Přejít k hlavnímu obsahu
Novinky

Digitální vzdělávání je dvojkař až trojkař, ukázal průzkum

redakce 27.06.2016

Digitalizace výuky na prvním stupni základní školy získala od 64 % učitelů dvojku nebo trojku. Hlavním důvodem tohoto hodnocení učitelů je chybějící vybavení v některých učebnách

Pouhých 25 % učitelů by technologickou vybavenost svých učeben a její efektivní zapojení do výuky ohodnotilo na výbornou. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu, který realizovala společnost AV MEDIA, aby zjistila, jak vnímají čeští učitelé využívání moderních technologií v každodenní výuce.

„Na 1. stupni jsou interaktivní tabule jen ve dvou třídách. Do počítačové učebny nemohou učitelky chodit každý den a na předměty, které by potřebovaly. Jsou limitované rozvrhem dané učebny. Tablety jsou pouze v jedné učebně jazyků. Internet je rozveden jen do vybraných učeben a kabinetů,“ uvedla jedna z respondentek z průzkumu. Přitom více než 23 % oslovených pedagogů je přesvědčeno o tom, že oni sami či jejich kolegové umějí při výuce jazyků technologie efektivně používat. Velmi podobné výsledky jsou u výuky přírodovědných věd, kde 18 % respondentů ohodnotilo práci s digitálními technologiemi na „výbornou“.

„Naše technologie využívá více než polovina českých škol, která nám potvrzuje, že digitalizace škol je více než nutná,“ uvádí Ivana Melíšková ze společnosti AV MEDIA a doplňuje: „Soustředit se musíme na to, aby moderní nástroje ke vzdělávání byly využívány efektivně a žákům i učitelům přinesly radost i užitek. Aby sloužily opravdu ke zvyšování kompetencí žáků. Důležitou roli v rozvoji digitalizace škol hrají ale i rodiče, kteří by se měli o podobu výuky zajímat a pro své děti požadovat kvalitní vzdělávání, a to nejen při výběru školy pro prvňáčka, ale i posléze v průběhu školní docházky.“

Digitalizace českých škol je i záměrem Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020, která byla schválena v roce 2014. Ukazuje se, že hlavní roli v oblasti digitalizace škol hraje v současné době lidský faktor. Ať už se jedná o přijetí ze strany samotných učitelů, nebo o podporu ze strany ředitelů a strategii, s jakou k digitalizaci školy přistupují. Digitální materiály a školení přitom jsou pro učitele dostupné. Důležité ale je, jak tento potenciál jednotliví učitelé využijí. Pokud chtějí a mají motivaci, efektivita digitální výuky je vysoká. To ukazují i příklady konkrétních škol z projektu Správná škola a vítězná videa z jejich výuky, která jsou dostupná na stránkách www.spravnaskola.cz.

Průzkum byl realizovaný na portálu Veškole.cz, který je virtuální platformou pro příznivce výuky pomocí digitálních technologií. Měsíčně se do něj zapojí cca 30 000 učitelů. Průzkum zrealizovala společnost AV MEDIA v červnu 2016. Zúčastnilo se ho 457 pedagogů z 85 škol v ČR.


Máte k článku připomínku? Napište nám

Sdílet článek

Mohlo by se vám líbit
Všechny nejnovější zprávy

doporučujeme


články odjinud