Menu

Online nákup stvrzený otiskem či mrknutím bude od dubna 2019 realitou

30.01.2018 12:49 | Milan Loucký + Přidat komentář
Online nákup stvrzený otiskem či mrknutím bude od dubna 2019 realitou

Online nákup stvrzený otiskem či mrknutím bude od dubna 2019 realitou | foto: CHIP

Spotřebitelé získají od dubna 2019 možnost využívat biometrické prostředky, jako je otisk prstu nebo rozpoznání obličeje, k ověření své totožnosti při nakupování online a placení prostřednictvím služeb Mastercard. Díky společnosti Mastercard se biometrické ověřování totožnosti stane novou normou internetového nakupování.

Široká dostupnost tabletů a chytrých telefonů se schopností pracovat s biometrickými údaji, tedy zařízení, u nichž spotřebitelé tyto schopnosti očekávají nejčastěji, spolu s novými regulatorními požadavky EU na silně zabezpečené ověřování totožnosti naznačují, že nazrál čas k tomu, aby bylo pro digitální platby biometrické ověřování k dispozici.

„Nástup biometrie odpovídá požadavkům zákazníků na bezpečná platební řešení, nákupní pohodlí a rychlost, což je v souladu s postupující digitalizací jejich životního stylu. Hesla jsou neoblíbená a nepohodlná, často ale také slabým článkem bezpečnosti. Využívání biometrických prostředků bude přínosem i pro obchodníky a banky,“ uvedl generální ředitel Mastercard pro Českou republiku, Slovensko a Rakousko Miroslav Lukeš.

Přes 90 procent spotřebitelů dává přednost biometrickému ověření k potvrzení platby ve srovnání s ověřením pomocí hesla, a podle nedávné studie provedené Oxfordskou univerzitou ve spolupráci s Mastercard má 92 procent bankéřů zájem uvést biometrická řešení do praxe. Banky rovněž uvádějí, že v případech, kde je biometrické ověření totožnosti k dispozici, vykazují spotřebitelé výrazně vyšší tendenci započatý nákup dokončit. Četnost upuštění od nákupu klesá při využití biometrického ověření až o 70 procent ve srovnání s jinými způsoby, jako je například jednorázové heslo zasílané prostřednictvím SMS, což dokazuje výrazně vyšší míru spokojenosti s uživatelským prožitkem.

Stávající způsoby prokázání totožnosti online mohou znamenat, že nakupující musí za tímto účelem opustit stránky prodejce, což může být navíc složité či časově náročné. Jedním ze způsobů, jak tento problém vyřešit, je přejít od ověření prostřednictvím toho, co spotřebitel zná (např. heslo) a co má v držení (platební karta, chytrý mobil) k tomu, co má (chytrý telefon) a čím je (biometrické údaje).

Mastercard je již několik let hnací silou v prosazování technologií biometrického ověřování plateb, přičemž se zaměřuje na zdokonalování spotřebitelského prožitku současně se zabezpečením plateb realizovaných online i offline. Řešení Mastercard Identity Check, které je v současné době dostupné v 37 zemích, umožňuje využívat otisk prstu, skenování rohovky nebo rozpoznání obličeje k ověření totožnosti jednotlivce v online prostředí během nakupování či při správě bankovního účtu. Toto řešení výrazně zrychluje provádění digitálních transakcí a zvyšuje úroveň zabezpečení, což umožňuje plynulé dokončení nákupu a tím snižuje četnost nedokončených nákupů.

Prosazování biometrických technologií je součástí nového akčního plánu společnosti Mastercard, který má pomoci bankám, obchodníkům a dalším partnerům v potírání podvodů a ve zlepšování spotřebitelského prožitku v současném prostředí digitálních transakcí. Zároveň tento záměr odpovídá regulatorním požadavkům na vysoce zabezpečené ověřování totožnosti spotřebitelů, které stanovuje revidovaná směrnice o platebních službách PSD2. Cílem je poskytovat plynulejší zážitek při nakupování a snižovat četnost neopodstatněných případů zamítnutí transakce. Součástí realizace tohoto plánu jsou i nově vytvořené služby společnosti Mastercard Decision Intelligence či Automatic Billing Updater, které využívají moderních technologií, včetně umělé inteligence. Mastercard takto pomáhá svým partnerům nejen naplnit požadavky nové směrnice PSD2, ale také pokročit ještě dále v optimalizaci procesu dokončení nákupu zákazníky.

 

 

 

Komentáře

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.

Zajímavosti ze světa IT v e-mailu

Stačí odeslat svoji e-mailovou adresu


Nemusíte se obávat, váš e-mail ochráníme. Postupujeme podle těchto zásad a obchodních podmínek. Budeme vás pravidelně informovat o novinkách ve světě počítačů a technologií. Díky newsletteru snadno vyhodnotíme, jestli jsme se vám trefili do vkusu.
Komerční sdělení