Menu

Sociální sítě

Virtuální společenství: již více než dvacet let se lidé z celého světa setkávají on-line a mohou spolu komunikovat. 

Uživatelů sociálních sítí na celém světě (2016) 2,28 miliardy
Celosvětový počet uživatelů mobilních sociálních sítí (2016) 1,82 miliardy
Průměrná denní délka pobytu na různých sociálních sítích (2017)
Filipíny 237 minut
Brazílie 219 minut
USA 121 minut
Česká republika 147 minut
Japonsko 48 minut
Založení průkopníka sociálních sítí SixDegrees.com 1997
Počet uživatelů SixDegrees po čtyřech letech fungování (2001) cca 1 milion
Počet uživatelů placené sociální sítě Vero, která funguje od roku 2015 bez reklam 3,5 milionu
Podíl českých uživatelů internetu, kteří nepoužívají žádnou sociální síť 7,6 %
Účet alespoň na třech sítích má 69 % procent uživatelů v ČR
Účet na pěti a více sociálních sítích má v České republice 22 % uživatelů
Počet českých uživatelů internetu, kteří znají sociální síť Instagram 81 %
Počet českých uživatelů internetu, kteří znají sociální síť Snapchat 52 %
Procento čínské populace využívající multifunkční sociální síť WeChat 46 %
Celosvětový počet aktivních uživatelů WhatsAppu Leden 2014 430 milionů Leden 2018 1 500 milionů
To představuje nárůst 348,84 %
Celosvětový denní počet lajků na síti Instagram (2016) cca 4,2 miliardy
Procento amerických společností, které využívají Instagram pro propagační účely 54 %
Oznámená ztráta služby Twitter za rok 2017 108 milionů dolarů
Tržní hodnota amerického mediálního gigantu Facebook 441 miliard dolarů
Počet nových registrací na Facebooku během jedné sekundy 6
Které sociální sítě znají čeští uživatelé internetu
Nejznámější sociální sítí je YouTube, kterou zná 98 procent uživatelů
Druhý je Facebook s 97 procenty
Google+ zná 91 procent uživatelů
Následuje Instagram s 81 procenty
a Twitter s 81 procenty
Sociální sítě využívají v Česku více ženy než muži, a to v poměru 64 % ku 43 %
Se zvyšujícím se věkem klesá u Čechů zájem o sociální sítě
Několikrát denně je na sociálních sítích mladých lidí ve věku 18 až 29 let 73 %
Čechů ve věku 30 až 44 let je na sociálních sítích denně 54 % Starších 45 let už jen 31 %

Foto popis| Sociální sítě podle věku Zajímavé je, že YouTube sleduje více lidí ve věku 50-64 než Facebook. U starších uživatelů zaznamenal významný nárůst Instagram a Twitter. Ve věkové skupině 50-64 let vzrostl za posledních pět let podíl Instagramu z 6 na 21 procent.
Foto autor| Zdroj: Pew Research Center, 2018


Příbuzná témata: