Menu

Nedostatek „lidského faktoru“

23.06.2016 12:25 | Pavel Trousil + Přidat komentář
Nedostatek „lidského faktoru“

Nedostatek „lidského faktoru“ | foto: CHIP

Digitální technologie sice rychle mění odvětví kontaktních center, pokrok v zákaznické zkušenosti však brzdí samotní lidé, nikoli technologie – alespoň podle průzkumu Dimension Data.

Podle nového průzkumu Global Contact Centre Benchmarking Report 2016, který zveřejnila společnost Dimension Data, organizace nemají přesné informace o odpovědnosti, řízení a dohledu nad digitálními komunikačními kanály v jejich kontaktních centrech. Je tomu tak proto, že vedení firem nevěnují této problematice dostatečnou pozornost, což má dopad na efektivitu návrhu jejich digitálního řešení a v konečném důsledku i na to, jak zákazníci komunikují s jejich podniky.

Letošního průzkumu se zúčastnilo 1 320 organizací ze 14 různých odvětví a 81 zemí Tichomoří, Austrálie, Severní, Střední a Jižní Ameriky, oblasti Středního východu a Afriky a Evropy.

Ačkoli kontakty navazované po telefonu jsou v rámci kontaktního centra řízené a sledované a jejich kvalita je kontrolována, u interakcí prováděných prostřednictvím digitálních komunikačních kanálů se taková důslednost uplatňuje jen zřídkakdy,“ řekl Jan Růžička, Solution Manager CIS ze společnosti Dimension Data. „To může mít za následek nejednotnost komunikace a zhoršení zákaznické zkušenosti ve vztahu ke značce kontaktního centra nebo značce spravované společnosti.“

Polovina (50 %) z oslovených respondentů v rámci této srovnávací zprávy uvedla, že u nich dochází ke sledování kvality v případě digitálních kanálů, zatímco u komunikací vedených po telefonu to potvrdilo 89 % z nich. Asi 82 % respondentů uvedlo, že mají zavedeny procesy pro určování obchodních příležitostí u kontaktů po telefonu, zatímco u kontaktů uskutečněných digitálními kanály to potvrdilo jen 60 %. Měření nákladů a času na jeden kontakt chybí u většiny digitálně podporovaných servisních kanálů, což poukazuje na nejednotnost v přístupu řízení hlasového a digitálního kanálu.

Jan Růžička k tomu podotýká, že návrhy nových komunikačních kanálů vznikají v izolaci a bez zapojení samotného kontaktního centra. „Téměř polovina respondentů (47 %) je buďto zcela vyloučena nebo se jen částečně účastní fáze návrhu nových technologických řešení v kontaktních centrech, přičemž 55 % z nich jsou téměř nebo zcela vyloučeny z procesu schvalování řešení. Navíc v případě 2 organizací z 5 (40 %) bylo konstatováno, že příslušné systémy pro správu digitálních kanálů nesplňují aktuální obchodní potřeby, a pouze 19 % z oslovených vyjádřilo opak.

Digitální technologie fungují jako hnací motor transformace a přetvářejí způsob, jakým společnosti podnikají. V souladu s tím poroste význam kontaktních center ve vztahu k realizaci integrovaných strategií zákaznické zkušenosti. Je tedy důležité, aby realizační týmy IT a obchodní týmy vzájemně a strategičtěji spolupracovaly.

Komentáře

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.

Zajímavosti ze světa IT v e-mailu

Stačí odeslat svoji e-mailovou adresu


Nemusíte se obávat, váš e-mail ochráníme. Postupujeme podle těchto zásad a obchodních podmínek. Budeme vás pravidelně informovat o novinkách ve světě počítačů a technologií. Díky newsletteru snadno vyhodnotíme, jestli jsme se vám trefili do vkusu.
Komerční sdělení