Menu

Téměř tři čtvrtiny rodičů by dětem pořídilo tablet pro školní účely

28.08.2014 16:01 | Radek Kubeš + Přidat komentář
Téměř tři čtvrtiny rodičů by dětem pořídilo tablet pro školní účely

Téměř tři čtvrtiny rodičů by dětem pořídilo tablet pro školní účely | foto: CHIP

Pokud by se školy rozhodly pro výuku na tabletech, byla by ochotna zakoupit svým potomkům kvůli výuce tento typ počítače většina rodičů – konkrétně 71 %. Ukázal to průzkum společnosti Datart.

V posledních letech v souvislosti s modernizací školství probíhá řada výzkumů hodnotící roli tabletů ve školní výuce. Výsledky se víceméně shodují – kapesní dotykové počítače jsou pro žáky v hodinách přínosem. I Češi jsou vůči těmto novým metodám otevření.

detistabletzy-nahled

Tři ze čtyř rodičů jsou ochotni zakoupit svým potomkům pro školní účely tablet. Přístupnost rodičů ke koupi tabletů by mohla pomoci řešit současnou situaci, kdy se stále více škol zapojuje do projektů na Podporu interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů. Školy se pak následně obracejí na nás s poptávkou po zajištění patřičného vybavení,“ objasňuje Jana Choroušová, mluvčí společnosti Datart. „Obecně můžeme tvrdit, že lidé mají o tablety čím dál větší zájem. Vývoj mobilních zařízení jde dopředu, v budoucnu budeme ovládat prostřednictvím mobilních přístrojů téměř všechno, včetně automobilů a přístrojů v domácnostech. Proto je důležité, že děti s technologiemi začínají pracovat i ve škole – je to pro ně skvělá průprava pro život.

Podle odborníků jsou tablety vhodné pro školáky všech věkových kategorií. Mohou se dokonce využívat i ve školách mateřských, a to používáním vhodných aplikací pro předškoláky, jako příprava před přechodem na ZŠ apod. Na základních a středních školách mohou sloužit tablety nejen k testování či využívání elektronických učebnic, ale i ke zpracování různých projektů, lze je použít i v přírodě na pozorování a měření. Těmto potřebám se přizpůsobil i sortiment obchodů s elektronikou. 

Tablety v českém školství? Samá chvála

Prospěšnost tabletů ve výuce potvrzuje i Mgr. Daniel Preisler, ředitel Základní školy T. G. Masaryka a gymnázia Česká Kamenice, která jako první škola v ČR zařadila v roce 2011 tablety do výuky. K tomu jim slouží speciálně uzpůsobená učebna.

Tablet je vhodná učební pomůcka pro moderní vzdělávání v 21. století. Přínosné jsou v tom, že žákům i učitelům umožňují během výuky využívat nepřeberné množství digitálních zdrojů – internet, elektronické učebnice, speciální vzdělávací aplikace, elektronické přípravy učitele atd. Tablety jsou mobilní, na školní lavici zabírají minimální prostor. Jsou také ideální jako testovací nástroj, tedy k ověřování znalostí žáků,“ zmiňuje pozitiva technologií ve výuce pedagog. „Žáci používají tuto technologickou novinku bez sebemenších problémů. Pořídili jsme iPady, které vynikají jednoduchým a přehledným ovládáním, takže si i malý prvňáček dokáže poradit.

Mgr. Jan Anderle, učitel českého jazyka a ZSV na Gymnáziu Fr. Křižíka v Plzni, dodává: „Především je hloupé, když škola zaostává za technickým pokrokem. Tablety oceňuji především proto, že všem umožňuje okamžitý přístup k informacím a pro všechny je stejný. Všichni také mohou mít tu samou učebnici, tu samou knížku – to je velká výhoda. Když měl každý jiné vydání učebnice, byl v tom zmatek.

Sdílí nadšení z nových technologií i psychologové?

"Moderní způsoby práce jsou jedině ku prospěchu. Žáky motivují, obohacují procesy učení i vyučování, jsou jednoznačně prospěšné žákům i učitelům. Kopírují současný životní styl – a škola nemůže zaostávat. Problém by nastal, kdyby tyto moderní metody byly využívány nadbytečně, nevhodně apod.,“ vysvětluje PhDr. et PaedDr. Věra Kosíková, Ph.D.

Z výzkumu Datartu dále vyplývá, že se 90 % rodičů shoduje, že bude pro děti výuka prostřednictvím tabletů zábavnější a více interaktivní. To je dobrým předpokladem pro rychlejší a trvalejší osvojování nových znalostí a dovedností. Dotazování se zúčastnilo 525 respondentů.

Komentáře

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.

Zajímavosti ze světa IT v e-mailu

Stačí odeslat svoji e-mailovou adresu


Nemusíte se obávat, váš e-mail ochráníme. Postupujeme podle těchto zásad a obchodních podmínek. Budeme vás pravidelně informovat o novinkách ve světě počítačů a technologií. Díky newsletteru snadno vyhodnotíme, jestli jsme se vám trefili do vkusu.
Komerční sdělení