Přejít k hlavnímu obsahu
Tipy a triky

Správně provedená lokalizace je vizitkou firmy

redakce 05.05.2017

Svět je velký, ale z digitálního pohledu je vesnicí, kam můžete vstoupit se svým produktem. Ten se během chvíle může stát hitem. Je-li jeho funkčnost stoprocentní – a s uživatelem komunikuje v jeho rodném jazyce. A správně.

internet-1026472-1920 Pokud tedy chcete vstoupit na zahraniční trh, je vhodné váš produkt lokalizovat, tedy přizpůsobit jej jazyku a jazykovým standardům, právním normám, kulturním zvyklostem a podmínkám specifického místního trhu tak, jak to vyžaduje místní legislativa a potřeby zákazníků.

Lokalizace produktů je zásadním krokem pro úspěch při vstupu na zahraniční trhy, k čemuž je výhodné využít služeb jazykových agentur, a to i pokud si myslíte, že vládnete velmi dobrou znalostí jazyka, do kterého chcete lokalizaci provést. Překladatelské agentury totiž disponují množstvím odborníků, jazykových znalců i specialistů a mohou vám nabídnout komplexní řešení pokrývající celý lokalizační proces. Důležitá je také znalost místního prostředí, která může zabránit použití nevhodných spojení, jež mohou mít v jazyce dané země jiný (třeba i nežádoucí) význam.

Co se překládá?

school-1661731-1920 Mnozí z nás si pod pojmem lokalizace představí přeložení výrazů nějakého programu, případně přeložení jeho dokumentace. „Ty jsou ale jen krajem ledovce, protože lokalizace se týkají i dalších činností,“ říká Jan Hirš, vedoucí lokalizačního oddělení společnosti Skřivánek. S čím se tedy můžeme u lokalizací setkat:

> Lokalizace softwaru: provedení překladu tak, aby uživatelé mohli s aplikací pracovat v rodném jazyce, rozuměli všem součástem uživatelského rozhraní (GUI) a mohli zadávat informace s diakritikou na místním rozložení klávesnice. Lokalizovaný produkt musí mít stejnou funkčnost, jakou měla původní aplikace, a naprostou kompatibilitu s místními operačními systémy a hardwarem.
> Lokalizace online nápověd: spočívá v převedení nápověd ve formátech HLP nebo CHM, kompilovaných ze souborů HTML nebo RTF, případně z DTP aplikací (např. FrameMaker) pomocí nástrojů typu RoboHelp, Webworks do místního jazyka.
> Lokalizace přístrojů a zařízení: u elektronických přístrojů a zařízení pro obory, jako jsou medicínská technika, strojní průmysl, kancelářské a mobilní technologie a další, je nutné lokalizovat rozhraní mezi přístrojem a uživatelem, který musí ve všech případech rozumět tomu, co mu přístroj v určitý okamžik nabízí. Je tedy třeba lokalizovat příkazy a texty zobrazované na displeji, označení přepínačů a tlačítek i doprovodnou dokumentaci tak, aby odpovídala aktuálním místním předpisům a normám.
> Lokalizace webových stránek a multimediálních aplikací: pokud chcete oslovit zákazníky z celého světa a nabídnout své produkty na globálním trhu, je třeba zajistit kvalitní překlad vašich webových stránek, statických i dynamických, které využívají technologie HTML, SGML, XML, CGI, PHP, ASP nebo Flash. Uvažujte i o přizpůsobení obsahu stránek místnímu prostředí a zvyklostem. Je třeba přeložit a zkompletovat multimediální nebo e-learningové aplikace s animovanými nebo dynamickými objekty, obrázky, audio- a videonahrávky i komentáře.
> Lokalizace obrázků: určité části uživatelského rozhraní nebo manuálů mohou obsahovat obrázky, kopie obrazovky a vysvětlující grafiku. Proto je třeba obrázky lokalizovat, aby podávané instrukce byly srozumitelné. Obrázky se většinou vytvářejí znovu s přeloženými popiskami.

Pohled pod pokličku

Jan Hirš, vedoucí lokalizačního oddělení společnosti Skřivánek

Jan Hirš, vedoucí lokalizačního oddělení společnosti Skřivánek

Některé praktické zkušenosti s lokalizační praxí a používanými technologiemi i postupy nám přiblížil Jan Hirš, vedoucí lokalizačního oddělení společnosti Skřivánek, které sídlí v Brně. 

O co jde obvykle u lokalizačních procesů?

Lokalizační proces softwaru a podobných zařízení se obvykle rozděluje do dvou kategorií – lokalizaci GUI rozhraní a lokalizaci dokumentace. U lokalizace komunikačního rozhraní GUI jde především o překlady softwarových textů, které uživatel vidí na monitoru, displeji či obrazovce zařízení. Takový překlad se provádí ve specializovaném lokalizačním nástroji, kterým mohou být vyextrahovány texty přímo ze souborů, jejichž formát není primárně textový (ovladače formátu .SYS, soubory programovacího jazyka Java apod.). Překládáme ale i již vyextrahované texty, které zákazník dodá ve formátech XLS, XML, či formátech užívaných v rámci webových stránek. Ve všech případech se snažíme najít takové řešení, které nám umožní pracovat se stejnými typy souborů, se kterými pracují naši zákazníci, bez nutnosti převádění formátů, ručního kopírování textů apod.

Dokumentace se obvykle zpracovává ve formátech grafických programů, formátu XML, anebo méně často v běžném MS Wordu. Zde je příprava i finalizace jednodušší, ale musí být vždy zajištěno, aby byly překlady dokumentace jednotné s překlady GUI. V opačném případě by v průvodní dokumentaci k softwaru nebo zařízení byly použity jiné termíny (funkcí, tlačítek), než ty, které se zobrazují v samotném zařízení anebo v doprovodných ilustracích dokumentů, což by výrazně ztížilo či znemožnilo práci s danou aplikací.

Největší překládané objemy u nás tvoří lokalizace PC softwaru, a dále pak specializovaných zařízení, jako jsou lékařské přístroje, stroje pro obrábění kovů, hutní stroje a podobně. Děláme ale i lokalizace různých mobilních aplikací anebo návodů a instalačních příruček k PC hardwaru.

Jak se tedy může zadavatel spolehnout na to, že je překlad stoprocentní?

uvodni-digital-marketing-1725340-1920 Základem pro zajištění kompletnosti a správnosti překladu je dodržení postupu, kterým je překlad a korektura, a následně pak i důsledná výstupní kontrola. Se zákazníky se během lokalizačního procesu snažíme být v kontaktu během všech kroků. Mimo rutinních konzultací, během kterých řešíme nejasnost některých termínů nebo frází, se na začátku procesu snažíme zjistit maximum o přesných požadavcích týkajících se terminologie, stylu nebo formálních náležitostí.

Pokud tyto požadavky známe, můžeme mnohem snáze zajistit, že je naše práce v souladu s nimi. Součástí lokalizace softwaru pak je i testování, kdy se v dané aplikaci nebo zařízení s již nasazeným překladem testují různé postupy a navržené scénáře. Tak se zajistí, že je veškerý text lokalizován, v daném kontextu dává smysl, je dobře srozumitelný a při nasazení lokalizovaného textu do zařízení nedošlo k chybám v obsahu nebo funkci.

Konzultujete použití odborných názvů?

Primárně vycházíme z všeobecně uznávané a používané terminologie dané v IT prostředí daného cílového jazyka například vývojáři operačních systémů. Mnoho klientů má ale nad rámec tohoto vlastní specifické požadavky na terminologii, které nám dodá ve formě slovníčku. Jiní mají jen neúplnou představu o tom, co překládat nebo nechávat nepřeložené, pro kterou jim dáme náš návrh, jak postupovat. V obou případech technicky zajistíme, aby požadovaná terminologie byla použita konzistentně napříč texty ve všech cílových jazycích.

Do jakých jazyků lokalizace provádíte?

spanish-761512-1920 Služby lokalizace můžeme nabídnout ve zhruba 50 různých jazycích. Nejčastěji lokalizujeme texty z angličtiny do středoevropských a východoevropských jazyků, dále do jazyků západoevropských, především do němčiny, angličtiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny a portugalštiny. Výjimkou ale nejsou ani asijské jazyky včetně arabštiny.

Klienti chtějí mít práci hotovou co nejdříve. Co pro to děláte?

V případě větších objemů textů s krátkým termínem realizace je vždy třeba zapojit více překladatelů. To s sebou vždy nese riziko nekonzistence mezi jednotlivými částmi.

Z důvodu zajištění konzistence dodávek jednotlivých lingvistů využíváme pro překlady speciální nástroje, které umožňují pracovat více překladatelům najednou, a taktéž dovedou sdílet hotové překlady napříč celým překladatelským týmem v reálném čase. Dalším důležitým nástrojem jsou právě terminologické slovníky, které slouží k zajištění jednotnosti terminologie, a do kterých mohou jednotliví překladatelé při práci přidávat vlastní návrhy, které se – po schválení – v reálném čase mohou objevit k použití všem ostatním.

Jedním z nejrychleji realizovaných projektů bylo přeložení a finalizace zhruba 1,5 milionu slov – pro představu šlo o zhruba 6000 stran textu – během šesti měsíců. Tato zakázka pro jednoho z našich českých IT zákazníků, která sestávala z GUI textů i dokumentace, si vyžádala nasazení jednoho projektového manažera, sedmi překladatelů, dvou korektorů, jednoho člověka na výstupní kontrolu a speciální online nástroj se sdílením překladů mezi všemi překladateli pro zajištění konzistence.

Dodávejte jen kvalitu

Jak vidíte, lokalizace je velmi důležitá, pro firmu užitečná a pro nasazení produktu v konkurenčním prostředí zcela nezbytná věc, které je třeba věnovat maximální pozornost. Kvalitně provedená lokalizace je základem úspěchu na zahraničních trzích. Pokud uvažujete o vstupu na zahraniční trhy, mohou být zde uvedené informace užitečné pro vaše další rozhodování a strategii firmy.

Fota: Pixabay, Skřivánek


Máte k článku připomínku? Napište nám

Sdílet článek

Mohlo by se vám líbit
Všechny nejnovější zprávy

doporučujeme


články odjinud