníka operátora neudělá

13.09.2018 10:22 | Pavel Trousil + Přidat komentář
Odcizený občanský průkaz z vás dlužníka operátora neudělá

Odcizený občanský průkaz z vás dlužníka operátora neudělá | foto: CHIP

Dojde-li ke zneužití odcizeného občanského průkazu při uzavírání smlouvy, potom oprávněný držitel tohoto průkazu totožnosti není účastníkem smluvního vztahu. Vyplývá to z pravomocného rozhodnutí o požadavku operátora T-Mobile na zaplacení 37 203 Kč.

V průběhu řízení se účastník, vůči kterému byl nárok uplatněn, bránil tím, že v době, kdy měla být smlouva uzavřena, neměl občanský průkaz, smlouvu nikdy neuzavřel a uvedených služeb nikdy nevyužíval. Ztrátu občanského průkazu přitom nahlásil, což doložil potvrzením.

Operátor by měl ve vlastním zájmu kontrolovat databázi neplatných dokladů. Jestliže uzavře smlouvu na základě zneužitého občanského průkazu, potom původní držitel takového dokladu totožnosti není účastníkem smluvního vztahu. Vyplývá to z pravomocného rozhodnutí ČTÚ, o kterém informuje dnes vydaná Monitorovací zpráva.

V případě, že ztrátu dokladu občan řádně nahlásí, je tím chráněn před možným zneužitím průkazu. Naopak operátor v případném sporu nese důkazní břemeno k prokázání toho, s kým skutečně smlouvu uzavřel a komu službu poskytl. V konkrétním případě proto ČTÚ nevyhověl nároku operátora T-Mobile na zaplacení 37 203 Kč po muži, který ztrátu dokladu nahlásil předtím, než jej někdo jiný zneužil pro uzavření smlouvy s operátorem.

Monitorovací zpráva dále vybízí k obezřetnosti v případě podezřele výhodných nabídek tarifů na webu. ČTÚ zaznamenal existenci takových nabídek za nápadně výhodnější cenu nebo vstřícnější nastavení jednotlivých služeb v balíčku. Tyto stránky ale neobsahují žádný návrh smlouvy, žádné označení poskytovatele služeb elektronických komunikací a kromě telefonního čísla zpravidla neuvádějí ani fungující kontakt. ČTÚ doporučuje vždy trvat na poskytnutí kompletního návrhu smlouvy a sdělení, kdo je skutečným poskytovatelem služby. Jinak se lidé vystavují riziku, že jim nemusí být zaručena všechna práva, která jim podle zákona o ochraně spotřebitele a zákona o elektronických komunikací náležejí.

Komentáře

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.

Zajímavosti ze světa IT v e-mailu

Stačí odeslat svoji e-mailovou adresu


Nemusíte se obávat, váš e-mail ochráníme. Postupujeme podle těchto zásad a obchodních podmínek. Budeme vás pravidelně informovat o novinkách ve světě počítačů a technologií. Díky newsletteru snadno vyhodnotíme, jestli jsme se vám trefili do vkusu.
Komerční sdělení