Menu

Startuje unikátní projekt sledování škodlivin v ovzduší

08.10.2014 10:07 | Radek Kubeš + Přidat komentář
Startuje unikátní projekt sledování škodlivin v ovzduší

Startuje unikátní projekt sledování škodlivin v ovzduší | foto: CHIP

T-Mobile se jako jeden z partnerů podílí na realizaci nového systému pro monitorování dopadů dopravy na životní prostředí. Systém je založen na technologii senzorických sítí a umožňuje sledování pohybu škodlivin v ovzduší v reálném čase včetně rozložení jejich intenzity – na rozdíl od standardního vyhodnocování pomocí matematických modelů. 

Toto řešení vyvinuté v Ústavu bezpečnostních technologií a inženýrství Fakulty dopravní ČVUT v Praze v rámci grantu „TRAFFICSENSNET“ Technologické agentury ČR je v České republice unikátní.

Systém využívá tzv. Big dat. Jde o velké objemy dat ze senzorických jednotek rozmístěných ve sledovaném území, která se prostřednictvím mobilní sítě T-Mobile posílají na server (řešení na principu M2M), kde jsou zpracována a uložena do databáze. Výstupem jsou aktuální informace v přehledné obrazové formě. Uživatel tak přes webový prohlížeč vidí různě zabarvené „mraky“ pohybující se nad mapou sledované lokality, u nichž barva označuje druh škodliviny a sytost barvy pak míru znečištění v daném místě. Senzory zajišťují měření emisí těkavých organických látek, prachových částic a úrovně hluku.

„Jedním ze strategických cílů T-Mobile je rozvoj služeb založených na bázi Big dat, zároveň již dlouhodobě klademe důraz na společenskou odpovědnost,“ říká Lukáš Kovárník, ICT Development Manager operátora pro oblast Big dat, a dodává: „V tomto projektu směřujícím k ochraně zdraví obyvatel a životního prostředí se obě tyto naše strategie dokonale spojují.“

V současné době je nový monitorovací systém implementován v oblasti Prahy 4 – Spořilova, kde bude následně zahájen pilotní provoz. Získané informace by měly městské části Prahy 4 pomoci k účinnějšímu zavádění opatření pro ochranu zdraví obyvatel a zvýšení kvality jejich života s možností snadného a rychlého vyhodnocení jejich výsledku. Pokud bude pilotní provoz úspěšný, počítá se s dalším rozšířením systému do ekologicky zatížených lokalit po celé České republice.

istock-000002091602medium-nahled

Komentáře

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.

Zajímavosti ze světa IT v e-mailu

Stačí odeslat svoji e-mailovou adresu


Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů a užitím pro marketingové účely vydavatelství Burda International CZ s. r. o.