Menu

Nejlepší triky pro vaši Wi-Fi

Rychlejší připojení, stabilní signál a lepší zabezpečení: existuje mnoho důvodů, proč se zabývat nastavením vaší domácí sítě. Prozkoumali jsme všechny možnosti a nabízíme vám naše nejlepší tipy.

Kdysi dávno byl k internetu připojený nanejvýš šedý stolní počítač, k jehož modemu vedl telefonní kabel a o něco později pak ethernetový kabel do jeho síťové karty. Dnes je ale vládcem domácího připojení Wi-Fi, prostřednictvím které se připojuje k internetu stále větší počet zařízení. Současné domácí sítě totiž už dávno nestojí jen na počítačích, ale zahrnují i síťová úložiště, notebooky, tablety, smartphony, multimediální a streamovací zařízení, chytré televize, bezdrátové reproduktory, bezpečnostní kamery a mnoho dalších přístrojů, které sdílejí bezdrátovou síť. A okruh zařízení připojených k domácí Wi-Fi se bude dále rozrůstat o přístroje chytré domácnosti a domácí automatizace, jako jsou chytré lampy a žárovky, dálkově ovládané termostaty topení a klimatizace a další domácí spotřebiče. 

Všechna tato zařízení se připojují k domácímu Wi-Fi routeru, který musí zvládnout uřídit datové toky desítek současně připojených koncových přístrojů. Je tedy jasné, že funkční výbava, nastavení a umístění routeru má zcela zásadní význam pro celkovou kvalitu domácí sítě. Nesmíme přitom ale zapomínat, že nejsme zdaleka sami, kdo provozuje bezdrátovou síť. Především v bytových domech proto dochází ke stále větším problémům se vzájemným rušením sousedících Wi-Fi sítí, vysílaných v dnes již velmi zaplněném frekvenčním pásmu 2,4 GHz. Proto se zaměříme nejen na to, jak co nejrychleji a s maximální stabilitou připojit velký počet zařízení k domácí Wi-Fi síti, ale také na její zabezpečení před neoprávněným použitím a odposlechem, stejně jako na možnosti omezení vzájemného rušení se sítěmi vašich sousedů. Důkladně se podíváme na optimalizaci nastavení domácího routeru a také na přípravu vaší sítě na internet věcí a připojení zařízení inteligentní domácnosti.

Identifikace zdrojů rušení

Když si ve svém notebooku s Windows nebo ve smartphonu s Androidem či iOS necháte vyhledat dostupné Wi-Fi sítě v okolí, budete možná, obzvláště v bytových domech, překvapeni, že se na seznamu objeví i více než desítka viditelných Wi-Fi sítí. Naprostá většina těchto sítí bude pravděpodobně vysílat v pásmu 2,4 GHz (které navíc využívají třeba i bezdrátové dětské chůvičky a řada dalších zařízení a pasivní rušení v něm emitují například i satelitní kabely a monitory počítačů), další pak poběží v pásmu 5 GHz. Pásmo 2,4 GHz (tedy mezi 2 412 a 2 472 MHz) je rozděleno na 14 kanálů, z nichž Wi-Fi může využívat jen 13.

Počítačové monitory přitom ruší kanály 11 až 13 s vyšší frekvencí, zatímco mikrovlnné trouby ovlivňují nižší frekvence kanálů 9 a 10. Například na webu speedtest. net si můžete rychle ověřit, zda rušení ve vaší síti ovlivňuje její propustnost natolik, že je tím degradována propustnost přenosu dat až pod úroveň rychlosti vašeho internetového připojení. Mnohem preciznější způsob měření propustnosti vaší domácí sítě provede aplikace JPerf, která je zdarma k dispozici ke stažení na stránce sourceforge.net/projects/jperf.

Měření a optimalizace kvality sítě

Program JPerf provádí přesné měření datové propustnosti mezi dvěma počítači, které mohou být propojeny prostřednictvím LAN kabelu nebo Wi-Fi. Vše, co musíte udělat, je připojit jeden z počítačů k routeru ethernetovým kabelem a nastavit v něm program JPerf do režimu server. Rozbalte ZIP archiv s programem a spusťte soubor »JPerf.bat«. Je k tomu ale potřeba, abyste měli v počítači instalováno prostředí Java Runtime Environment (java.com/en/download).

Pak v nabídce »Choose iPerf Mode« zvolte režim »Server«.
Na notebooku, který je k routeru připojen pouze přes Wi-Fi, postupujte stejně, ale JPerf zde nastavte do režimu »Client« a jako »Server address« zadejte IP adresu druhého počítače, ve kterém běží JPerf v režimu server. Tuto IP adresu najdete v administračním rozhraní vašeho routeru, popřípadě ji zjistíte po zadání příkazu »ipconfig /all« do příkazové řádky počítače připojeného k routeru kabelem. Měření propustnosti sítě pak spustíte kliknutím na »Run IPerf!«.

JPerf poté začne v desetisekundových intervalech posílat data z klientského do serverového počítače. Naměřené hodnoty prezentuje program v přehledném grafu. Sami pak můžete upravit parametry testu, například můžete prodloužit interval měření, abyste získali ještě přesnější výsledek. Propustnost sítě byste neměli měřit pouze na jednom místě, ale měli byste s notebookem obejít celý byt či dům, abyste zjistili, zda váš router ze svého aktuálního umístění kvalitně pokryje každé zákoutí, ke byste jeho signál mohli potřebovat. Minimum, co můžete v této fázi pro lepší pokrytí Wi-Fi sítí udělat, je umístit router na vyvýšené místo, třeba na skříň nebo poličku.

Manuální nastavení vysílacího kanálu

V místech se značnou hustotou Wi-Fi sítí nepomůže ke zvýšení spolehlivosti a propustnosti sebelepší umístění routeru. Řešením ale může být změna kanálu, na kterém bude router vysílat data bezdrátové sítě. Je totiž velmi pravděpodobné, že některá ze sousedních sítí vysílá na stejném kanálu jako ta vaše, a dochází tedy ke vzájemnému rušení. Pomocí bezplatného programu Acrylic WiFi Home (acrylicwifi.com) můžete v místech vašeho bytu, kde se potýkáte se slabým signálem Wi-Fi, zjistit, jaké bezdrátové sítě se na tomto místě vzájemně překrývají. Po instalaci a spuštění programu přepněte tlačítkem v pravém horním rohu okna do režimu »Advanced Mode«.

Pak pod označením »2,4GHz APs Channels« uvidíte seznam všech okolních sítí společně s popisem kanálů, na kterých vysílají. Podobně můžete získat přehled Wi-Fi sítí vysílajících na frekvenci 5 GHz. Výška křivky ukazuje, jak intenzivně je určitý kanál využit, tedy v podstatě sílu signálu dané sítě. Stejné informace vám poskytne i aplikace Wifi Analyzer, dostupná v Obchodě Play pro smartphony a tablety s Androidem. Díky tomu můžete posoudit kvalitu signálu vaší Wi-Fi sítě v každém zákoutí vašeho domu či bytu. Může se přitom stát, že bude váš router vysílat na velmi vytíženém kanálu, což je třeba změnit. Možná namítnete, že moderní routery mají funkci pro automatickou volbu optimálního vysílacího kanálu, a že tedy není nutné do jeho nastavení zasahovat. Není to ale tak docela pravda.

Problém s automatickým nastavením spočívá v tom, že router zjišťuje optimální vysílací kanál v místě, kde se nachází. Zde ale mohou být síťové podmínky zcela jiné než třeba na opačné straně bytu, která může být pokryta silným signálem Wi-Fi sítě souseda, vysílané na kanálu, který vašemu routeru připadá jako nejvhodnější. Právě proto je nezbytné provést vlastní měření, například se zmíněnou aplikací Wifi Analyzer, a podle výsledku na routeru ručně nastavit volný kanál.

Nastavení vysílacího kanálu se v routerech od různých výrobců liší, ale vždy jej v administračním rozhraní najdete. Pokud je aktivována automatická volba vysílacího kanálu, tuto funkci vypněte a proveďte manuální nastavení. Je-li to možné, doporučujeme vám použít některý z kanálů 1, 5, 9 nebo 13, u kterých nedochází k překrývání se sousedními kanály. Nevhodná volba vysílacího kanálu přitom brzdí nejen vaši síť, ale i tu sousedovu. Proto není úplně na škodu domluvit se třeba se sousedy na patře, kdo si který z optimálních kanálů na svém routeru nastaví - těžit z toho budete všichni.

Nastavení šířky kanálů

V pokročilém nastavení Wi-Fi routeru najdete i předvolbu šířky jednotlivých kanálů. Pokud je v okolí několik navzájem se rušících sítí, sníží se šířka vysílacího kanálu na 20 MHz, což znamená poloviční propustnost oproti 40MHz kanálům. Ruční nastavení šířky přenosového kanálu na 40 MHz může propustnost vaší bezdrátové sítě zásadně zvýšit, ale nemusí vždy zafungovat tak, jak očekáváte. V případě silného rušení totiž bude docházet k masivnějším ztrátám datových paketů, které budou muset být odesílány několikrát. Rychlost přenosu dat se tedy ve výsledku vůbec zvýšit nemusí. Zda není lepším řešením použít spolehlivější přenos ve 20MHz kanálu, to vám pomůže zjistit výše zmíněný program JPerf.

Optimalizace výkonu sítě

Ani když pomocí měřicích aplikací najdete optimální umístění svého routeru a nejlepší vysílací kanál, nemusíte mít ještě vyhráno. Především v domě, ale i v rozlehlejším bytě se může prostě stát, že vysílací výkon vašeho routeru nebude stačit na pokrytí až do nejvzdálenějších koutů nebo přes více pater. V tomto případě vstupují do hry tzv. opakovače, které přijmou signál Wi-Fi z routeru, zesílí jej a pošlou dál. Při pořízení opakovače vám určitě nedoporučujeme šetřit a pořídit si levný model, operující pouze v pásmu 2,4 GHz. Tato zařízení totiž musí v jednom pásmu současně přijímat i vysílat signál Wi-Fi, což automaticky snižuje propustnost bezdrátové sítě na polovinu. 

Nejefektivnějším řešením je kombinace dvoupásmového routeru a dvoupásmového opakovače, v ideálním případě od stejného výrobce. V tomto případě totiž obě zařízení využijí současně přenosová pásma 2,4 i 5 GHz a nedojde k omezení šířky přenosového pásma. Opakovač pak může být například propojen s routerem v pásmu 5 GHz a dále vysílat data na frekvenci 2,4 GHz. Pokud jsou obě zařízení od stejného výrobce, funguje taková konfigurace zpravidla zcela automaticky, aniž by bylo třeba cokoli nastavovat. Proto i vám takovou kombinaci routeru a opakovače doporučujeme.

Správné umístění opakovače

Najít vhodné umístění opakovače nemusí být úplně snadné. Především je třeba umístit opakovač tak, aby svou sítí pokryl doposud hluchá místa bytu či domu, ale zároveň je nezbytné, aby samotný opakovač měl dostatečně silný signál z Wi-Fi routeru, který bude následně zesilovat. Právě kvalita propojení mezi routerem a opakovačem následně určuje kvalitu pokrytí odlehlých prostor.

Proto řada výrobců osazuje své opakovače LED indikátory, podle kterých lze zjistit aktuální sílu signálu přijímaného z routeru. Přesnější výsledky měření propustnosti sítě vám pak opět nabídne nástroj JPerf. Podobně jako router by měl být i opakovač umístěn co nejvýše a existují i modely s poměrně velkými externími anténami, které rozšíří signál Wi-Fi z routeru opravdu daleko. Opakovač funguje jako transparentní síťové zařízení, takže převezme nastavení Wi-Fi z routeru a šíří bezdrátovou síť dále pod stejným názvem a se stejným zabezpečením, takže na koncových zařízeních není třeba cokoli nastavovat.

Upgrade a vyladění routeru

Především levnější routery lze uživatelsky nastavovat spíše jen v omezeném rozsahu. Jejich výrobci ve firmwaru aktivují jen základní funkce, a abyste svůj router mohli dále vylepšit a získali přístup ke standardně skrytým funkcím a nastavením, museli byste do zařízení nahrát alternativní firmware. Je ale pravda, že naprostá většina běžných uživatelů si vystačí nejen s routerem nižší až střední třídy, ale také se standardně dostupnou sadou funkcí a nastavení a ušetří tak spoustu peněz za drahý superrouter. Přesto ale můžete alternativní firmware vyzkoušet, protože na tom není nic složitého.

Instalace alternativního firmwaru

Populárním alternativním firmwarem pro Wi-Fi routery je dd-wrt (dd-wrt.com). Na domovské stránce tohoto open-source projektu najdete upravenou variantu firmwaru pro dlouhou řadu konkrétních modelů routerů všech běžných výrobců. Instalaci alternativního firmwaru zvládne i běžný uživatel, protože probíhá standardně prostřednictvím funkce pro aktualizaci firmwaru, dostupné v administračním rozhraní zařízení.

Nový firmware vám může například umožnit vytvoření více samostatných Wi-Fi sítí (třeba oddělenou síť pro návštěvy) nebo třeba spustit mediaserver na streamování multimédií do vaší domácí sítě. K dd-wrt navíc existují i mobilní aplikace pro smartphony a tablety s Androidem a iOS, prostřednictvím kterých lze upravovat nastavení routeru i spravovat připojení klientských zařízení k síti. Další užitečnou vlastností dd-wrt je možnost zajistit přesměrování komunikace přes anonymizační síť Tor, a tedy zajistit vašim datovým přenosům více soukromí. Zda je i pro váš router k dispozici alternativní firmware dd-wrt, to snadno zjistíte zadáním jeho modelového označení na stránce dd-wrt.com/site/support/routerdatabase.

Úsporná opatření

Ve většině domácností běží Wi-Fi router 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce. Zařízení si poblikává někde v komoře nebo na skříni a neustále spotřebovává elektřinu. Energeticky nejnáročnější je právě vysílání signálu bezdrátové sítě, kterou možná ale většinu dne vůbec nevyužíváte, protože jste v práci nebo zrovna spíte.
Vypínat celý router není zrovna pohodlné, protože jeho opětovný start zabere poměrně dost času.

Pokud tedy chcete šetřit energii a související náklady na provoz routeru, je lepším řešením vypínat jeho Wi-Fi rozhraní. Máte-li router někde na dosah, můžete použít hardwarový vypínač Wi-Fi, pokud je jím tedy váš router vybaven. Pohodlnější je ale softwarové nastavení aktivity Wi-Fi vysílače, které lze provést v administračním rozhraní většiny současných modelů Wi-Fi routerů. V časovém harmonogramu jednoduše označíte čas, ve kterém nebude bezdrátová síť dostupná. Typicky můžete zvolit časy, kdy býváte v práci, a s nějakou rezervou i čas, kdy chodíte spát. Příznivým vedlejším efektem je fakt, že takto zamezíte třeba i svým dětem, aby ponocovaly se smartphonem či tabletem v posteli. K funkcím rodičovské kontroly se ale ještě dostaneme.

Některé modely routerů jdou v šetření energií ještě o něco dál a umožňují přepnout své gigabitové LAN porty do energeticky méně náročného režimu s propustností 100 Mb/s. Jistě by nebylo moudré snížit propustnost LAN portu, ke kterému je připojen váš stolní počítač nebo třeba NAS server, ale možná máte ve své síti nějaká zařízení, kterým nižší propustnost LAN portu na routeru nijak neuškodí.

Nečekejte však závratné úspory, dosažené jen úpravou nastavení vašeho Wi-Fi routeru, půjde spíše o jednotky wattů. Aktuální trend energetické úspornosti následují samozřejmě i výrobci Wi-Fi routerů, takže když si pořídíte nový router, bude pravděpodobně o něco úspornější než ten předchozí.

Ochrana domácí sítě před hackery

Několik jednoduchých nastavení pomůže ochránit vaši domácí síť před nezvanými uživateli i útoky hackerů a zároveň vám umožní surfovat bezpečně v otevřených veřejných Wi-Fi sítích.

Zabezpečení přístupu k Wi-Fi

Poté, co se všechna vaše bezdrátová zařízení přihlásí k Wi-Fi, můžete uzamknout možnost připojení dalších klientů. Používá se k tomu funkce filtrování MAC adres, tedy unikátních identifikátorů všech zařízení s Wi-Fi rozhraním. Filtrováním MAC adres je zajištěno, že se do vaší sítě připojí pouze autorizovaná zařízení. Příslušné nastavení najdete v naprosté většině Wi-Fi routerů, kde je v administračním rozhraní třeba nejprve aktivovat filtrování MAC adres a pak autorizovat všechna zařízení, která jsou již k síti připojena.

Firmware běžných routerů myslí i na situace, kdy k vám přijde návštěva, a umožní vám vytvořit samostatnou Wi-Fi síť pro hosty s volnějšími pravidly pro připojení a například i limitovanou šířkou pásma. Ze sítě pro hosty se nelze dostat k obsahu zařízení připojených ve vaší domácí síti.

Zabezpečení vašeho routeru můžete prověřit jednoduchým webovým testem, dostupným na stránce campaigns.f-secure. com/router-checker. Po kliknutí na tlačítko »Check your router« webová aplikace prověří, zda nemáte na routeru otevřeny porty použitelné pro útok hackerů nebo zda již nebylo podvodně přesměrováno vaše internetové připojení.

Použití bezplatné VPN služby

Bezpečnost Wi-Fi je třeba řešit nejen doma, ale také při připojení k internetu prostřednictvím veřejných, otevřených bezdrátových sítí. Používají se k tomu tzv. VPN servery, které zajistí přenos dat šifrovaným kanálem. Pomoci vám opět může váš domácí Wi-Fi router, pokud tedy nabízí funkci VPN serveru. Mezi taková zařízení patří například Wi-Fi routery Synology nebo FRITZ!Box. Pokud router s funkcí VPN serveru nevlastníte, můžete využít například službu CyberGhost VPN (cyberghostvpn.com) nebo řadu dalších, dostupných alespoň v omezené verzi zdarma.

Deaktivace funkcí NAS serverů

Síťová úložiště (tzv. NAS servery) jsou nejen užitečná, ale také stále populárnější zařízení. Zařízení od výrobců jako Synology, QNAP nebo Asustor lze navíc rozšířit o funkce daleko přesahující původní účel NAS serverů jako datových úložišť. Nicméně v případě nevhodného nastavení mohou představovat i mezeru v zabezpečení vaší domácí sítě. V ohrožení se pak ocitnou vaše data, která mohou být odcizena nebo třeba zašifrována vyděračským ransomwarem, ale vaše zařízení může být také bez vašeho vědomí zapojeno do sítě tzv. zombie počítačů, které na základě pokynů hackerů útočí na různé cíle. Existuje dokonce vyhledávač (na adrese shodan.io) špatně zabezpečených NAS serverů, IP kamer i dalších zařízení připojených k internetu, která například používají výchozí administrátorské heslo. Protože řada zařízení přistupuje z domácí sítě přímo na internet, je třeba je odpovídajícím způsobem zabezpečit.

Ze všeho nejdříve byste se měli ujistit, že máte ve svém NAS serveru instalován aktuální firmware, protože chyby v zabezpečení softwaru otevírají dveře hackerům. Rovněž je nezbytné používat ke všem uživatelským účtům dostatečně silná hesla. Pokud je to u vašeho zařízení možné, deaktivujte výchozí administrátorský účet a vytvořte si nový hlavní účet se silným heslem. Dále také deaktivujte všechny služby, které se nechystáte používat.

Zmenšíte tím prostor pro možné útoky. Začněte například deaktivací FTP či UPnP, pokud nechcete používat přenosy přes FTP nebo připojovat k NAS serveru zařízení s podporou UPnP, tedy třeba chytré televize. Například v případě NAS serverů QNAP najdete příslušné předvolby v nabídce »Ovládací panel / Síťové služby / FTP« a dále pak pod nabídkou »Odhalování služeb«. V obou případech stačí zrušit povolení služeb FTP a UPnP. Podrobnější nastavení zabezpečení proti útokům hackerů najdete pod nabídkou »Nastavení systému / Zabezpečení / Ochrana přístupu k síti«.

Změna hesla webkamery

Častým cílem útoků hackerů jsou i špatně zabezpečené webkamery, jejichž záběr je možné sledovat po internetu. Na internetu existují dokonce celá diskusní fóra, ve kterých jsou publikovány adresy tisíců nezabezpečených kamer, společně s výchozími administrátorskými hesly. Další záznamy na těchto seznamech přibývají pokaždé, když některý z výrobců IP kamer umožní uživatelům používat zařízení bez změny administrátorského hesla. Proto je nezbytné, abyste si sami aktivně heslo změnili, a pokud je to možné, i zakázali výchozí administrátorský účet a používali jiný.

Chytré nástroje pro inteligentní domácnost

Kromě počítačů, smartphonů a tabletů využívají domácí Wi-Fi sítě stále více i zařízení tzv. inteligentní domácnosti, což mohou být různá dálkově ovládaná světla nebo třeba termostaty topení. Smysl těchto zařízení samozřejmě spočívá v jejich připojení k internetu, abyste je mohli na dálku ovládat svým smartphonem. K domácí automatizaci však slouží také internetové služby typu IFTTT (ifttt. com), přičemž IFTTT je zkratkou pro „If This Then That“. V rámci služby IFTTT lze vytvářet automatizované postupy, kdy se na základě spouštěcí události provede sekvence kroků. Webová stránka ifttt. com umožňuje vytváření nových postupů se zapojením zařízení inteligentní domácnosti a webových služeb, ale zároveň obsahuje rozsáhlou knihovnu postupů, zahrnujících například systém BMW ConnectedDrive a automaticky otevíraná garážová vrata, která poznají, že se se svým autem blížíte k domu.

Abyste mohli službu IFTTT používat a vytvářet vlastní postupy (tzv. applety), je třeba si vytvořit nový uživatelský účet. Pak můžete začít volbou »New Applet« a po kliknutí na modrý odkaz »+ this« zvolit spouštěč automatizovaného procesu. Pokud byste tedy například chtěli, aby se vám v určený den a hodinu rozsvítila lampa zapojená do zásuvky Belkin WeMo, kterou lze ovládat po internetu, zvolíte možnost »Date & Time« a nastavíte harmonogram spouštění. Pak zvolíte odkaz »+ that« a propojíte službu IFTTT se zásuvkou WeMo.

Když si IFTTT vyzkoušíte, zjistíte, jak rozsáhlé možnosti poskytuje a s kolika typy zařízení připojených k internetu a s jak rozsáhlou nabídkou cloudových služeb lze vytvářet nové applety. O to důležitější je ale zabezpečení vašeho uživatelského účtu, protože kdyby se k němu dostal někdo nepovolaný, bude schopen ovládat vaše domácí spotřebiče.

Podobnou platformou, jako IFTTT, je i Conrad Connect, webová služba dostupná na adrese conradconnect.de/en, spolupracující se zařízeními značek Devolo, Fitbit, Garmin, Logitech, Myfox, Netatmo, Osram, Philips Polar či Hue Smappee. Stejně jako IFTTT je použití platformy Conrad Connect k dispozici zdarma.

Detektory kouře s Wi-Fi

K internetu může být připojeno opravdu kdeco, včetně třeba i domácího zabezpečovacího systému nebo detektorů kouře (přesněji požárních hlásičů), kterými musí být vybavena každá novostavba. Tyto požární hlásiče pak při detekování kouře nejen že spustí poplach svojí sirénou, ale také informují majitele domu prostřednictvím notifikace na mobilním telefonu.

Různé detektory a čidla domácího zabezpečení nebo automatizace se ale nepřipojují k internetu přímo prostřednictvím routeru, ale zapojují do hry ještě jeden prvek, nazývaný často hub. Jde v podstatě o obdobu routeru, a hub i podobně vypadá, ale toto zařízení komunikuje s čidly na mnohem nižší frekvenci (např. 868.40 MHz u standardu Z-Wave), která má nejen větší dosah, ale zároveň jsou zařízení na ní operující mnohem méně m méy energeticky náročná, než pokud by využívala vytporoky. Wi-Fi. Senzory pak mohou být poháněny bateriemi po celé měsíce či roky. Jedním z mála detektorů kouře, které se připojují přímo k Wi-Fi, je zařízení značky Nest (která spadá do portfolia Googlu). Google zde zařízení Nest oficiálně neprodává, i tak jej ale seženete, a to za cenu kolem 4 000 korun. Detektory kouře pak můžete spravovat prostřednictvím mobilní aplikace, která vás varuje nejen v případě požáru, ale také když některý z detektorů přestane fungovat.

Celkem snadno je však možné doplnit o připojení k Wi-Fi každý požární hlásič, který je poháněn plochou 9V baterií. Americká firma Roost (getroost.com) totiž prodává 9V baterie doplněné Wi-Fi modulem, které by měly detektor udržet v provozu až pět let. Roost vyvíjí i mobilní aplikaci, prostřednictvím které lze požární hlásič kontrolovat a do které jsou odesílány notifikace. Na domovském webu sice není možné objednat baterie Roost do ČR, ale přes eBay je seženete snadno. S doručením do ČR pak baterie Roost vyjde zhruba na 1 100 korun.

MU-MIMO v domácí síti

Některé z moderních AC routerů (jako třeba Synology RT2600ac) podporují novou technologii Multi-User MIMO (MU-MIMO). Tato speciální technologie souběžných datových přenosů je šikovná především ve chvíli, kdy je k bezdrátové síti připojeno mnoho klientských zařízení, která je třeba současně zásobovat daty. > MU-MIMO router pracuje až se čtyřmi paralelními datovými toky, se kterými současně obslouží více klientů. Na rozdíl od běžných Wi-Fi přenosů jsou tyto datové toky (tzv. streamy) odesílány prostorově řízeným způsobem.

Takový směrový rádiový systém posiluje přenosový signál a zvyšuje jeho dosah. To zní sice dobře, ale má to háček: nejen vysílač, ale i přijímač musí být kompatibilní s MU-MIMO. > Pouze MU-MIMO klienti mohou přijímat směrový signál a těžit z vícenásobných datových toků. Všechna další klientská zařízení fungují běžnou cestou. Zda právě váš smartphone podporuje MU-MIMO, zjistíte celkem snadno, když se podíváte na specifikaci jeho čipové sady. Qualcomm pod odkazem qualcomm. com/documents/vive-mu-mimo-device-list nabízí ke stažení seznam zařízení, která MU-MIMO podporují. Nenajdete na něm třeba iPhone 7, ale s podporou MU-MIMO můžete naopak počítat u smartphonů Google Nexus 5X a HTC One M8.

Přepínání mezi 2,4 a 5 GHz

Moderní routery s podporou standardů 802.11n a 802.11ac podporují souběžný přenos dat v pásmech 2,4 i 5 GHz. Pásmo 5 GHz nabízí více vysílacích kanálů a nebývá tak zahlcené jako pásmo 2,4 GHz. Problém je, že zdaleka ne všechna koncová zařízení 5GHz Wi-Fi podporují. > Vysílání na frekvenčních pásmech 2,4 a 5 GHz se v routerech nastavuje samostatně a v každém z těchto pásem můžete provozovat samostatnou bezdrátovou síť s vlastním SSID a přístupovým heslem. Rovněž je možné vysílání v kterémkoli z těchto pásem vypnout.

V pásmu 5 GHz lze sice dosahovat vyšších přenosových rychlostí a nenarazíte zde na tolik konkurenčních sítí. Dosah signálu je ale omezený a vysílání hůře prochází překážkami. V pásmu 2,4 GHz je dnes hodně plno, ale pokud není signál ničím rušen, má opravdu značný dosah. > AC routery používají technologii Smart Connect, která sloučí vysílání v pásmech 2,4 i 5 GHz do jediné sítě a router následně u jednotlivých klientských zařízení sám automaticky rozhoduje, ve kterém pásmu budou připojena (pokud tedy obě pásma podporují). Tato bezpochyby praktická funkce má ale jeden háček: pokud selže automatická volba vysílacího kanálu (jak o tom hovoříme v článku), je třeba funkci Smart Connect deaktivovat, abyste mohli ručně nastavit vysílací kanálky pro jednotlivá frekvenční pásma. Tím se ale vracíte do situace, kdy máte dvě samostatné sítě pro pásma 2,4 a 5 GHz.

Router podle vlastní volby

Při čtení našeho článku možná namítnete, že je sice hezké bavit se o optimalizaci nastavení Wi-Fi routeru, ale vás se to netýká, protože jste dostali router kombinovaný s DSL modemem od svého poskytovatele připojení a nemáte buďto vůbec žádný, nebo jen velmi omezený přístup k jeho konfiguraci. To je sice pravda, ale se zařízením dodaným poskytovatelem připojení se nemusíte nutně spokojit, především pokud vám nevyhovuje jeho výkon nebo funkce.

Řešením, při kterém ani nepotřebujete spolupráci poskytovatele připojení, je připojení Wi-Fi routeru k LAN portu dodaného zařízení, na kterém vypnete Wi-Fi modul (pokud je to možné). Můžete si ale také pořídit modemrouter dle vlastního výběru a následně na lince zákaznické podpory získat informace nezbytné k nastavení zařízení pro přístup do sítě vašeho poskytovatele připojení. Ten by vám v tom neměl nijak bránit, ale pokud nebudete používat jím otestované a doporučované zařízení, může omezit rozsah technické podpory.

Rodičovská kontrola v routeru

Na úrovni konkrétních počítačů či mobilních zařízení lze v routeru nastavit, kdy budou mít přístup k internetu, a kdy bude naopak jejich síťová komunikace blokována. V ideálním případě lze přístup jednotlivých klientů řídit i prostřednictvím mobilní aplikace ovládané správcem domácí sítě.

> Základní způsob řízení přístupu k internetu je nastavení časového spínače Wi-Fi adaptéru. Sice tím zároveň snížíte spotřebu elektrické energie routerem, ale také se přes Wi-Fi nedostane na internet nikdo, tedy kromě dětí ani jejich rodiče.

> Pokročilé možnosti rodičovské kontroly pro každé zařízení připojené k Wi-Fi síti umožňují nastavit časový plán přístupu na web. Můžete jít ale ještě dál, a pokud to váš router umožňuje, nastavit pro různá zařízení i limity dostupné šířky pásma, aby vás děti třeba on-line hraním nebrzdily v práci. Další možnosti pak zahrnují i filtrování webových stránek nebo detailní sledování on-line aktivit uživatelů.

Hlasové ovládání inteligentní domácnosti

K zařízením připojeným prostřednictvím domácí sítě k internetu budou stále častěji patřit i inteligentní zařízení s hlasovým rozhraním, jako jsou Amazon Echo nebo Google Home. My si na ně ale ještě počkáme, protože čeština není pro internetové giganty nijak atraktivní jazyk.

> Hlasová asistentka Alexa, ukrytá v zařízeních Amazon Echo a Echo Dot, což jsou v podstatě bezdrátové reproduktory představující rozhraní do systému umělé inteligence, je připravena splnit mnoho úkolů v rámci automatizace inteligentní domácnosti. Po připojení k routeru může Alexa ovládat i řadu dalších zařízení, jako jsou lampy Philips Hue, termostaty Nest a další přístroje značek Qivicon, Tado či Samsung. Navíc nechybí ani možnost zapojení Alexy do appletů vytvářených na platformě IFTTT. Zařízení Amazon Echo, resp. systém, který za ním stojí, se setkalo s velkým ohlasem ze strany dalších výrobců inteligentních zařízení a například Lenovo oznámilo vývoj vlastního reproduktoru s umělou inteligencí od Amazonu. > Google Home je systém s velmi podobnou koncepcí a funkcemi, ale zatím spolupracuje jen s velmi omezeným okruhem dalších zařízení (například s Philips Hue). Díky síle Googlu se to ale jistě brzy změní a Google Home se stane skutečným centrem domácí automatizace.

Rozšiřitelné domácí stanice

Zatímco ve světě bezdrátového internetu si vystačíme s Wi-Fi, systémy domácí automatizace mají řadu různých standardů, jako jsou ZigBee, Z-Wave, Bluetooth či DECT. Kdo si chce dnes vybudovat inteligentní domácnost, narazí na nekompatibilitu zařízení od různých výrobců, což zásadně komplikuje rozsáhlejší instalace. Řešením mohou být rozšiřitelné základnové stanice.

> Univerzální a flexibilní zařízení nabízí například německý výrobce Qivicon. Jeho Home Base 2.0 je základnová stanice kompatibilní se standardy HomeMatic, ZigBee a DECT ULE. Zároveň je ale opatřena dvěma USB porty, ke kterým lze připojit rozšiřující moduly, například pro podporu standardu Z-Wave.
> Start-up Homee přišel s konceptem m Cubes, který představuje jednotlivé moduly, ze kterých lze podobně jako z lega sestavit základnovou stanici podle vlastní volby. by. Nejde ale o zrovna levnou záležitost. Základna stojí v přepočtu kolem 3 500 korun a jednotlivé moduly pro Z-Wave, ZigBee nebo EnOcean přijdou každý na 2 700 korun.
> Také základna Gateway od výrobce Mediola nabízí podporu více bezdrátových standardů a existují k ní i ovládací mobilní aplikace, ale její cena začíná bezmála na 7 000 korunách.

Foto popis| Všechny programy z tohoto článku najdete na CHIP-DVD c
Foto popis| Program JPerf měří propustnost Wi-Fi sítě mezi dvěma počítači, z nichž jeden funguje jako server a druhý jako klient. IP adresu serveru je třeba zadat ručně.
Foto popis| Obsazení kanálů Wi-Fi V aplikaci Wifi Analyzer snadno zjistíte, jaké vysílací kanály jsou obsazeny okolními sítěmi a jak silný je jejich signál.
Foto popis| MU-MIMO pracuje pouze v případě, že tuto technologii podporuje jak router (například Synology RT2600ac), tak klient (Samsung Galaxy S7).
Foto popis| Skoro jako router Wi-Fi opakovače jsou dostupné v různých cenových a výkonnostních nových kategoriích. Nejvyšší třída opakovačů, kam patří například i TP-Link RE580D, se označuje jako Range Externdery a tyto opakovače mají výkonné antény, gigabitové LAN porty i administrační rozhraní s podobnou nabídkou funkcí a nastavení jako routery.
Foto popis| Zařízení jako FRITZ!WLAN Repeater 1160 přenášejí data současně na frekvencích 2,4 i 5 GHz. Indikátor na přední straně zařízení ukazuje sílu signálu z Wi-Fi routeru.
Foto popis| Funkci Smart Connect najdete v administračním rozhraní routerů Synology v nabídce »Centrum sítí / Bezdrátové připojení«. Před individuálním výběrem vysílacího kanálu je třeba ji deaktivovat.
Foto popis| Alternativní open-source firmware dd-wrt je k dispozici pro dlouhou řadu routerů od různých výrobců. Stačí si jen najít správnou verzi a pak ji instalovat jako kterýkoli jiný aktualizační balíček.
Foto popis| S dd-wrt získá váš router mnoho nových funkcí a především u starších, výrobcem již nepodporovaných modelů přijdou vhod i bezpečnostní záplaty. Připravena je i mobilní aplikace pro ovládání routeru ze smartphonu či tabletu.
Foto popis| O2 nabízí za příplatek výkonný modemrouter Zyxel VMG8924-B30A s podporou AC Wi-Fi. Možnosti konfigurace routeru dodaného poskytovatelem připojení budou ale vždy omezené.
Foto popis| Kontrola DNS On-line nástroj od F-Secure zjistí, zda ve vašem routeru nedošlo k neoprávněné manipulaci s nastavením DNS, a tedy přesměrování internetové komunikace.
Foto popis| Filtrování MAC adres patří k velmi účinným způsobům, jak zabezpečit síť před neoprávněným přístupem. Aktivujte je až po připojení všech vašich zařízení a v nastavení je pak zařaďte na seznam autorizovaných klientů.
Foto popis| Většina moderních routerů obsahuje funkci pro omezení přístupu k internetu dle časového harmonogramu.
Foto popis| Posláním bezpečnostních kamer, jako je třeba Netatmo Welcome, je sice vyšší ochrana vašeho obydlí, zároveň ale mohou představovat vstupní bránu pro hackery. Vždy je třeba je správně nastavit.
Foto popis| Applety IFTTT slouží k automatizaci nespočetné řady úloh a lze v nich využít propojení s mnoha různými zařízeními inteligentní domácnosti. Vašim nápadům se meze nekladou.
Foto popis| Síťová ochrana před požárem Požární hlásič Nest se připojuje přímo k routeru, a nepotřebuje tedy žádnou další základnovou stanici. Ovládá se přes mobilní aplikaci.
Foto popis| Jedna stanice pro všechny: Modulární základnovou stanici Homee lze rozšiřovat o moduly s podporou různých standardů, jako Z-Wave, EnOcean nebo ZigBee.

O autorovi| MARKUS MANDAU, FABIAN VON KEUDELL, ROBERT DI MARCOBERARDINO, RADEK KUBEŠ, autor@chip.cz


Příbuzná témata:  Komerční sdělení