Menu

Zkuste to bez drátů

Většinu multifunkčních zařízení lze dnes používat nejen z počítače, ale i z mobilních zařízení, jako jsou smartphony a tablety. Prostřednictvím bezdrátové sítě tak z nich můžete tisknout nebo do nich ukládat skenované předlohy. Nastavení ale není tak jednoduché.

Výrobci tvrdí, že nastavení multifunkčního zařízení pro bezdrátový tisk je naprosto jednoduché, ale i když v této technologii došlo za poslední dobu ke značným pokrokům, stále není spolupráce mezi mobilním telefonem a multifunkčním zařízením úplně bez problémů. Rozhodli jsme se vyzkoušet, s jakými obtížemi, případně výhodami se můžete setkat u největších výrobců domácích inkoustových multifunkčních zařízení, a poradíme vám, jak co nejsnadněji a nejrychleji nastavit domácí infrastrukturu tak, aby byl tisk a skenování co nejjednodušší.

Do testu jsme pozvali zástupce z produkce nejdůležitější čtveřice výrobců inkoustových multifunkčních zařízení na trhu, společností Brother, Canon, Epson a HP. Vzhledem k tomu, že náš test byl zaměřen hlavně na domácí uživatele, neprováděli jsme jej v rámci firemní bezdrátové sítě (které přinášejí řadu omezení), ale nastavili jsme testovací síť simulující domácí prostředí na základě Wi-Fi routeru Asus RT-AC53.

(Ne)snadné připojení

Dříve než budete moci tisknout a skenovat na domácí „multifunkci“ ze smartphonu nebo tabletu, je nutné zajistit, aby spolu obě zařízení dokázala komunikovat. To lze zařídit různými způsoby, ačkoliv vždy bude komunikačním prostředkem Wi-Fi signál. Nejlepší spojení spočívá v připojení multifunkčního zařízení k domácí Wi-Fi síti. V tomto režimu bude multifunkce viditelná (po instalaci potřebných aplikací) všem uživatelům připojeným k Wi-Fi routeru a ti budou moci z mobilního zařízení zároveň tisknout a pracovat s internetem, multifunkce navíc bude (při správné konfiguraci) schopna tisknout i na dálku. Nevýhodou tohoto řešení je o něco složitější instalace a fakt, že návštěvám, které si u vás budou chtít něco vytisknout, budete muset buď prozradit heslo k Wi-Fi, nebo na routeru nastavit omezenou bezdrátovou síť pro hosty.

Druhou možností je nastavení bezdrátového tisku přímým spojením mobilu či tabletu a tiskárny bez prostřednictví routeru, přes tzv. Wi-Fi Direct. Tento způsob instalace se ale hodí pouze v případě, kdy s multifunkcí nechce pracovat více uživatelů najednou, nepotřebujete tisknout z dovolené a nepotřebujete ji mít integrovanou do domácí sítě. S Wi-Fi Direct navíc neumí spolupracovat všechna zařízení, proto doporučujeme raději multifunkci zapojit přímo do domácí Wi-Fi infrastruktury.

Připojení přes Wi-Fi router

Připojení multifunkce do domácí Wi-Fi sítě bez použití počítače je v ideálním případě jednoduché, problém však nastává v případě, kdy není tiskárna osazena grafickým displejem. Pokud jím disponuje, stačí v menu přejít do položky nastavení Wi-Fi, vybrat síť, ke které se chceme připojit, a pomocí virtuální klávesnice na displeji zadat heslo. Wi-Fi router pak tiskárnu rozpozná a bude si její připojení pamatovat. Řada menších a levnějších multifunkcí ale grafický displej nemá a je osazena pouze několika tlačítky pro základní ovládání stroje.

Ani v takovém případě nemusí být instalace složitá, pokud má tiskové zařízení i Wi-Fi router tlačítko pro připojení pomocí WPS. V manuálu tiskárny pak stačí zjistit, kterou kombinací tlačítek se spouští WPS vyhledávání, a poté na routeru do několika desítek sekund stisknout hardwarové tlačítko WPS. Když dojde k bezpečnému spojení, ikona Wi-Fi na tiskárně přestane blikat a začne svítit zeleně, případně tiskárna vytiskne na papír potvrzení o správném připojení. Největší problém nastává v případě, kdy multifunkce nemá grafický displej a uživatel nevlastní router s WPS, případně nemá fyzický přístup k WPS tlačítku na routeru.

V této situaci je nutné pečlivě nastudovat návod k tiskárně a postupovat podle něj. Většinou budete muset mačkat tajemné kombinace tlačítek na tiskárně, sledovat blikající diody a následovat anglicky psané pokyny, které multifunkce vytiskne na papír. Mnohem jednodušší by v takovém případě bylo nastartovat osobní počítač nebo notebook, stáhnout ovladače pro Windows a multifunkci připojit pomocí USB kabelu. Pomocí klávesnice, myši a monitoru pak zadat potřebné přihlašovací údaje do grafického rozhraní ovládacího programu multifunkce, opět ji odpojit a používat ji kdekoliv po bytě. Nastavovat síťové vlastnosti domácí tiskárny při lokálním připojení přes USB bohužel výrobci neumožňují.

Wi-Fi Direct

Nedokážete-li tedy z nějakého důvodu připojit multifunkci do domácí Wi-Fi sítě nebo chcete-li na ní tisknout z notebooku, nezbývá než použít přímé Wi-Fi Direct spojení mezi mobilním zařízením či počítačem a tiskárnou. Vyhnete se tak nutnosti zadávat přístupové heslo do multifunkce, protože při Wi-Fi Direct spojení se ona tváří jako access point a heslo se zadává do smartphonu, tabletu nebo notebooku.

Zní to jednoduše, ale má to dva háčky. Zaprvé musíte vědět, jak na tiskárně přepnout Wi-Fi do servisního režimu, a také musíte zjistit heslo. U zařízení bez grafického displeje tak budete muset nejprve konzultovat manuál, ve kterém po delším hledání zjistíte, která tlačítka v jaké kombinaci musíte na ovládacím panelu tiskárny zmáčknout. Tiskárna poté na papír vytiskne heslo (například v případě zařízení HP schované na předposledním řádku prvního listu z celkem čtyř vytištěných stran) a zároveň se objeví v seznamu dostupných bezdrátových sítí.

Pak už stačí vybrat tu správnou, zadat heslo a pokud ji ještě nemáte instalovanou, stáhnout patřičnou aplikaci pro mobilní tisk. Poté už můžete pracovat stejně, jako by byla tiskárna připojena přes Wi-Fi router. Wi-Fi Direct spojení může ulehčit NFC, tedy pokud tuto technologii podporuje jak tiskárna, tak váš mobil či tablet. V takovém případě není třeba do mobilního zařízení zadávat heslo, musíte však vědět, na kterých místech tiskárny a mobilu se nachází NFC čipy.

Tisk s Google Cloud Print

Tisknout na domácí multifunkci můžete, i když nejste v dosahu její Wi-Fi sítě, musí však být zapnutá a připojená k Wi-Fi routeru. V minulosti bylo nutné, abyste měli pro případ, že chcete tisknout na domácí zařízení z prostředí mimo domácí síť, multifunkci registrovanou u výrobce, který ji zjednodušeně řečeno přiřadil unikátní e-mailovou adresu, a tiskárna v podstatě vytiskla váš dokument jako e-mailovou zprávu.

Google tento proces výrazně zjednodušil, i když jeho princip je v podstatě stejný. Síťově připojenou tiskárnu můžete v dosahu její Wi-Fi a na zařízení připojeném ke Google účtu registrovat ve službě Google Cloud Print (Tisk Google) a o zbytek se již postará cloudová služba Googlu. V praxi to funguje tak, že dokument nebo fotografie se odešle na server Googlu, kde se převede do PDF podoby, a tu Google server pošle do vaší tiskárny. Samozřejmě má tento způsob tisku řadu omezení, ale snadno se nastaví a jednoduše se ovládá, nemusíte mít ani pevnou IP adresu.

Tisk prostřednictvím služby Google Print jsme vyzkoušeli na všech multifunkčních zařízeních, která jsme pro potřeby tohoto článku měli zapůjčena od Brotheru, Epsonu, Canonu i HP, stačilo je jen registrovat. Registrace probíhala nejsnadněji na testovaném chromebooku Acer 11 N7 v prostředí operačního systému Google Chrome OS, ale složitá není ani na smartphonu nebo na notebooku s Windows. Pokud zůstane registrovaná tiskárna připojena ke stejné Wi-Fi síti a bude zapnutá, máte k ní přístup z jakéhokoliv internetem pokrytého místa na světě (pokud daná země neblokuje Google).

I při tisku přes Google Print je ale nutné počítat s určitými omezeními. Na smartphonech a tabletech většinou nemáte možnost nastavit kvalitu tisku, což u dokumentů nevadí, ale u fotografií posílaných on-line z dovolené to už vadit může. V prostředí Chrome OS ale můžete ovlivnit kvalitu tisku v dpi, velikost papíru, monochromatický nebo barevný tisk a výběr tištěných stran.

Fotografický tisk je ale i z mobilních telefonů dostatečně kvalitní pro formát 10 x 15 cm a pro rodinné potřeby naprosto stačí. O něco složitější je to s tiskem dokumentů. Google Print zvládá běžné fonty, ale některé obskurnější nahradí před převodem do PDF standardními. Ozdobné blahopřání k narozeninám, psané ve fontu Windings, tak při testu převedl do běžnějšího fontu. I u běžných fontů pak může mít problémy s českou diakritikou. České znaky sice nenahradí nečitelnými čtverečky, ale zamění jejich font, takže výsledný tisk je sice bez chyb, ale může kombinovat několik fontů a hodí se tak pouze pro informační účely, ne pro prezentaci na veřejnosti.

Kdo má nejlepší řešení?

Během testu jsme měli možnost vyzkoušet multifunkční zařízení a mobilní aplikace všech klíčových hráčů na trhu s inkoustovými tiskárnami. Po překonání základních obtíží s připojením multifunkčních zařízení (některá neměla grafický displej) k Wi-Fi routeru jsme byli schopni mobilní tisk „rozchodit“ snadno a rychle, i když u každé značky a aplikace jsme našli nějaké problémy, které by si zasloužily opravu.

Aplikace pro mobilní tisk se ale neustále vyvíjejí, takže námi zaznamenané problémy mohou být během několika měsíců odstraněny. Zásadní výhrady jsme neměli ani k jedné aplikaci, všechny v základních ohledech (tisk fotografií, dokumentů a skenování předloh) fungovaly bez problémů. Kvalita tisku fotografií nás příjemně překvapila, na formátu 10 x 15 cm prakticky není znát rozdíl mezi fotografií tištěnou přes Wi-Fi a výtiskem realizovaným přes lokální USB připojení (i když to samozřejmě nabízí víc možností nastavení). Omezení je to ale logické, málokdo potřebuje bezdrátově tisknout fotografie z Photoshopu.

Vylepšit by si zasloužil systém tisku dokumentů, zvláště okno vyhledávání dokumentů uložených na lokálním disku mobilního zařízení. Zde se totiž většinou zobrazí pouze PDF dokumenty, soubory typu .txt, .doc, .xls a dalších kancelářských aplikací je většinou nutné vyhledat ručně, spustit je v patřičné aplikaci a tisknout z ní. Většina aplikací, s výjimkou té od Canonu, není lokalizována do češtiny, což dokazuje, jak jednotliví výrobci myslí na české zákazníky. Nejméně přehledná je podle nás aplikace HP, z hlediska funkčnosti jí ale nelze nic zásadního vytknout. Povedenou aplikaci od Canonu kazí fakt, že neumí vyhledat paměťovou SD kartu, aplikace Brother a Epson nás příjemně překvapily přehledným rozhraním, bezproblémovým chodem a bohatými možnostmi nastavení.

Aplikace pro mobilní tisk

HP All-in-One Remote

> Mobilní aplikace pro bezdrátové ovládání tiskáren a multifunkcí od HP se jmenuje All-in-One Remote. Na první pohled není rozhraní tak přehledné jako aplikace konkurenčních tiskáren. Namísto jednoduchých ikon se aplikace vizuálně inspirovala nabídkou start Windows 10 se spoustou obrázků, ikon různých velikostí a špatně čitelnými nadpisy položek. Není lokalizována do češtiny, navíc jako u jediné aplikace musíte skrolovat, abyste vůbec viděli všechny položky. Ani rozložení jednotlivých oken není logické, políčka pro tisk fotografií a dokumentů bychom čekali vedle sebe, ne oddělená tlačítkem pro skenování a nastavení tiskárny. Výběr fotografií pro tisk neprobíhá z prostředí tiskové aplikace, ale z rozhraní aplikací telefonu, což je možná lepší volba, protože si můžete snadno namapovat i fotografie uložené nejen na lokálním disku, ale i v cloudových službách. Horší však je, že můžete vybrat vždy jen jednu fotografii.
Před tiskem nabízí rozhraní možnost úpravy základních parametrů, jako je velikost papíru, kvalita tisku (Automaticky, Koncept, Normální, Nejlepší), možnost bezokrajového tisku nebo přizpůsobení obrázku velikosti stránky. Volba typu fotopapíru chybí. Aplikace umožňuje tisk dokumentů, ovšem defaultně se zobrazují pouze dokumenty typu PDF a JPEG, soubory kancelářských aplikací rozhraní na disku nevyhledá. Dokumenty typu .doc bohužel nelze tisknout ani z e-mailu, jediné, co lze na tiskárnu poslat, je tělo samotné e-mailové zprávy, ne příloha.

> Aplikace pro skenování umožňuje podle názvu položky digitalizaci předloh umístěných na sklo multifunkce do e-mailové přílohy, a to ve formátu PDF nebo JPEG. Uložení skenu na lokální disk mobilního zařízení je možné až po stisknutí tlačítka Send, možnost skenování do cloudových služeb v defaultním nastavení chybí, seznam cílů pro sdílení skenu je však (stejně jako řadu dalších defaultně vypnutých funkcí, jako je tisk z Google Cloud) možné nakonfigurovat ručně. Uživatelsky přívětivé to není a nechápeme, proč nejsou v základním nastavení aktivovány všechny funkce aplikace. Již v základním nastavení je ale aktivována funkce tisku z Facebooku, která umožní snadné vyhledání a tisk fotografií, které uživatel sdílel nebo byl u nich označen.

> Celkově máme pocit, že ve snaze o „moderní“ vzhled rozhraní HP zkombinovalo pouze základní funkčnost se zbytečně velkým množstvím odkazů na podrobnou konfiguraci zařízení, která ale probíhá na webových konfiguračních stránkách, ne ve zjednodušeném prostředí mobilní aplikace.

Funkce Ovládání
TESTOVÁNO NA ZAŘÍZENÍCH: HP DeskJet GT 5820 a HP DeskJet 3785

Canon PRINT

> Přehledné rozhraní aplikace Canon PRINT je zaměřeno primárně na tisk fotografií a dokumentů, kterým jsou věnovány i největší prominentně umístěné ikony. Canon PRINT je jako jediná z testovaných aplikací lokalizována do češtiny. V položce tisku fotografií jsme bohužel zaznamenali jeden zásadní nedostatek. Ačkoliv aplikace nabízí výběr (i více) fotografií, aniž by odskakovala do systémových oken prohlížeče fotografií či aplikace Fotky, a umožňuje snadné procházení složek lokálního úložiště, z nějakého důvodu se neumí dostat na fotografie na microSD kartě, kde je má bohužel uložené většina uživatelů. Fotografie uložené na SD kartě je tak nutné tisknout z prohlížeče operačního systému, tedy máte-li tiskárnu Canon správně zaregistrovánu v tiskových službách Google.

> Stejným neduhem trpí i položka pro tisk dokumentů, která defaultně zobrazuje nejen PDF soubory, ale i dokumenty kancelářských aplikací, ty však budou před tiskem odeslány na server Googlu, který je převede do PDF. Možnosti nastavení tisku jsou stejně základní jako u ostatních aplikací, ani Canon nenabízí možnost upřesnění dpi, vlastně nenabízí žádnou možnost úpravy tiskové kvality. Jediné, co lze měnit, je velikost papíru, typ média, bezokrajový tisk a tisk ve stupních šedi. U tisku dokumentů je pak ještě možné nastavit duplexní tisk.

> Omezené možnosti aplikace nabízí i při skenování, kde jediným parametrem kvality digitalizace je volba mezi skenováním dokumentů a fotografií. Žádné přesnější údaje v ppi nebo dpi aplikace nenabízí. Pořízený sken lze uložit do formátu JPEG nebo PDF, nastavit lze volbu mezi barevným a černobílým snímáním a navolit lze i formát snímaného dokumentu. Stejně jednoduché je i prostředí nabídky kopírování, kde lze navíc nastavit intenzitu kopírování, zvětšení dokumentu nebo možnost barevného či černobílého kopírování.

> Tisk dokumentů skenovaných fotoaparátem je možný až po instalaci přídavných aplikací Canon PRINT Business a Canon Print Service. Prvně jmenovaná umožňuje snímání a úpravu fotografovaných dokumentů včetně automatické korekce lichoběžníkového zkreslení a převodu do formátu PDF. Výsledný soubor lze poslat na tiskárnu, do e-mailu nebo sdílet pomocí uživatelsky volitelných aplikací a služeb.

> Nebýt toho, že neumí pracovat s SD kartou, líbila by se nám aplikace Canon PRINT nejvíc ze všech. Nenabízí sice více možností než ostatní, je ale lokalizovaná, přehledná a praktická.

Funkce Ovládání
TESTOVÁNO NA ZAŘÍZENÍ: Canon Pixma MG6800

Brother iPrint&Scan

> Přehledné rozhraní aplikace Brother iPrint&Scan dokáže kromě tiskárny a skeneru ovládat i kopírování a faxovat, bohužel není lokalizováno do češtiny. Pod velkou ikonou Print se skrývají položky pro tisk fotografií a dokumentů z lokálního úložiště i z cloudových služeb Dropbox, Evernote, Google Drive a OneDrive. Je zde i možnost zjednodušeného tisku webových stránek a tisku e-mailových zpráv. Ta ale umožňuje pouze tisk těla zprávy, ne příloh. Přílohy si tedy musíme buď nejprve stáhnout na disk, nebo je tisknout z prostředí plnohodnotného e-mailového klienta.

> Rozhraní tisku fotografií je jednoduché a přehledné, možnosti upřesnění tisku jsou základní, ale v podstatě stačí. Uživatel si může zvolit typ a velikost fotopapíru, počet kopií, bezrámečkový tisk a přepnout mezi barevným a černobílým režimem. Kvalitu tisku zvolit nelze, při zpracování fotografií je aplikace automaticky nastavena na »Fine«. Rozhraní tisku dokumentů je rovněž přehledné a zobrazují se v něm soubory uložené na paměťové kartě nebo v interní paměti mobilního zařízení. I zde jsou možnosti uzpůsobení tisku základní, kromě velikosti papíru a počtu kopií je zde možnost duplexního tisku, tisku více stránek na stránku, volba mezi CMYK a K tiskem a položka kvality tisku (Normal/Fine).

> Pod položkou skenování najdeme opět jen základní nabídku funkcí. Namísto přesnějšího nastavení v podobě rozlišení v ppi je zde volba barevného skenování, barevného rychlého skenování a černobílého skenování, to je spolu s velikostí předlohy prakticky vše, co uživatel může ovlivnit. Nasnímaný obrázek pak lze uložit buď ve formátu JPEG, nebo v PDF a poté jej uložit na disk nebo jej sdílet přímo prostřednictvím e-mailu či sociálních sítí. Možnosti úpravy skenů jsou minimální, v podstatě lze snímek jen pootočit nebo zvětšit či zmenšit. Pouze základní možnosti nastavení se týkají i ovládacího rozhraní kopírky.

> Z mobilního zařízení lze ovládat i fax, konkrétně odesílat předlohy umístěné na skle skeneru nebo dokumenty uložené v paměti mobilu. Samozřejmě lze i prohlížet přijaté faxy. Poslední položka aplikace Brother iPrint&Scan nabízí informace o stavu inkoustů, síťovém připojení a verzi firmwaru.

Funkce Ovládání
TESTOVÁNO NA ZAŘÍZENÍ Brother MFC j-2330DW

Epson iPrint

> Inkoustová multifunkční zařízení Epson používají k tisku z mobilních zařízení aplikaci Epson iPrint. Ta umožňuje tisk fotografií, dokumentů uložených do vnitřní paměti mobilního zařízení, tisk z on-line úložiště a optimalizovaný tisk webových stránek. Největší prostor věnuje mobilní aplikace tisku fotografií pořízených fotoaparátem mobilního telefonu nebo uložených do vnitřní paměti zařízení. Aplikace umožňuje volbu tisku více fotografií najednou. V možnostech nastavení lze zvolit velikost a typ fotopapíru, volbu bezokrajového tisku a kvality tisku. Tu lze nastavit pouze v rozmezí tří úrovní (draft, normální a nejlepší kvalita), ale ne v hodnotách dpi.

V aplikaci lze zvolit podavač, ze kterého se budou fotografie tisknout (testovaná tiskárna byla osazena dvěma podavači), lze nastavit, zda se bude tisknout černobíle, nebo barevně. V nastavení lze aktivovat tisk data a automatické vylepšení fotografie. Možnosti úpravy fotografií v aplikaci jsou pouze základní, v podstatě lze pouze zvolit natočení fotografie, případně provést výřez. Aplikace je ale stabilní, ovládání je intuitivní a vše je tam, kde bychom to čekali. > Kromě fotografií dokáže aplikace tisknout i dokumenty. Ty musí být ideálně uloženy na lokálním disku mobilního zařízení. Přílohy kancelářských aplikací (.doc a .xls) lze z e-mailu sice tisknout přímo ze zprávy, před tiskem je ale nutné je přes Google Drive konvertovat do PDF formátu. Aplikace to zařídí sama, stojí to však nějaká data při přenosu. PDF přílohy se tisknou přímo.

> Aplikace umožňuje i optimalizovaný tisk webových stránek. Stačí do příslušné položky zadat WWW adresu, a aplikace stránku automaticky upraví tak, aby se zbytečně netiskly reklamy. Zadávání webové stránky sice není optimální (chybí možnost snadno smazat předchozí zadanou stránku), ale výsledek je velmi dobrý. > Kromě tisku umožňuje aplikace Epson iPrint i skenování dokumentů do mobilního zařízení. Dálkové ovládání skeneru je jednoduché, nasnímané předlohy lze z aplikace Epson iPrint ukládat na místní disk mobilního zařízení, tisknout nebo poslat e-mailem.

Mobilní aplikace umožňuje upřesnit volbu velikosti snímané předlohy a zvolit rozlišení skenu, to však pouze v 75, 150 nebo 300 dpi. Skenovaný dokument lze digitalizovat v barvě, v odstínech šedi nebo černobíle. Z hlediska podrobnějších úprav je možné nastavit jas a gamma-odchylku pořízeného skenu. Nasnímané předlohy lze ukládat buď na lokální disk mobilního zařízení (lze volit adresáře), nebo do vybraného cloudového úložiště (Google Drive, Dropbox, Evernote, Box, Microsoft OneDrive...). Aplikace umožňuje zvolit, zda bude soubor uložen v JPEG, nebo v PDF. Epson iPrint dále umožňuje digitalizaci předloh prostřednictvím fotoaparátu mobilního telefonu. Snímaná předloha je automaticky upravena, je možné z ní pořídit výřez, případně ručně upravit barevnost. Tento typ dokumentu nedává možnost volby adresáře pro ukládání, ale je automaticky uložen do složky fotoaparátu.

> Aplikace dále dokáže přímo ovládat funkci přímého kopírování předlohy umístěné na sklo multifunkce. V této položce lze nastavit, zda bude kopírování probíhat barevně nebo černobíle, intenzitu kopie, dokument lze podle potřeby zvětšit nebo zmenšit a dále lze kromě volby zásobníku a typu papíru nastavit i kvalitu kopírování (Draft, Standard, Best). > Zajímavou možností je použití multifunkčního zařízení pro bezdrátové ukládání fotografií pořízených mobilním telefonem na paměťovou kartu či USB disk připojený k multifunkci, případně nahrání fotografií ze zmíněných úložišť do mobilního zařízení. > Pro kreativnější tisk fotografií umožňuje Epson stáhnout přídavnou aplikaci Epson Creative Print, která se integruje do hlavního menu aplikace iPrint. Creative Print usnadňuje tisk koláží (tisk více fotografií na jeden papír).

Povedená je možnost vytvářet z fotografií pořízených smartphonem černobílé předlohy pro omalovánky. Praktická je rovněž možnost tisknout předlohy různých formulářů, od linkovaného papíru přes notový papír, šablony různých přání až po kalendáře, origami a různé dárkové balící papíry. > Mobilní aplikace Epson iPrint sice neinformuje uživatele ani při tisku fotografií o přesných hodnotách dpi (na výběr je pouze draft, standardní a nejlepší tisk), ale fotografie tištěné z mobilního zařízení mají až do formátu A4 špičkovou kvalitu, aniž by tiskárna srážela kvalitu snímků pořízených nejlepšími současnými fotomobily. Pro profesionálnější práci a větší kontrolu nad tiskem je samozřejmě lepší použít klasické propojení multifunkce s počítačem, ale většina i těch náročnějších uživatelů si rozdílu v kvalitě tisku z PC a z mobilu nebo tabletu nevšimne. To samé platí i o kvalitě skeneru, která je velmi dobrá, ale jeho plný potenciál využijeme pouze při propojení s PC.

Funkce Ovládání
TESTOVÁNO NA ZAŘÍZENÍ: Epson Expression Premium XP-630

Foto popis| Snadné připojení k Wi-Fi Multifunkce vybavené grafickým displejem umožňují jednoduchý výběr bezdrátové sítě a snadné zadání hesla.
Foto popis| Obtížné připojení k Wi-Fi Zařízení s miniaturním displejem a kombinací kryptických tlačítek je do Wi-Fi sítě nejjednodušší připojit pomocí WPS tlačítka.
Foto popis| Google Cloud Print Pro tisk v rámci domácí Wi-Fi sítě je nejlepší použít aplikaci, ale z mobilu lze tisknout i na dálku, stačí tiskárnu připojit do služby Google Cloud Print.
Foto popis| Google Cloud Print a fonty Při připojení přes USB tiskárna zvládne bez problémů i složitější fonty 1, ovšem při tisku přes Google Cloud Print se fonty převádí na serveru do PDF podoby a ty obskurnější jsou nahrazeny jinými 2 . Cloudový tisk má také horší kvalitu 3 .

O autorovi| MICHAL BAREŠ, autor@chip.cz


Příbuzná témata:  Komerční sdělení