Menu

O děti na síti se Češi bojí nejméně v Evropě.

06.06.2019 17:40 | Milan Loucký + Přidat komentář
O děti na síti se Češi bojí nejméně v Evropě.

O děti na síti se Češi bojí nejméně v Evropě. | foto: CHIP

Čeští rodiče si příliš nelámou hlavu s nebezpečím, které může potkat jejich děti na síti. Jen dva z pěti rodičů nezletilých dětí se u nás vážně obává toho, že by na internetu mohlo dojít k trestnému činu.

Evropský průměr je přitom o více než 10 % vyšší. Ze „sexuálních predátorů“ pak má strach zhruba 35 % českých rodičů, v Evropě je to celá polovina. Vyplývá to z rozsáhlé mezinárodní studie společnosti Europ Assistance, která poskytuje mimo jiné služby IT asistence.

Mladí Češi vnímají internet jako víceméně bezpečné prostředí a příliš si nedělají těžkou hlavu s hrozbami, které mohou v online světě zasáhnout jejich blízké. V evropském srovnání jsou na spodních příčkách spolu s Rakušany. Třetina Evropanů ve věku 25–44 let v průzkumu uvedla, že se vážně obává o bezpečí svých blízkých na internetu. V České republice to bylo o 16 % méně.

Konkrétně u rodičů dětí do 11 let se k takovým obavám přiznal každý pátý. V Evropě jich přitom průměrně bylo 36 %. V rodinách s dospívajícími dětmi (12–17 let) se o jejich bezpečí na internetu obává 21 % rodičů, v Evropě 38 %. Necelé dvě pětiny (38 %) českých rodičů s dětmi do 11 let se také bojí toho, že by v online prostředí mohlo docházet k trestné činnosti. V Evropě přitom takové obavy sdílí téměř 49 % rodičů.

Podle Vladimíra Fuchse, generálního ředitele Europ Assistance, jsou mezi jednotlivými státy velké rozdíly ve vnímání kybernetických rizik. Češi obecně internetu spíše důvěřují. „Rodiče malých dětí u nás se ve srovnání s rodiči v Evropě obávají online hrozeb méně, to odpovídá celospolečenskému trendu, který vidíme u všech českých uživatelů. Poněkud překvapivé ale je, že v domácnostech s dětmi panují i o něco menší obavy než v české populaci jako takové,” říká k výsledkům Vladimír Fuchs. Rozdíl mezi rodiči a celkovým výsledkem jednotlivých kategorií se pohyboval mezi 1-2 %, byl však patrný u všech otázek. U většiny ostatních zemí přitom rodiče malých dětí patřili k nejvíce znepokojeným respondentům.

„Mladí lidé získávali první zkušenosti s internetem už během dospívání a internet tvoří běžnou součást jejich života. To může přispívat k dojmu, že je pro ně online prostředí známé a bezpečné. Naopak starší generace vykazují větší respekt při využívání internetu a dalších technologických inovací, ale i před jejich riziky,“ uvedl v souvislosti s výsledky průzkumu Vladimír Fuchs.

Jednu z příčin podceňování online rizik vidí v nedostatku informací. Z dřívějších výsledků totiž vyplynulo, že Češi se v kybernetických hrozbách příliš neorientují. „Pokud lidé nemají správné informace o tom, co se jim může stát, nemusejí věnovat dostatečnou pozornost prevenci. V případě dětí je pak samozřejmě důležité to, aby především od rodičů přejímaly správné a bezpečné zásady chování v online prostředí,“ myslí si Vladimír Fuchs.

Průzkum se také explicitně ptal na to, jak moc se rodiče bojí sexuálních predátorů, na které by jejich děti mohly ve virtuálním světě narazit. Vážné obavy z toho mělo 35 % českých rodičů. V Evropě to přitom byla skoro polovina (49 %).

Nejcitlivější byli vůči sexuálním útokům Španělé, kde se k vážným obavám doznalo 73 % rodičů, dále také Francouzi (56 %) a Italové (55 %). Naopak podobně jako Češi se vyjadřovali Rakušané (35 %). Například v Maďarsku ale velké obavy sdílí 45 % rodičů. Podobně mírně hodnotili Češi také riziko online šikany, které přitom v evropských státech patřilo mezi nejvýrazněji vnímané hrozby.

Průzkum probíhal v prosinci roku 2018, tedy téměř půl roku před tím, než na sexuální predátory v českém prostředí upozornil dokument „V síti“. Zúčastnilo se ho 7200 respondentů z celkem devíti zemí. Data sbírala společnost Europ Assistance a výzkumná agentura Lexis Research.

 

 

 

Zajímavosti ze světa IT v e-mailu

Stačí odeslat svoji e-mailovou adresu


Nemusíte se obávat, váš e-mail ochráníme. Postupujeme podle těchto zásad a obchodních podmínek. Budeme vás pravidelně informovat o novinkách ve světě počítačů a technologií. Díky newsletteru snadno vyhodnotíme, jestli jsme se vám trefili do vkusu.
Komerční sdělení